%{search_type} search results

175 catalog results

RSS feed for this result

1. Liaoning Man yu wen he Man zu li shi wen hua yan jiu = Liaoning Manyuwen he Manzu lishi wenhua yanjiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL471 .W3629 2017

3. (Kangxi) Jingshan Xian zhi [electronic resource] : 10 juan [2013]

4. She hui zhuan xing jia su qi Hua bei nong hu jing ji xing wei yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HD2097 .W36794 2012

5. Jing ji xue gang yao [1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : AC149 .M55 2007 V.3178

6. Wo cao ma : Wang Yan hui yi lu. [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

7. Dong fang wen xue : kua wen hua shen shi yu shuo jie [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PJ307 .W364 2006

8. Ji nian Baiqiu'en [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : R464 .B4 W36 2005

9. Sai shang hong du [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .W3648 2005

10. Tie se jian zheng : wo de fu qin Sha Fei = My father H. Szeto [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TR140 .S47 W36 2005

11. Xue rou chang cheng = Xuerouchangcheng [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .W274 2005

12. Jin shi cui bian bu lue : 2 juan [1882]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : PL2448 .L45 1998 V.8:3RD IN VOL

13. Lian wen shi yi : 1 juan

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S699 1995 SER.1:V.187:5TH IN VOL

14. A! di liu jian dui [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : VA633 .W261 1995

15. Jin shi cui bian bu lüe : [2 juan] [1882]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.891:4TH IN VOL

16. Lian wen shi yi : 1 juan

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AC149 .C66 1994 V.18:15TH IN VOL

17. Xi hua xian lu : 1 juan

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AC149 .C66 1994 V.39:28TH IN VOL

18. Xu Xu ji : 2 juan

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : AC149 .C66 1994 V.116:6TH IN VOL

19. Wang jiang ting [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 5715 1171

Online 20. Lao dong ying xiong hui jia : xin xing yang ge ju [1944]

 • Hoover Library : Vault : 5729 1198.92

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include