%{search_type} search results

28 catalog results

RSS feed for this result

1. Tian you er ri ? : shan rang shi qi de da Qing chao zheng [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.8 .B825 2017

2. Guo zhi da chen : Wang Ding yu Jia Dao liang chao zheng zhi [2015]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Ming Shizong zhuan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.6 .M49 B833 2013

4. Cong ji sai dao xi qu [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2393 .B83 2005

5. Jin Ping Mei zuo zhe Li Kaixian kao [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698.H73 C578 1988

6. Yuan qu bai ke da ci dian = Yuanqu baike dacidian [1992]

 • East Asia Library : Reference : PL2355 .Y78 1992

7. Zenkoku taiiku shūkan jisshi keika hōkokusho : Kōtoku 5-nendo [1939]

 • East Asia Library : Japanese Collection : GV654 .M33 M36

8. Nei zheng nian jian [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4688.94 4188 V.1 1936

9. Taiwan lao ren ju zhu an pai yu ju zhu wen ti zhi yan jiu : jian lun san dai tong tang [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NA7110 .T35 1992

10. Jian zhu ji shu.

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 6501 1852 1957-1958,1965-1966

11. Jian zhu ji shu.

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 6501 1852 NO.1-4,6 1958

12. Jiao tong gong bao fa gui suo yin [microform]. [1931 - 1943]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 4711.94 0384.2 NO.598-727 1934-1935

13. Fang tan lu : guan yu "You Zhongguo te se di she hui zhu yi yu Zhongguo gong chan dang" [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HX418.5 .F257 1995

14. Mi mi li cheng : ji wo guo di 1 ke yuan zi dan di dan sheng [1985]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UG1282.A8 M5 1985

16. Zhongguo sheng ji yi shang min jian zu zhi ming lu [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HS81 .C5 Z4 2004 V.1

17. Huan jing gong cheng [1982 - ]

18. Si xiang Zhongguo : "Xue xi huo ye wen xuan" shi nian jing cui (2002-2012) [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1519 .A5 S566 2012

19. She hui zu zhi deng ji zhi yin [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HS81 .C5 S54 2011

20. Dang jian yan jiu zong heng tan [1993 - ]

 • Hoover Library : Stacks : JQ1519 .A5 D366 1997

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include