%{search_type} search results

10 catalog results

RSS feed for this result

1. Yan zong tong liu shi wu nian yan lun ji [1977]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .Y46 A585

Online 2. Yan zong tong liu shi si nian yan lun ji [1976]

 • Hoover Library : Vault : 4738.32 6433

3. Jiang zong tong yu Zhongguo min sheng jian she [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4738.185 6433 V.1-2

4. Taiwan sheng zheng gai yao ji qi zhan wang [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 6433.439

5. Taiwan sheng zheng gai yao [1955]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 6433.43

6. Chen gu fu zong tong shi shi san zhou nian ji nian ce [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2269 7905.74

7. Yan yuan zhang shi zheng bao gao [1960 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4698 2170 1968:FEB.

8. Taiwan sheng zheng jin kuang [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4761.1 6433

Online 9. Zhongguo guo min dang di jiu jie zhong yang wei yuan hui di wu ci quan ti hui yi dang wu gong zuo bao gao. [1967]

 • Hoover Library : Stacks : 4738.379 5667.5
 • Hoover Library : Vault : 4738.379 5667.5

10. Xing zheng yuan shi zheng bao gao [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4890.231 6748.678

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include