%{search_type} search results

90 catalog results

RSS feed for this result

1. Rabochiĭ klass i rabochee dvizhenie v Rossii, 1861-1917 [1966]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .A456

2. Bolʹshevistskai͡a pechatʹ i rabochiĭ klass Rossii v gody revoli͡ut͡sionnogo podʺema 1910-1914 [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .A448

3. Formirovanie i razvitie sovetskogo rabochego klassa, 1917-1961 gg. ; sbornik stateĭ. [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .A449

4. Rabochee dvizhenie v novoe vremi͡a; sbornik stateĭ. [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD4854 .A312

5. Izmenenii͡a v chislennosti i sostave sovetskogo rabochego klassa ; sbornik stateĭ. [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8523 .A423

6. Iz istorii trudi͡ashchikhsi͡a mass Italii ; sbornik stateĭ. [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8480 .A328

7. Razvitie soi͡uza rabochego klassa i krest'i͡anstva v SSSR : sbornik statei [1958]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8528 .A313

8. Rabochiĭ klass SSSR v gody vosstanovlenii͡a narodnogo khozi͡aĭstva, 1921-1925 [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .M433

10. Posadskie li͡udi i ikh klassovai͡a borʹba do serediny XVII veka [1947 - 1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8524 .S641 V.1

11. Soi͡uz rabochego klassa i krestʹi͡anstva na sovremennom ėtape [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD1992 .M8931

14. Rabochiĭ klass SSSR, 1951-1965 gg. [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526.5 .R119

16. Ot Okti͡abri͡a k stroitelʹstvu kommunizma : sbornik stateĭ [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .O87

17. Rabochee dvizhenie v skandinavskikh stranakh i Finli͡andii [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8576 .A312

18. Germanskoe rabochee dvizhenie v noveĭshee vremi͡a; sbornik stateĭ i materialov [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8450 .A315

20. Politicheskiĭ i trudovoĭ podʺem rabochego klassa SSSR (1928-1929 g.); sbornik dokumentov [1956]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HD8526 .A451

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include