%{search_type} search results

38 catalog results

RSS feed for this result

1. Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich : studium porównawcze [1957]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 491.8656 .S571S

2. Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim [1982]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG6398 .M63 R98 1982

3. Studia porownawcze nad slownictwem i frazeologia polska i czeska

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG6099.D3

4. Zur Klassifizierung komplexer Saetze im Tschechischen und Polnischen

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG4375.J3

5. Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG6099 .M54 1998

6. Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG4099 .S97 1994

7. Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG4074 .O75 1993

9. Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii : (Genesis-Iosue) [2008]

 • Green Library : Stacks : BS973 .D47 2008

10. Satzphonetik des Westlachischen [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG4771 .L3 W6

11. Staropolský verš ve srovnání se staročeským [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7020 .H7

12. Nowy kapoan : strzel i traf do czesko-polskich językowych gaf [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG4460 .T372 2013

13. Dialekt sulkowski [1934]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DD491 .S4 P63 V.1

14. Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : QK10 .W76 2005

15. Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG6434 .C453 2010

18. Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG1 .J49 V.10

19. Czesko-polski słownik skrzydlatych słów [1996]

 • Green Library : Stacks : PG4647 .P7 O75 1996

20. Nie całkiem obce : zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P324 .B26 2016

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include