%{search_type} search results

3,466 catalog results

RSS feed for this result
Book
252 pages ; 21 cm
Green Library
Book
267 pages ; 24 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
232, viii pages : map ; 24 cm.
Green Library
Book
429 pages ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
764 pages ; 29 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
615 pages, [40] pages : facsimiles ; 23 cm
 • Mador Me-otsar ha-melekh
 • Mador Devar ha-melekh
 • Mador Ba-ḳodesh penimah
 • Mador Bene melakhim
 • Mador Hekhal ha-Torah
 • Mador Hekhal halakhah
 • Shalshelet yuḥasin.
SAL3 (off-campus storage)
Book
615 pages, 40 unnumbered pages : facsimiles ; 23 cm
 • Mador Me-otsar ha-melekh
 • Mador Devar ha-melekh
 • Mador Ba-ḳodesh penimah
 • Mador Bene melakhim
 • Mador Hekhal ha-Torah
 • Mador Hekhal halakhah
 • Shalshelet yuḥasin.
SAL3 (off-campus storage)
Book
113 pages ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
755, 229 pages : illustrations (some color), facsimiles, portrait ; 24 cm
 • Talmud ṿe-reʼalyah
 • Halakhah u-minhag
 • Hisṭoryah ṿe-hagut
 • Omanut Yehudit.
SAL3 (off-campus storage)
Book
340 pages ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
77 pages ; 22 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
226 pages : facsimiles ; 21 cm
Green Library
Book
297 p. ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
15, 224 pages ; 22 cm.
Green Library
Book
v. : facsimiles, portrait ; 23 cm
 • [1] Rosh ha-Shanah, Yon Kipur, Sukot ... masekhet Rosh ha-shanah, Yoma, Sukah
 • [2] Purim
SAL3 (off-campus storage)
Book
69 pages ; 23 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
206 pages ; 22 cm
Green Library
Book
347 pages ; 25 cm
"לצד הדיונים שהתפתחו סביבו, התלמוד הינו החיבור הרחב ביותר במורשת היהדות. כיצירה מכוננת, הוא השפיע על עיצוב אופיו, חייו ומחשבתו של העם היהודי - ודרכו על המחשבה העולמית בכלל. ספר זה מציע סוגיות מתוך התלמוד. הן מסודרות לפי נושאים שנבחרו על-ידי יניב מזומן, ראש רשת המכינות המעורבות "מיתרים לכיש" שבדרום, בהתייעצות עם מחנכים ומורים לתלמוד מהשורה הראשונה. בבסיס ליקוט הסוגיות עמדה ההנחה שלא ניתן להבין את התלמוד מדיבור על אודותיו, אלא מלימוד מתוכו - על כן ספר זה מגיש לקורא את דפי התלמוד כהווייתם, עם פירושו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) שיסייע בהבנת הסוגיה. נתיב לתלמוד מהווה הזמנה להיכנס אל תוך המרחב התלמודי, להתנסות בחשיבה התלמודית ולהשתתף בשיח עשיר החובק עולם ומלואו" -- back cover.
Green Library
Book
593, 6 pages ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
474 pages ; 29 cm
SAL3 (off-campus storage)