Search results

RSS feed for this result

5,873 results

Book
63 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Introduktion
 • Den danske indvandringspolitik og udviklingen i anfallet af nyankomne indvandrere
 • Hovedtrsek i indvandringen frem til 1997
 • Vilkår for nye indvandrere fra 1997 og frem
 • Antallet af nyankomne indvandrere fra 1997 og frem
 • Ledigheden i Danmark 1997-2015
 • Data
 • Hvad kendetegner nye indvandrere i perioden 1997 til 2011?
 • Indvandringstidspunkt, opholdsgrundlag og oprindelsesland
 • Køn, alder og uddannelse
 • Opholdstid
 • De nye indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse fordelt på opholdstid i Danmark
 • Beskæftigelsen i årene efter ankomsten til Danmark
 • Lønindkomsten i årene efter ankomsten til Danmark
 • Overførslerne i årene efter ankomsten til Danmark
 • Model
 • Resultater
 • Konklusion
 • Litteratur
 • Appendiks.
Green Library

2. En chance til [2016]

Video
1 videodisc (98 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; region.
"Detectives and best friends Andreas and Simon lead vastly different lives; Andreas has settled down with his beautiful wife and son; while Simon, recently divorced, spends most of his waking hours getting drunk at the local strip club. But all that changes when the two of them are called out to a domestic dispute between a junkie couple, caught in a vicious cycle of violence and drugs. It all looks very routine – until Andreas finds the couple's infant son, crying in a closet. The usually collected policeman finds himself confronted with his own powerlessness and is shaken to his core. As Andreas slowly loses his grip on justice, it suddenly becomes up to the unruly Simon to restore the balance between right and wrong."--Zentropa website.
Media & Microtext Center

3. Codegirl [2016]

Video
1 videodisc (107 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; DVD video.
Join high school-aged girls from around the world as they try to better their communities through technology and collaboration. The Technovation Challenge aims to empower girls worldwide to develop apps for an international competition.
Media & Microtext Center
Book
375 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Baggrund : Nedgangen for den europæiske værftsindustri
 • Problemformulering, teori og metode
 • Lukningen af B&W i 1980
 • Introduktion til værftets historie
 • Sommeren og efteråret 1979 : Likviditetsproblemer : Forhandlinger med MAN
 • Vinteren 1979-80 : Udskillelsen af B&W Diesel
 • Foråret 1980 : Bestyrelsen udskiftes : B&W sælger ud
 • B&W Diesel efter salget til MAN-koncernen
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Scandinavian Contractor
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Energi
 • Juli 1980 : Etableringen af Burmeister & Wain Skibsværft
 • September 1980 : Etableringen af B&W Shipbuilding Service
 • Salget af de øvrige virksomheder fra B&W-koncernen
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986-87
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj 1982-december 1983 : de første tanker om at lukke værftet
 • Januar 1984-maj 1986 : Offshoresatsningen
 • Maj 1986-august 1986 : ØK skrider ind : Etableringen af fonden Lalandia Invest
 • Juli 1986-januar 1987 : Etableringen af erhvervsparken Nakskov Skibsværft
 • Oktober 1986 : Etableringen af Skibs- og Maskin Consult
 • Marts 1987 : Etableringen af konsulentvirksomheden Viktor Møller
 • November 1987 : Etableringen af Remming & Co.
 • Juli 1988 : Etabieringen af Nakskov Skibsentreprise
 • April 1989 : Etabieringen af BM Sektionsbyggeri
 • Investeringsselskabet Lalandia Invest 1986-1994
 • Værftsområdet efter år 2000 : Etabieringen af Vestas' vindmøllefabrik
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Aalborg Værft i 1987-88
 • Introduktion til vaerftets historie
 • 1985-1986 : Rekordunderskuddet og McKinsey-rapporten
 • Januar 1987 : Etabieringen af Danyard : den nye virksomhedsstruktur
 • Januar 1987 : Etabieringen af Aalborg Boilers
 • April 1987 : Etabieringen af Logimatic
 • Etabieringen af O.C. International i 1987 og Danish Interior i 1992
 • 1987 : Etabieringen af Dan Skilte
 • Januar 1987-marts 1988 : Lukningen af stålskibsværftet i Aalborg
 • Januar 1989 : Etabieringen af Danyard Aalborg
 • November 1989 : Etabieringen af Aalborg Stålkonstruktioner
 • Januar 1994 : Etabieringen af Aalborg Rør og Aalborg Aluminiumskonstruktioner
 • 1998 : Etabieringen af Nordjyllands Industriservice
 • Værftsgrunden frem til i dag : Fra NICA til Stuhrs Brygge
 • Sammenfatning
 • Lukningen af B&W Skibsværft i 1996
 • Introduktion til værftets historie
 • Juni 1993-juni 1994 : Forsøget på at styrke koncernens finansielle beredskab
 • Maj 1994-januar 1995 : Begyndende problemer : Ledelsen udskiftes
 • December 1994-maj 1995 : Splittelse i ledelsen : Aktionærerne skrider ind
 • Juni 1995 : Betalingsstandsning : Salget af BurWain Tankers International
 • Juli-december 1995 : Forsøgene på at rekonstruere værftet
 • Januar-april 1996 : Etabieringen af B&W Skibsværft af 1996 : Konkursen
 • Spinoffs fra B&W : BurWain Tankers, B&W Shipdesign og Refshaleøens Ej endomsselskab
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Danyard Frederikshavn i 1999
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj-september 1996 : Ledelsen udskiftes : Beslutningen om nedtrapning
 • 1996-1997 : Amin Shah og Malaysia-eventyret
 • December 1997-november 1998 : Jagten på investorer
 • Oktober 1998-februar 1999 : Beslutningen om lukning : Baggrunden for FME
 • Maj 1999 : Forsøget på at etablere et nyt værftsselskab
 • Maj 1999 : Etabieringen af Frederikshavn Maritime Erhvervspark
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Pipe
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Engineering
 • Marts 2000 : Videreførelsen af Danyard Aalborg
 • Værftsområdet frem til i dag : Fra fremstillingsaktiviteter til maritim service
 • Sammenfatning
 • Sammenlignende analyse : Lukningen af de danske stålskibsværfter 1980-2000
 • De danske værftslukninger : Brud eller kontinuitet?
 • Brug af kompetencerne fra de danske værfter frem til i dag
 • Medarbejderne fra de danske værfter
 • Afrunding og opsummering
 • English Summary
 • Forkortelser
 • Figurer
 • Tabeller
 • Kilder
 • Litteratur
 • Noter
 • Virksomhedsregister
 • Navneregister.
SAL1&2 (on-campus shelving)

5. Dramatik [2016]

Book
704 pages : 20 illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Forord af Knud Arne Jürgensen
 • Indledning af Knud Arne Jürgensen
 • Editionsprincipper
 • Illustrationer
 • Skuespil
 • Offret Liv (trykt efter manuskript)
 • Ellen Urne
 • Mikaël (trykt efter manuskript)
 • Proverber og enaktere
 • Hverdagskampe
 • Du og jeg
 • Inden fire Vægge
 • Graaveir
 • "Ord"
 • Brødre
 • Naar Kærligheden dør-
 • Lejlighedsværker
 • Epilog for Severin Abrahams (trykt efter manuskript)
 • "Efter Ballet" (trykt efter manuskript)
 • "Hjemme" (trykt efter manuskript)
 • Prolog (trykt efter manuskript)
 • Fragmenter
 • Hun vil ikke gifte sig
 • Trubadurens Vise
 • Tidstavle over Herman Bangs dramatiske arbejder og øvrige teateraktivitet
 • Anvendt litteratur
 • Kommentarer og ordforklaringer.
Green Library
Book
357 pages : many illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
Green Library
Book
315 pages : illustrations ; 24 cm.
Green Library
Video
4 videodiscs (approximately 559 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 folded sheet. Sound: digital; optical; surround; Dolby Atmos. Digital: video file; Blu-ray; region A.
"This season begins with a power vacuum that protagonists across Westeros and Essos look to fill. At Castle Black, Jon Snow struggles to balance the demands of the Night's Watch with those of newly-arrived Stannis Baratheon, who styles himself the rightful king of Westeros. Meanwhile, Cersei scrambles to hold on to power in King's Landing amidst the Tyrells and the rise of a religious group led by the enigmatic High Sparrow, while Jamie embarks on a secret mission. Across the Narrow Sea, Arya seeks an old friend while a fugitive Tyrion finds a new cause. And as danger mounts in Meereen, Daenerys Targaryen finds that her tenuous hold on the city requires some hard sacrifices."--Container.
Media & Microtext Center
Book
271 pages : illustrations (chiefly color), map ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
299 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord til 2. udgave (2016)
 • Forord til 1. udgave (2011)
 • Introduktion
 • Hvad er sprog?
 • Definition af begrebet sprog
 • Sprog er produceret med henblik på kommunikation
 • Sprog er produceret af mennesker
 • Sprog er strukturer, hvis produkt er en konstruktion af lyde med indhold
 • Sprog produceres i en situation
 • Hvad er så grammatik?
 • Andre synspunkter
 • Saetningen og dens konstituenter
 • Amputerede sætninger
 • Konstituenttyperne
 • Subjekt
 • Foreløbigt Subjekt
 • Verbal
 • Objekt
 • Foreløbigt objekt
 • Indirekte objekt
 • Subjektsprædikativ
 • Objektsprædikativ
 • Adverbial
 • Konjunktional
 • Syntaktiske modeller
 • Definitionskriterier
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Helsætningen og ledsætningen
 • Ledsætningen
 • Finitte ledsætninger
 • Nominale finitte ledsætninger
 • Adverbielle finitte ledsætninger
 • Relative ledsætninger
 • Infinitte ledsætninger
 • At-infinitiv
 • Praæens participium
 • Akkusativ med Infinitiv
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Sætningsskemaet
 • Hovedsætningsskemaet
 • Konstituenternes placering i hovedsætningsskemaet
 • Fundamentet
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • Flere pladser i hovedsætningsskemaet
 • Konjunktionalpladsen
 • Ekstraposition
 • Diskurspladserne
 • Hovedsætningsskemaets udfyldelse
 • Permutationsprøven
 • A-pladsen eller a-pladsen
 • Bisætningsskemaet
 • Infinitskemaet
 • Sætningsskemaernes anvendelse
 • Helsætninger med bisætningsrækkefølge
 • Ledsætninger med hovedsætningsrækkefølge
 • Særlige konstruktioner
 • Sætningskløvninger
 • Sætningsknuder
 • Opsplittede sætninger
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i formal analyse vha. sætningsskemaerne
 • Frasen og dens komponenter
 • Nominalfrasen
 • Adverbialfrasen
 • Verbalfrasen
 • Den efterstillede subfrase
 • Den foranstillede subfrase
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i frasebeskrivelser
 • Ordklasserne
 • Substantiver
 • Pronominer
 • Artikler
 • Adjektiver
 • Numeralier
 • Verber
 • Præpositioner, postpositioner
 • Adverbier
 • Konjunktioner
 • Interjektioner
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i ordklassebeskrivelser
 • Ordets form
 • Morfologi
 • Rødder
 • Derivativer
 • Nomen agentis
 • Verb > nomn
 • Verb > adjv
 • Nomn > adjv
 • Nomn > verb
 • Adjv > nomn
 • Adjv > verb
 • Adjv > advb
 • Numl > nomn
 • Nomn > nomn
 • Adjv > adjv
 • Fleksiver
 • De nominale fleksivkategorier
 • De verbale fleksivkategorier
 • Komposita
 • Fusion
 • Morfematisk notationsform
 • Morfematisk beskrivelse
 • Andresynspunkter
 • Øvelser i morfologiske beskrivelser
 • Litteratur
 • Grammatiske termer på latin og dansk
 • Forkortelser og analysesymboler
 • Frasetypernes mulige komponenter
 • Løsninger på øvelser
 • Opgave l (kapitel 2)
 • Opgave 2 (kapitel 3)
 • Opgave 3 (kapitel 4)
 • Opgave 4 (kapitel 5)
 • Opgave 5 (kapitel 6)
 • Opgave 6 (kapitel 7)
 • Stikordsregister.
Green Library
Book
163 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Redaktørens Forord
 • Forfatternes Forord
 • Forord Til 2. udgave
 • Statistikkens Rolle I Undersøgelsesarbejdet
 • Fra Problem Til Statistik
 • Statistik og faglig proces
 • Fra samfundsmaessigt til videnskabeligt problem
 • Tilrettelseggelse af arbejdet
 • Indsamling af data
 • Behandling af data
 • Fortolkning
 • Konklusion
 • Opsamling
 • Data Og Måling
 • Validitet og reliabilitet
 • Sekundær Statistik
 • Hvor finder vi de sekundære data?
 • Faldgruber samt brug og misbrug
 • Måleproblemer
 • Stikprøveproblemer
 • Opsamling
 • Statistiske Redskaber Og Problemstillinger
 • Hvad er Statistik?
 • Analytiske elementer : måling, sammenligning og kontrol
 • Variable, enheder og værdier
 • Opsamling
 • Deskriptiv Statistik
 • Læs Oc Forstå Statistikken : Én Variabel
 • Teorier, begreber og indikatorer
 • At læse og fortolke den univariate analyse
 • Indeksering og tidsrækker
 • Centraltendensen : middelværdi, median og modus
 • Spredning : afvigelse, varians og standardafvigelse
 • Opsamling
 • Læs Oc Forstå Statistikken : To Eller Flere Variable
 • Afhængige og uafhængige variable
 • Om Kausalitet
 • Typer af sammenhænge
 • Krydstabeller
 • Hvad er en krydstabel?
 • Hvordan læser og fortolker man den bivariate analyse?
 • Hvornår kan vi ikke anvende krydstabeller?
 • Opsamling
 • Teoretisk Statistik
 • Sandsynlighed
 • Usikkerhed og ufuldstændig viden
 • Sandsynlighed, risiko og beregning
 • Sandsynlighedsfordeling
 • Opsamling
 • Stikprøven
 • Stikprøven som estimat
 • Sikkerhedsinterval for kontinuerte variable
 • Sikkerhedsinterval for relative frekvenser
 • Sikkerhedsniveau
 • Den lille stikprøve
 • Opsamling
 • Teoretisk Statistik : Regression Og Lineær Sammenhænc Mellem to Variable
 • Afhængig og uafhængig variabel
 • Korrelation
 • Estimering
 • Hvor god er sammenhængen?
 • Opsamling
 • Hypotesetest
 • Sammenligning og sammenhæng
 • Sikkerhedsintervallet
 • Signifikanstest for afhængige andele
 • Signifikanstest ved uafhængige andele
 • Sammenhænge mellem variable : Chi²-testen
 • Et eksempel : sammenhæng mellem køn og forventet stemme ved folkeafstemning om EU
 • Opsamling
 • Fortolkning Og Konklusion
 • Fortolkning
 • Den samlede proces
 • Analysens inputside
 • Tolkningsproblemer
 • Analysens outputside : Konklusion
 • Formidling
 • Opsummering
 • Om Usikkerhed Og Sandsynlighed : Hvad Ved Vi, Og Hvad Ved Vi Ikke?
 • Om at søge, hvor der er lys
 • Sikker viden og usikkerhed
 • Viden, vægtning og objektiv sandsynlighed
 • Opsamling og afslutning
 • Indeks
 • Litteratur
 • Appendiks.
SAL1&2 (on-campus shelving)

12. Joy [2015]

Video
1 videodisc (124 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA. Digital: video file; Blu-ray; 1080p high definition.
A wild story of a family across four generations centered on the girl who becomes the woman who founds a business dynasty and becomes a matriarch in her own right. Betrayal, treachery, the loss of innocence and the scars of love, pave the road in this intense emotional and human comedy about becoming a true boss of family and enterprise facing a world of unforgiving commerce.
Media & Microtext Center
Book
319 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Kilder til kirkerummets brug
 • Kirkehistorie og baggrundsviden
 • Kirkeøkonomi og konjunkturer
 • Det religiøse kirkerum
 • Det offentlige kirkerum
 • Sognets personlige kirkerum
 • Resultater i kontekst
 • Konklusion
 • Kilder og litteratur.
Green Library

14. Krigen = A war [2015]

Video
1 videodisc (approximately 115 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; Dolby Digital 5.1. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; Region 1.
Afghanistan. During a routine mission, soldiers are caught in heavy crossfire. Commander Claus makes a decision to save his men, which has grave consequences for him, and his family back home
Media & Microtext Center
Book
149 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Domkirken er meget større indeni / Af Steen Skovsgaard
 • Maribo Kloster 1416-1556
 • Dronning Margrete den 1., Erik af Pommern og stifteisen af Maribo Kloster / Af Vivian Etting
 • Maribo Kloster og by : Forholdet mellem kloster og by i Maribo med udblik til andre købstadsklostre på Lolland-Falster og Sydsjælland / Af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
 • Kirken og klosterets bygninger før reformationen / Af Leif Plith Lauritsen
 • Byens kirke 1556-1803
 • Kirken og klosterets bygninger efter reformationen / Af Leif Plith Lauritsen
 • De sidste abbedisser og kirkens indretning : Forandringens tid 1556-1596 / Af Thomas W. Lassen
 • Klosterets kirke som byens kirke Udstyrelse og inventar i klosterets sidste tid / Af Thomas W. Lassen
 • "Hver Sjæl Gud være Nådig" Domkirkens forsvundne gravminder / Af Thomas W. Lassen
 • Stifts- og Domkirke 1803-2016
 • Fra stiftskirke til domkirke : Maribo Kirkes historie 1803-1924 / Af Henrik B. Frederickson
 • Biskop D.G. Monrads liv og levned : set i lyset af hans død og begravelse / Af Steen Skovsgaard
 • En tur blandt de døde på Maribo Kirkegård / Af Ulla Schultz
 • Maribo Domkirkes bispekåber / Af Vibeke Lindhardt
 • Maribo Domsogn i dag / Af Ole Opstup og Per Møller
 • Series Pastorum : Maribo Kirkes præster og stiftets biskopper gennem tiderne / Af Thomas W. Lassen
 • Bidragydere.
Green Library
Book
2 volumes (943 pages) : many illustrations (partly color) ; 30 cm.
 • Contents: Vol. 1. 1918-1958, Et staalskibsvaerft ved Odense kanal - v. 2. 1959-2012, Lindoevaerftet og Munkebo.
Green Library
Book
215 pages ; 24 cm.
Green Library

18. Roots [1977]

Video
3 videodiscs (587 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 booklet (32 p.) Sound: digital; optical; Dolby Digital 2.0 (English, Francais, Espanol); DTS-HD Master Audio. Digital: video file; Blu-Ray; 1080i High Definition.
 • Disc 1. Episodes 1-3
 • Disc 2. Episodes 4-6
 • Disc 3. Episodes 7-8, Special features.
Based on Alex Haley's best-selling novel about his African ancestors, that followed several generations in the lives of a slave family.
Media & Microtext Center
Video
2 videodiscs (320 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; sound; DTS-HD Master Audio. digital; optical; sound; D TS. digital; optical; stereo; DTS. Digital: video file; Blu-ray; region A.
 • disc 1. Sand hill shuffle ; Runaway devaluation ; Bad money ; The lady ; Server space
 • disc 2. Homicide ; Adult content ; White hat / black hat ; Binding arbitration ; Two days of the condor.
Richard and the guys struggle to find a backer as they face legal and financial woes. Meanwhile, an old enemy pays Richard a visit. Gavin's interference causes Pied Piper to struggle with securing their expansion. The verdict on Pied Piper's fate coincides with a startling real-life drama that makes their livestream immensely popular, and emotions run high as the gang tries to keep the company together.
Media & Microtext Center

20. Svend Estridsen [2016]

Book
272 pages : illustrations (some color), maps ; 24 cm.
 • Forord
 • Politisk historie
 • "Svend Estridsens politiske liv" af Lasse C.A. Sonne
 • "Svend Estridsens blodskam og skilsmisse" af Niels Lund
 • Kirkehistorie
 • "Sven Estridsen och kyrkans organisering" af Bertil Nilsson
 • "Sven Estridsson, Hamburg-Bremen och påven" af Henrik fanson
 • "Kirker af træ, kirker af sten : Arkitektur og daterings- problemer på Svend Estridsens tid" af Thomas Bertelsen
 • Økonomi og administrationshistorie
 • "Et sted midtimellem : Svend Estridsen og 1000-tallets mønthistorie" af Gitte T. Ingvardson
 • Appendiks : "Enkeltfundne Svend Estridsen-mønter" af Line H. Bjerg
 • "Den såkaldte Svend Estridsens kongemagt" af Nils Hybel
 • "Kong Svend, Slesvig Stadsret og arvekøbet i de jyske købstæder : Spor af Danmarks ældste købstadprivilegier" af Michael H. Gelting
 • Receptionshistorie
 • "Sven Estridsen i medeltida historieskrivning" af Birgit Sawyer
 • Litteraturliste
 • Stikordsregister.
Green Library