%{search_type} search results

6,044 catalog results

RSS feed for this result
Book
285 pages, 20 unnumbered pages of plates : photos (chiefly color) ; 23 cm.
Green Library
Book
318 pages : illustrations (partly color) ; 23 cm.
Green Library
Book
299 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning
 • Værdighed i fattighistorien
 • Velgørenhed : det frivillige aspekt i fattighjælpen
 • Hvem var de fattige?
 • Litteratur- og forskningsgennemgang
 • Teoretiske greb
 • Relationen imellem fattigforsorgens dagsordenssættere og de fattige
 • Kildemateriale
 • Bogens opbygning
 • København og fattigforsorgen
 • København vokser
 • Københavns middelstand
 • Københavns Fattigvæsen
 • Forskellige former for fattighjælp og antallet af understøttede
 • Perioden 1770-1799 : Patrioternes Fattigvæsen- mellem velgørenhed og socialpolitik
 • Patriotisme og det kobenhavnske borgerskab
 • Betleriforbud og de 'rette Almisselemmer'
 • De kristnes pligt til at donere til fattigvæsenet
 • 1771-fattigforordningen : Uddannelse og arbejde- vejene ud af fattigdom
 • Velgørenheden som årsag til dovenskab
 • 1792-fattigforordningen : Arbejdspligt og værdighed
 • Velgørenhed til patrioternes fattigvæsen
 • Det københavnske fattigvæsen og debatkulturen
 • Det patriotiske narrativ : Fokus på de værdige fattige
 • Fattigskat, en odelæggende faktor for velgørenhed
 • Arbejdshusenes funktion i det københavnske fattigvæsen
 • Behov for ensartet behandling af de fattige
 • Fattigvæsenets plejekommissioners finansiering : En blandingsøkonomi
 • Velgørenhed : Den implicitte kontrakt mellem donatorer og forvaltere
 • 1799-fattigplanen for København . Fejl i fattigvassenets indretning?
 • Byen som forsørgelsesfællesskab
 • Forskning om 1799-fattigplanen
 • Trangskriteriet : Fattigvæsenets ansvar for alle fattige
 • Den personlige relation mellem de fattige og fattigforstanderen
 • De fattiges pligter
 • Velgørenhed inden for og uden for fattigvæsenet
 • Perioden 1800-1849 : Københavns moderne fattigvæsen etableres
 • Økonomisk krise og fattighjaslpens retsvirkninger
 • De frivillige bidrag i fattigvæsenet mister betydning
 • Fattigskatten 1814
 • Særbehandling af stræbsomme fattige og fattige med særlige behov?
 • Civilsamfundets ansvar for de fattige
 • Ladegården : fattigvassenets nye arbejdsinstitution
 • Fattigkategorier ved Københavns Fattigvæsen i 1822
 • De husvilde som arbejdere
 • Værdighed som styringsmekanisme
 • De farlige i bymiljøet
 • 'Den fremsynede medborger'
 • Efterspil : Ladegårdens udvikling i 1800-tallet
 • Kampen om kirkens velgørenhed i 1840'erne
 • Velgørenhed må ikke ende i samme kasse som fattigskatten
 • Efterspil : København og 'De Fattiges Kasse'
 • De københavnske myndigheders ulovlige særordninger for de mere værdige trængende
 • Krig, filantropi og de værdige trængende
 • Velgørenhedens spontane karakter
 • Perioden 1850-1874 : De værdige trasngende- mellem filantropi og fattigvassen
 • Borgerskabets Kobenhavn
 • Grundloven, København og dyrtidslovene for de værdige trasngende
 • Middelstanden onsker offendig hjælp
 • Kommunalbestyrelsens og fattigvæsenets konservative strategi
 • Folketingsdebat om Københavns Kommunes tolkning af dyrtidslovgivningen
 • Skt. Annæ Plads : et særligt uddelingssted for de vasrdige fattige
 • De borgerlige rettigheder og vasrdigheden
 • En bestyrelse for den private velgørenhed?
 • Kritik af den private velgørenheds tilfældige uddelingspolitik
 • Form̉let med en privat velfasrdskomite
 • Det offentlige fattigvassen som velgorenhedens antimodel
 • Kategorien af værdige trasngende udvides
 • En strategi : Understottelsesføreninger over hele byen
 • Viljen til at leve et uafhasngigt liv
 • 1871-reformen af det københavnske fattigvassen
 • Den moralske nedbrydelse
 • Fattigborgmesterens vision for det offentlige fattigvæsen
 • Kampen for oprettelsen af Københavns Understottelsesforening
 • Københavns Understottelsesforening 1874
 • Filantropi som udtryk for sand menneskekærlighed
 • Københavns Understøttelsesforenings første år
 • Arbejdsdeling og specialisering i filantropien
 • Efterspil : Københavns Understøttelsesforening de første 25 år
 • Syntese over den københavnske fattigforsorgs udvikling 1770-1874
 • Konklusion
 • Resumé
 • Summary
 • Litteratur
 • Arkivaliefortegnelse Københavns Stadsarkiv (KSA)
 • Arkivaliefortegnelse Rigsarkivet (RA)
 • Betænkninger, lovforslag og lovgivning
 • Samtidig litteratur, skrifter og årsberetninger
 • Litteratur.
Green Library
Book
321 pages : illustrations ; 20 cm.
 • Forord og tak til
 • Indledning
 • Ædel kriger eller forbryder?
 • Barndom, ungdom og den første soldatertid
 • Den tyske hær mellem der Kaiser og der Führer
 • Angrebet på Polen : tjenestetid ved den tysk-russiske grænse
 • Felttoget mod Frankrig : Toepke såres
 • Operation Barbarossa : Toepke i Heeresgruppe Nord
 • En oplevelse i Riga
 • Belejringen af Leningrad : uddannelse til generalstabsofficer
 • Stalingrad, som det virkeligt var
 • Toepke hos feltmarskal von Manstein
 • Ingen fortrydelse
 • Generalstabsofficeren
 • Atlantvolden, spærrestillingerne og de tidsfrivillige
 • Attentatet på Hitler
 • Flygtningestrømmene rammer Danmark
 • Toepke i Berlin
 • Lægehjælpen og de tyske flygtninge
 • Flere flygtningeskibe
 • Kapitulation og udmarch
 • 30 lastbiler, hvis sagen falder
 • Minerydningen og "Dienstgruppe Dänemark"
 • Fra Verdenskrig til Kold Krig
 • Skurken
 • Helten
 • Danmark en god mand
 • Bekymring blandt de allierede
 • Kurt Waldemar Tank
 • Retsopgøret og Den Parlamentariske Kommission
 • Toepke og Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Retur til Tyskland og hønsefarmen i Mölln
 • Varulven Horst Paul Issel, Petergruppen og Günter Toepke
 • Oberst i. G. Toepke, Bundeswehr
 • Livsanskuelse : var Toepke naziforbryder?
 • Frontoplevelser og ideologi : Toepke mellem Remarque og Jünger
 • Toepke i dansk historie
 • Sammenfatning og konklusion
 • Noter
 • Kildemateriale
 • Register.
Green Library
Book
427 pages : many facsimiles (partly color) ; 25 cm.
Green Library
Book
229 pages : color illustrations ; 23 cm.
 • Forord af Jan Rose Skaksen
 • Skatter i velfærdssamfundet
 • Indledning
 • Forvridningstab ved skatter og sammenhæng med sort arbejde og gør det selv-arbejde
 • Udviklingen i skatterne og deres sammensætning
 • Afsluttende bemærkninger
 • Bogens videre gang
 • Oversigt over de seneste skattereformer
 • Indledning
 • Personbeskatning i Danmark
 • Skattereformer siden 2010
 • Boligjobordningen
 • Yderligere omkostninger ved at betale skat
 • Sammenfatning
 • Definition af sort arbejde : og lidt om, hvordan det undersøges
 • Indledning
 • Direkte konfronteret med skatten : Den lovlige måde at nedbringe den på
 • Direkte konfronteret med skatten : Den ulovlige måde
 • Definition af det sorte arbejde
 • To datakilder ved bogens beregninger
 • Et omfattende datamateriale
 • Sammenfatning
 • Forsøg på at begrænse det sorte arbejde
 • Indledning
 • Et generelt faldende skattesnyd
 • Kontrolmuligheder og nye tiltag i bekæmpelsen af sort arbejde
 • En generel nedsaettelse af skatterne
 • Selektive skattelettelser
 • Sammenfatning
 • Sort arbejde i dag
 • Indledning
 • Et nyt datamateriale fra 2016
 • Den sorte frekvens
 • Den sorte timepris og arbejdsuge
 • Hvilken slags sort arbejde udføres?
 • Hvem arbejder man sort for?
 • Sammenfatning
 • Timepris på det hvide og det sorte arbejdsmarked
 • Indledning
 • Datamaterialet
 • De sorte priser
 • Sammenligning mellem sorte priser og hvide lønninger
 • Sammenfatning
 • De lange linjer i udviklingen af sort arbejde : perioden fra 2000 til 2016
 • Indledning
 • Beregning af sort arbejde i forhold til BNP
 • Udviklingen i den sorte deltagelsesfrekvens 2000 til 2016
 • Udviklingen i det sorte tidsforbrug i perioden 2000 til 2016
 • Udviklingen i det sorte arbejdes omfang i forhold til BNP fra 2000 til 2016
 • Sammenfatning
 • Hvem arbejder sort?
 • Indledning
 • Data
 • Hvem udfører sort arbejde, og hvor meget arbejder de sort?
 • Typer af sorte udbydere
 • Hvem arbejder man typisk sort for?
 • Den sorte villighed for personer, der (endnu) ikke har arbejdet sort
 • Sammenfatning
 • Privatpersoners køb af sort arbejde i Danmark
 • Indledning
 • Metode og data
 • Hvor mange køber : og udviklingen fra 2010 til 2014
 • Købernes karakteristika
 • Ydelsernes karakteristika
 • Hvorfor køber folk sort?
 • Sammenfatning
 • Det sorte danmarkskort
 • Indledning
 • Deltagelse i sort arbejde fordelt på kommuner
 • Arbejder jyder mere sort end sjællaendere?
 • Læs mere om din egen kommune
 • Sorte livsindkomster
 • Indledning
 • Datagrundlaget
 • Markant højere sorte livsindkomster til faglærte og ufaglærte mænd
 • Det sorte arbejde har kun lille betydning for den gennemsnitlige livsindkomst
 • De sorte indkomster har dog stor betydning for dem, der rent faktisk arbejder sort
 • De sorte indkomster øger forskellen i livsindkomst mellem kvinder og mænd
 • Betydningen for skattestrukturen
 • Sammenfatning
 • Kriminalitet og sort arbejde : Er de, der arbejder sort, overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken?
 • Indledning
 • Den analytiske tilgang
 • Hvor stor en procentdel sigtes?
 • Alder, sort arbejde og sigtelser
 • Unge mænd under 30 år
 • Sammenlignelige mænd
 • Konklusion
 • Det sorte arbejde og samfundet
 • Indledning
 • Sort arbejdes betydning i form af mistede skatteindtaegter
 • Indkomstfordelingen
 • Det sorte arbejdes betydning for Produktionen : et større eller mindre BNP?
 • Uheldig anvendelse af ressourcer
 • Betydningen for fastholdelse af sociale netværk
 • Betydningen for demokrati og velfærdsstat
 • Sammenfatning
 • Gør det selv-arbejde : en anden måde at undgå beskatning på
 • Indledning
 • Definition af gør det selv-arbejde
 • Data og teknik
 • Reparationer, vedligeholdelse og forbedringer i danske husholdninger : et overslag over udviklingen i perioden 1996-2016
 • Fordelingen af aktiviteten mellem ejere og lejere
 • Andel af gør det selv-arbejde
 • Motivation for at udføre gor det selv-arbejde
 • Hvem fik udført arbejde på boligen i 2016?
 • Hvem udfører gør det selv-arbejde i 2016?
 • Sammenfatning
 • Sammenfatning og perspektivering
 • Bogens sigte og hovedresultater
 • Fremstillingen i de enkelte kapitler
 • Summary in English
 • Aim of the book and principal research results
 • Contents of each chapter
 • Oversigt over bogens figurer og tabeller
 • List of figures and tables
 • Appendiks : Bortfaldsanalyse af stud. polit. Lise Lam Hansen
 • Udviklingen i bortfaldet
 • Bortfaldsanalyse på udvalgte personkarakteristika
 • Populationsvægte
 • Konklusion
 • Indeks
 • Analyser af sort arbejde publiceret af Rockwool Fondens Forskningsenhed i perioden 1987 til 2017
 • Anden udvalgt litteratur om sort arbejde i Danmark
 • Udvalgt litteratur om gør det selv-arbejde i Danmark
 • Referencer.
Green Library

7. Elle [2016]

Video
1 videodisc (approximately 131 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA; Dolby digital 5.1. Video: 1080p. Digital: video file; Blu-Ray; region A; region B; region C.
Michèle seems indestructible. Head of a successful video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as to business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game--a game that may, at any moment, spiral out of control.
Media & Microtext Center
Book
270 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
xiii, 469 pages : illustrations ; 25 cm.
 • Vorwort
 • The Finn episode in Beowulf : its beginning, its conclusion, and some further textual notes / Alfred Bammesberger
 • Manuskript-Runen im Kontext des medizinisch-botanischen Schrifttums : zur Funktion bestimmter Runeneinträge / Alessia Bauer
 • Eddische Dichtung und skandinavische Ballade : eine schwierige Nachbarschaft / Klaus Böldl
 • Í eino briósti ec sác aldregi fleiri forna stafi : der Begriff stafr in der eddischen Dichtung und den metrischen Runeninschriften / Vivian Busch
 • Die dreizehn Geschichten auf dem Runenstein von Rök / Lydia Carstens
 • The Porosity of Kennings and Kenning Patterns / Margaret Clunies Ross
 • Überlegungen zur Bild- und Runenritzung von Aspö in Södermanland (Sö 175) / Klaus Düwel und Sigmund Oehrl
 • The Term rekit in Háttalykill and Háttatal / Kari Ellen Gade
 • Norwegian runestones with inscriptions in the older Futhark : a socio-topographical sketch from an archaeological point of view / Oliver Grimm und Frans-Arne Stylegar
 • The Fatal Role of Women in Medieval Icelandic Literature : the example of Njáls saga / Stefanie Gropper
 • The Northernmost Runic alu / Jan Ragnar Hagland
 • Was ist die Mehrzahl von "Milch"? Lexikalische Plurale im Nordfriesischen und im Jütischen / Jarich Hoekstra
 • Gamle fund : nye opdagelser / Lisbeth M. Imer
 • Hier mun standa stainn at merkt : Ett par bidrag till tolkningen av inskriften på Hogränstenen (G 203) / Magnus Källström
 • Love and Eroticism in Medieval Norwegian Runic Inscriptions / James E. Knirk
 • Ironische Kenningar / Jana Krüger
 • Was bedeuten die Runen rmþï in der Runeninschrift auf dem Stein von By? / Jurij Kusmenko
 • Unsichtbare Grabhügel / Michael Müller-Wille
 • The phonological systems of Biblical Gothic and Crimean Gothic compared / Hans Frede Nielsen
 • Bergakker Revisited / Arend Quak
 • Darraðarljóð and Njáls saga / Judy Quinn
 • Die Überlieferung des Jütischen Gesetzes (1241) / Thomas Riis
 • Fuþorc Rune 31 : Überlegungen zu Form und Funktion / Elke Ronneberger-Sibold und Kerstin Kazzazi
 • Historische Anthropologie in der Altnordistik / Katharina Seidel
 • Hans Kuhn, das Nordische Institut und die Anfänge der Nordfriesischen Wörterbuchstelle / Alastair Walker
 • The name of the rune æsċ : the transformation of the common Germanic rune *ansuz ... to Pre-OE rune æsċ ... / Gaby Waxenberger
 • A far-travelled word : Old Norse skeið 'racecourse, running track' in early literature and place-names / Diana Whaley
 • Þórr and wading / Tarrin Wills
 • Interdisziplinäre Interpretation : Theoretische Grundlagen und methodische Ansätze / Christiane Zimmermann
 • Schriftenverzeichnis Edith Marold
 • Indices.
Green Library
Book
376 pages : illustrations ; 26 cm.
 • Indledning
 • Emnemæssig afgrænsning
 • Tidsmæssig afgrænsning
 • Geografisk afgræsning
 • Metodisk afgrænsning
 • Grundbegreber
 • Overgang
 • Forankring
 • Biologisk forankret menneskesyn
 • Kulturelt forankret menneskesyn
 • Semantisk kamp
 • Forskningsoversigt
 • Metode
 • Begrebshistorie
 • Ord, begreb, sagsforhold og modbegreb
 • Den synkrone og den diakrone analyse
 • Kildepræsentation
 • Kosellecks udvælgelseskriterier
 • Bogens udvælgelseskriterier
 • Erfaringsrummet i internationalt perspektiv
 • Racebegrebets epistemer
 • Racebegrebets modbegreber
 • Opsummering
 • Erfaringsrummet i Danmark
 • Racebegrebet i antropologien
 • Racebegrebet i human- og samfundsvidenskaberne
 • Racebegrebet i offentligheden
 • Opsummering
 • Forventningshorisonten i UNESCO
 • UNESCOs tilblivelse og program
 • UNESCOs raceprogram
 • Opsummering
 • Forventningshorisonten i Danmark
 • Den Danske UNESCO-nationalkommission
 • Racebegrebet i antropologien
 • Racebegrebet i human- og samfundsvidenskaberne
 • Racebegrebet i offentligheden
 • Opsummering
 • Perspektivering
 • Kulturracismebegrebets virkningshistorie
 • Nyracismebegrebets tilblivelseshistorie
 • Opsummering
 • Konklusion
 • Dokumentation
 • Anvendt litteratur
 • Anvendte arkivalier
 • Dansk resumé
 • English summary
 • Navneregister.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
401 pages : illustrations (chiefly color) ; 32 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • En trend
 • De dansk-franske kunstneriske forbindelser i litteraturen
 • Frederik III
 • 1609-70, dansk-norsk konge 1648-70 : den første franske inspiration
 • Enevældens baggrund og dens første kongepar
 • Den unge danske enevældes kunst
 • Sophie Amalies slot
 • Kronprinsens uddannelsesrejse til enevældens Frankrig
 • Christian V
 • 1646-99, dansk-norsk konge 1670-99 : en dansk enevælde efter et fransk forbillede
 • Kongen er død : kongen leve!
 • Enevoldskongens kunst og dens administration
 • Kongelige byggeprojekter
 • Rytterstatuen af Christian V
 • Franske malere i Danmark : og franske gaver
 • Danskere i Frankrig under Christian V
 • Kronprinsens rejse
 • Frederik IV
 • 1671-1730, dansk-norsk konge 1699-1730 : Fransk indflydelse i tysk og italiensk selskab
 • En etableret enevælde
 • Frederik IV's første 'maison de plaisance'
 • Franske kunstnere i Danmark
 • Frederik IV's andet 'maison de plaisance'
 • Danskere i Frankrig under Frederik IV
 • Kronprinsens korte rejse
 • Christian VI
 • 1699-1746, dansk-norsk konge 1730-46 : en tysk stilindflydelse forvandles til en fransk
 • Ydre pragt og indre skyhed
 • Tysk eller fransk?
 • Christian VI som kunstmæcen
 • Et overdådigt byggeri
 • Christiansborg : det tyske ydre
 • En alsidig franskmand
 • Christiansborg : det franske indre
 • Fransk kunst uden for hoffet
 • Danskere i Frankrig under Christian VI
 • Kronprinsens lokale rejser
 • Frederik V
 • 1723-66, dansk-norsk konge 1746-66 : Kulminationen af den franske stilindflydelse
 • En dansk konge og hans internationalt orienterede rådgivere
 • Det nationale og det kosmopolitiske
 • Forholdene i Frankrig
 • Dansk-franske kontakter
 • Frederiksstaden
 • Saly og rytterstatuen af Frederik V
 • Saly og Det kongelige Skildre-, Billedhugger- og Bygningsakademi
 • To franske malere og en arkitekt
 • Den danske klassicismes franske fader
 • Andre franskmaend i Danmark under Frederik V
 • Fransk kunst uden for kongehuset : Moltkes og Bernstorffs palæer
 • Danskere i Frankrig under Frederik V
 • Kronprinsen
 • Christian VII
 • 1749-1808, dansk-norsk konge 1766-1808 : Nationaliteten i højsædet
 • Et omskifteligt kongedømme
 • Fremmedhad
 • Franske kunstnere i Danmark
 • Kongens rejse
 • Danskere i Frankrig under Christian VII
 • Kronprinsens franskinspirerede opdragelse
 • De franske forhold
 • Kunsten i Frankrig
 • Christiansborgs brand
 • Franske flygtninge i Danmark : og danske i Frankrig
 • Frederik VI
 • 1768-1839, dansk-norsk konge 1808-14, dansk konge 1814-39 : den danske nation afgrænser sig, men beundrer Frankrig
 • Et lille fattigt land
 • Krisetidens nationale kunst i Danmark
 • Forholdene i Frankrig
 • Danskere i Frankrig under Frederik VI
 • Kronprinsens rejser
 • Christian VIII
 • 1786-1848, norsk konge 1814, dansk konge 1839-48 : Et afblanceret forhold
 • En gennemkultiveret konge
 • Dansk kunst
 • Danskere i Frankrig under Christian VIII
 • Mod enevældens afslutning
 • Trends
 • Noter
 • Litteratur og kilder
 • Personregister.
Green Library
Book
168 pages : some illustrations (partly color) ; 23 cm.
Green Library
Video
4 videodiscs (approximately 437 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; stereo; Dolby Atmos; Dolby 5.1; Dolby 2.0. Digital: video file; Blu-ray.
 • Disc 1. Dragonstone ; Stormborn ; The queen's justice
 • Disc 2. The spoils of war ; Eastwatch ; Beyond the wall
 • Disc 3. The dragon and the wolf
 • Bonus disc. Conquest & rebellion.
"The long winter is here. Throughout seven thrilling episodes, the penultimate Season 7 focuses on a convergence of armies and attitudes that have been brewing for years. As the season begins, Daenerys Targaryen--accompanied by her Unsullied army and emboldened by Dothraki/Ironborn allies and her lethal trio of dragons--has finally set sail for Westeros with Tyrion Lannister, her newly appointed Hand. Jon Snow has apparently consolidated power in the North after his spectacular conquest of Ramsay Bolton and the return of Winterfell to Stark control. In King's Landing, Cersei Lannister, bereft of any surviving heirs, has successfully seized the Iron Throne. But as these and other factions drive towards new alliances or (more likely) violent conflicts, the cold specter of another, apocalyptic threat--in the form of an army of undead White Walkers--threatens to undermine the status quo and obliterate the outcome of these smaller, all-too-human rivalries"-- Container.
Media & Microtext Center
Book
295 pages : color illustrations ; 37 cm + 1 poster
Art & Architecture Library (Bowes)
Book
236 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Det sønderjyske spørgsmål i sidste halvdel af 1800-tallet
 • Kildemateriale
 • Opvækst, Ungdom og de Første År I den Sønderjyske Sags Tjeneste
 • Rigsdagskandidat I 2. Valgkreds
 • Det politiske system i Tyskland i slutningen af 1800-tallet
 • ʹ 5 og edsstriden i den danske bevægelse
 • Gustav Johannsen som rigsdagskandidat
 • Jordskredssejren ved rigsdagsvalget i 1881
 • Den Første Periode I Berlin : "Prøvelsens Og Lidelsens tid"
 • En svær start i Berlin
 • I Rigsdagen for 2. valgkreds
 • Gustav Johannsen og den danske efterretningstjeneste
 • Jens Jessen overtager Flensborg Avis
 • Nederlaget ved rigsdagsvalget i 1884
 • "Den Nordslesvigske Befolkningstillidsmand I Dobbelt Forstand"
 • Junggreens død og Gustav Johannsens tilbagevenden til Rigsdagen i Berlin
 • Gustav Johannsen sætter en national dagsorden i Berlin
 • Landdagsvalget i 1888
 • Gustav Johannsen og Venstres Indtog I Sønderjylland
 • Mødet med H.P. Hanssen og Vælgerforeningens oprettelse
 • Planen om at oparbejde den sønderjyske sag i Venstre
 • H.V. Clausens sprogkort
 • Kampen om Dansk Sprog og Kultur
 • 2. skolesprogsinstruks : kampen om sproget intensiveres
 • Bogsamlingen på Margrethes Minde
 • Sønderjyske Årbøger
 • Georg Brandes og det sønderjyske spørgsmål
 • Intern Rivalisering I den Danske Bevægelse
 • Mislykket forsøg på forsoning med Jens Jessen
 • H.P. Hanssen som kronprins
 • Forholdet til pressen
 • H.P. Hanssen eller Wolff : kampen om at efterfølge Hans Lassen i Landdagen
 • Underslæb i de dansksindede sparekasser
 • Köllerperioden og Bruddet med H.P. Hanssen
 • Udvisningssagen tages op i Rigsdagen
 • Tiltagende spændinger mellem Gustav Johannsen og H.P. Hanssen
 • Wildenrath-Krabbe som redaktør for Dannevirke og folketingsvalget i 1901
 • De Sidste År
 • Nordslesvig i bytte for De Vestindiske Øer
 • Gustav Johannsen og de venstreradikale
 • Den sidste tid
 • Konklusion
 • Litteraturliste og Kilder
 • Utrykte kilder
 • Trykte kilder og Litteratur
 • Noter
 • Personregister.
Green Library
Book
341 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Af "Fortale" til Nordiske Digte / Adam Oehlenschlæger
 • "Brev til en Dame" / Poul Martin Møller
 • Af brev til Ingemann om digtet Nyaars-Morgen / N.F.S. Grundtvig
 • Af anmeldelse af St.St. Blichers Samlede Noveller / J.N. Madvig
 • Af anmeldelse af Oehlenschlægers Dina : Tragisk Drama / Johan Ludvig Heiberg
 • "Poesiens Californien" / H.C. Andersen
 • Af "Indledning" til Hovedstromninger i det 19de Aarhundredes Litteratur / Georg Brandes
 • To indlæg om kvindelitteraturens vilḱr / Pauline Worm
 • Af "Lidt om dansk Řalisme" / Herman Bang
 • Af brev til Edvard Brandes / J.P. Jacobsen
 • Af Det moderne Gjennembruds Mænd / Georg Brandes
 • Diskussioner om problemdebatterende litteratur / Herman Bang og Georg Brandes
 • Af "Moderne Digtning" / Valdemar Vedel
 • Af "Impressionisme" / Herman Bang
 • Af "En ny Digtning" / Johannes Jørgensen
 • Af "Symbolisme" / Johannes Jørgensen
 • Af "Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark" / Sophus Claussen
 • Af "Livet og Poesien" / Jeppe Aakjær
 • "Forord" til Artikler og Taler / Jeppe Aakjær
 • "Om Kunst og Menneskelighed" / Martin Andersen Nexø
 • Forsvarstale for Blod / Rudolf Broby-Johansen
 • Af "Det moderne Menneske" / Johannes V. Jensen
 • Af "Den unge Lyrik og dens Krise" / Tom Kristensen
 • "Literatur og Tendens" / Hans Kirk
 • Af "Varieterevyen" / Poul Henningsen
 • Af "Hjul og Stejle" / Poul Henningsen
 • Af Fragmenter af en Dagbog / Paul La Cour
 • Af "Konvention og Formaand" / Martin A. Hansen
 • Af "Forsvar for prosæn" / Tage Skou-Hansen
 • "De tomme sokler" / Ivan Malinowski
 • "Det umådelige mådehold" / Torben Brøstrom
 • "Digteren og virkeligheden" / Villy Sørensen
 • "Den kvindelige forfatters situation igår og idag / Elsa Gress
 • "Facts : dødvægt eller poesi?" / Anders Bodeisen
 • "Hr. Godot, formoder jeg? Mod en attituderelativisme" / Hans-Jørgen Nielsen
 • Af "Modernismens tredie fase : Fra erkendelse til eksempel" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Jeg er eklektiker . Manifest" / Per Kirkeby
 • Af "Was ist ein Bild?" / Svend Åge Madsen
 • "Alligevel skriver man jo en bog, af og til" / Per Højholt
 • "Sprogets Tredie Øje" / Dan Turèll
 • Af Intethedens grimasser / Per Højholt
 • "Litteraturens 'omfunktionering'" / Hans-Jørgen Nielsen
 • "Inderligt talt : Om bekendelseslitteraturen som livseksperiment" / Suzanne Brøgger
 • Om "Mentalt manifest, schizofren symfoni" / Dan Turèll
 • "Det der er s̃ fedt ved digte er, at de ikke kan bruges til noget..." / Soren Ulrik Thomsen, Michæl Strunge, Sam Fleischer og Bo Green Jensen
 • Af Mit lys brænder / Søren Ulrik Thomsen
 • "At udfylde et tomrum" / Jens Chr. Grøndahl, Jens Martin Eriksen og Michæl Kvium
 • Af Over vandet går jeg : Skitse til en poetik / Pia Tafdrup
 • "Hemmelighedstilstanden" / Inger Christensen
 • "Kulturens moblement : og naturens" / Solvej Balle
 • Af "For en verdensvendt poesi : En poetikskitse fra sidelinjen" / Niels Lyngsø
 • Af En dans p̃ gloser / Søren Ulrik Thomsen
 • "Alt for lidt litteratur brokker sig i disse dage" / Jan Sonnergaard
 • Af Livet i troperne / Niels Frank
 • Af Bruger De ord i kaffen? / Kirsten Hammann
 • "Subkultur og sovepude" / Lars Skinnebach og Tue Andersen Nexø
 • "Et kort og urimeligt udfald mod den centraleuropæiske roman" / Christina Hesselholdt
 • Af Alt andet er logn / Niels Frank
 • Af Over for en ny virkelighed / Mikkel Thykier
 • "Af en rektors bekendelser" / Pablo Llambías
 • "Generation etik" / Elisabeth Friis, Asta Olivia Nordenhof og Mikkel Frantzen
 • Af bloggen jegheddermitnavnmedversaler / Asta Olivia Nordenhof
 • "Åbent brev til Lars Bukdahl" / Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad
 • "Manifest : Sorry Mallarm̌" / Olga Ravn.
Green Library
Book
247 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
 • Indledning
 • Opium for folket : Besværgelsen af hjemmet hos Carl Larsson og Ellen Key
 • I lampens ånd : Sanselighed og funktion hos Poul Henningsen, Mogens Lassen og Arne Jacobsen
 • lnteriøret som Stilleben : Poul Kjærholms møbeldesign i Keld Helmer-Petersens optik
 • Stueren bosætningspornografi : Bo Bedres mediering af livsstilshjemmet
 • Scener fra et barndomshjem : Klaus Rifbjergs interiørbilleder fra jeghuset
 • Litteratur.
Green Library
Book
335 pages : 1 portrait ; 22 cm
Green Library
Database topics
Music
Book
1 online resource : music
 • Preface
 • Introduction
 • Catalogue
 • About SchW.
"The present database is the first ever, descriptive catalogue of Johann Adolph Scheibe's (1708-1776) production including his musical works - ranging from large-scale cantatas and oratorios to sinfonias, chamber music and to communal songs - translations, fiction and satire, studies on music theory, and history as well as performance practice."--Preface.