Search results

RSS feed for this result

5,931 results

Book
299 pages : illustrations (partly color) ; 24 cm.
Green Library
Book
270 pages ; 23 cm.
 • Forord / Benjamin Boysen, Moritz Schramm og Peter Simonsen
 • Erindring og historie
 • "Havde vi optrådt i en roman ..." Julian Barnes' Når noget slutter (2011) / Claus Schatz-Jakobsen og Peter Simonsen
 • Erindringsarkæologi i W.G Sebalds Austerlitz (2001) / Alexander Kofod-Jensen
 • Uskyldig Perversion : Orhan Pamuks Uskyldens museum (2008) / Christian Høgel
 • Løgnens magt i Umberto Ecos roman Baudolino (2000) / Leif Søndergaard
 • "... det umenneskelige eksisterer ikke" : Jonathan Littells De velvillige (2006) / Moritz Schramm
 • Autofiktioner ogvirkeligheder
 • "Det her er bare noe du dikter opp. Det har ingen verdi" : En dialog om virkelighed og fiktion i Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-6 (2009-11) / Camilla Schwartz og Jon Helt Haarder
 • På vej mod en sanselig genmodernisme : Josefine Klougarts Stigninger og Fald (2010) / Marlene Karlsson Marcussen
 • Når værket er en plante : Om det funktionelle menneske og dialogformen hos Imre Kertész / P. Johan Lose
 • (BIO)Politik og ideologi
 • Forbrydelsens genstand : Juli Zehs roman Corpus delicti : ein Prozess (2009) / Annelise Ballegaard Petersen
 • Houellebecqs priapisme : Den seksuelle frigørelses falliterklæring i Michel Houellebecqs romaner og essays / Benjamin Boysen
 • De sagtmodige kloner fra Hausham : Om Identifikation, stemning og fiktiv Verden i Kazuo Ishiguros roman Slip mig aldrig (2005) / Nils Gunder Hansen
 • Livets magi : Poetisk-prosaisk samfundskomedie : i Terry Pratchetts fantasyroman Thud! (2005) / Marianne Novrup Børch
 • Verdensforbedreren : Om ironi, renhed og forløsning : i Christian Krachts Imperium (2012) / Adam Paulsen
 • Roman(ce) og novel, realisme og metafiktion : Britisk narrativ fiktion lige efter årtusindskiftet / Lars Ole Sauerberg
 • Om forfatterne.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
341 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
Green Library
Book
273 pages : illustrations (partly color) ; 23 cm.
Green Library
Book
294 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
 • Litteraturens mange køn : Nordisk kvindelitteratur i de ferste tiår af det 21. århundrede / Anne-Marie Mai
 • Et godt sted at græde og le hos Helle Helle / Per Krogh Hansen
 • Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik / Unni Langås
 • Den mørke historie hos Sofi Oksanen / Ebba Witt-Brattström
 • Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg / Lilian Munk Rösing
 • Jeg : eller mor : Om mor-datter-konflikter hos Auđur Jónsdóttir / Dagný Kristjánsdóttir
 • Legen og den frygtelige alvor hos Monika Fagerholm / Pia Ingström
 • Stemningsdræbere, familiedramaer og læserkonfrontationer : Immigrations- og adoptionslitteratur i Norden / Iben Engelhardt Andersen
 • Burlesk stil og performativ æstetik : Om krop, køn og normalitet? / Anne Scott Sørensen
 • Mangfoldige former : Aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur i et kønsperspektiv / Nina Christensen og Mia Österlund
 • Kvindelighedens snubletråde : Chicklit i et nordisk perspektiv / Charlotte Jørgensen
 • Nordiske krimidronninger 1990-2015 / Jakob Stougaard
 • "Jeg er afvigende : Kan vi drage fordel af det?" : Om kønslig ambivalens og kreativitet i den nordiske samtidslitteraturs fortællinger om galskab og psykiatri / Camilla Schwartz
 • Nye veje mellem tegnene : Forfatterfunktionens forvandlinger omkring århundredskiftet / Jon Helt Haarder
 • Krop + sprog = politik : Nordisk lyrik ved årtusindskiftet
 • Åsa Arping
 • Hadet i kroppen : Sprog, køn og tilhørsforhold i ny grønlandsk litteratur / Kirsten Thisted
 • Opgør med skammen over egen kultur og negative selvbilleder : Om køn og etnicitet i samisk og tornedalsk litteratur / Anne Heith
 • Gotiske kvindemonstre / Yvonne Leffler
 • De sande fortællingers genkomst og forvandlinger / Lisbeth Larsson.
Green Library
Music score
1 score (37 pages) ; 30 cm.
Music Library

8. 18 songs [2016]

Music recording
1 online resource (1 sound file) Sound: digital. Digital: audio file.
 • 8 songs. Für Dich (2:58) ; Sie Schläft (4:07) ; Die Sonne meines Lebens (2:44) ; Das Auge (3:53) ; Sterben (6:12) ; Frühlingsnacht (8:45) ; Halte still (2:36) ; Mit Hellen Augen (2:38)
 • Fünf Lieder. Frühlingsgruss (:59) ; Morgendämmerung (2:45) ; Was ist mir denn so wehe? (2:16) ; Ich weiss einen grossen Garten (1:05) ; Ein Fichtenbaum (2:52)
 • Fem erotiske digte. Og atter ser jeg (2:05) ; Naar du kommer (2:12) ; Lys nat (2:50) ; Serenade (3:20) ; I de forunderlige, blonde nætter (3:33).
Book
63 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Introduktion
 • Den danske indvandringspolitik og udviklingen i anfallet af nyankomne indvandrere
 • Hovedtrsek i indvandringen frem til 1997
 • Vilkår for nye indvandrere fra 1997 og frem
 • Antallet af nyankomne indvandrere fra 1997 og frem
 • Ledigheden i Danmark 1997-2015
 • Data
 • Hvad kendetegner nye indvandrere i perioden 1997 til 2011?
 • Indvandringstidspunkt, opholdsgrundlag og oprindelsesland
 • Køn, alder og uddannelse
 • Opholdstid
 • De nye indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse fordelt på opholdstid i Danmark
 • Beskæftigelsen i årene efter ankomsten til Danmark
 • Lønindkomsten i årene efter ankomsten til Danmark
 • Overførslerne i årene efter ankomsten til Danmark
 • Model
 • Resultater
 • Konklusion
 • Litteratur
 • Appendiks.
Green Library

10. As dreams [2014]

Music recording
1 audio disc (61:08) : CD audio, digital ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; stereo; surround. Digital: audio file; CD audio; SACD.
 • Drømmesange = Dream songs : for mixed choir, percussion ad lib. (1981) / Per Nørgård (13:13)
 • Consolation II : (Wessobrunner gebet) : for 16 voices (mixed choir) (1968) / Helmut Lachenmann (6:19)
 • Nocturne for double choir, 2 cellos, harp and 2 percussionists (1967) / Alfred Janson (9:02)
 • Überzeugung : for three female voices, crotale, violin and cello (2001) / Kaija Saariaho (1:44)
 • Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst : for eight-part choir and 8 instruments (1974) / Per Nørgård (10:58)
 • Nuits : for 12 mixed voices or mixed choir (1967-68) / Iannis Xenakis (8:38)
 • Nuits, adieux : for mixed choir and four soloists (1991/96) / Kaija Saariaho (9:45).
Music Library

11. En chance til [2016]

Video
1 videodisc (98 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; region.
"Detectives and best friends Andreas and Simon lead vastly different lives; Andreas has settled down with his beautiful wife and son; while Simon, recently divorced, spends most of his waking hours getting drunk at the local strip club. But all that changes when the two of them are called out to a domestic dispute between a junkie couple, caught in a vicious cycle of violence and drugs. It all looks very routine – until Andreas finds the couple's infant son, crying in a closet. The usually collected policeman finds himself confronted with his own powerlessness and is shaken to his core. As Andreas slowly loses his grip on justice, it suddenly becomes up to the unruly Simon to restore the balance between right and wrong."--Zentropa website.
Media & Microtext Center

12. Codegirl [2016]

Video
1 videodisc (107 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; DVD video.
Join high school-aged girls from around the world as they try to better their communities through technology and collaboration. The Technovation Challenge aims to empower girls worldwide to develop apps for an international competition.
Media & Microtext Center
Book
375 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Baggrund : Nedgangen for den europæiske værftsindustri
 • Problemformulering, teori og metode
 • Lukningen af B&W i 1980
 • Introduktion til værftets historie
 • Sommeren og efteråret 1979 : Likviditetsproblemer : Forhandlinger med MAN
 • Vinteren 1979-80 : Udskillelsen af B&W Diesel
 • Foråret 1980 : Bestyrelsen udskiftes : B&W sælger ud
 • B&W Diesel efter salget til MAN-koncernen
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Scandinavian Contractor
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Energi
 • Juli 1980 : Etableringen af Burmeister & Wain Skibsværft
 • September 1980 : Etableringen af B&W Shipbuilding Service
 • Salget af de øvrige virksomheder fra B&W-koncernen
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986-87
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj 1982-december 1983 : de første tanker om at lukke værftet
 • Januar 1984-maj 1986 : Offshoresatsningen
 • Maj 1986-august 1986 : ØK skrider ind : Etableringen af fonden Lalandia Invest
 • Juli 1986-januar 1987 : Etableringen af erhvervsparken Nakskov Skibsværft
 • Oktober 1986 : Etableringen af Skibs- og Maskin Consult
 • Marts 1987 : Etableringen af konsulentvirksomheden Viktor Møller
 • November 1987 : Etableringen af Remming & Co.
 • Juli 1988 : Etabieringen af Nakskov Skibsentreprise
 • April 1989 : Etabieringen af BM Sektionsbyggeri
 • Investeringsselskabet Lalandia Invest 1986-1994
 • Værftsområdet efter år 2000 : Etabieringen af Vestas' vindmøllefabrik
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Aalborg Værft i 1987-88
 • Introduktion til vaerftets historie
 • 1985-1986 : Rekordunderskuddet og McKinsey-rapporten
 • Januar 1987 : Etabieringen af Danyard : den nye virksomhedsstruktur
 • Januar 1987 : Etabieringen af Aalborg Boilers
 • April 1987 : Etabieringen af Logimatic
 • Etabieringen af O.C. International i 1987 og Danish Interior i 1992
 • 1987 : Etabieringen af Dan Skilte
 • Januar 1987-marts 1988 : Lukningen af stålskibsværftet i Aalborg
 • Januar 1989 : Etabieringen af Danyard Aalborg
 • November 1989 : Etabieringen af Aalborg Stålkonstruktioner
 • Januar 1994 : Etabieringen af Aalborg Rør og Aalborg Aluminiumskonstruktioner
 • 1998 : Etabieringen af Nordjyllands Industriservice
 • Værftsgrunden frem til i dag : Fra NICA til Stuhrs Brygge
 • Sammenfatning
 • Lukningen af B&W Skibsværft i 1996
 • Introduktion til værftets historie
 • Juni 1993-juni 1994 : Forsøget på at styrke koncernens finansielle beredskab
 • Maj 1994-januar 1995 : Begyndende problemer : Ledelsen udskiftes
 • December 1994-maj 1995 : Splittelse i ledelsen : Aktionærerne skrider ind
 • Juni 1995 : Betalingsstandsning : Salget af BurWain Tankers International
 • Juli-december 1995 : Forsøgene på at rekonstruere værftet
 • Januar-april 1996 : Etabieringen af B&W Skibsværft af 1996 : Konkursen
 • Spinoffs fra B&W : BurWain Tankers, B&W Shipdesign og Refshaleøens Ej endomsselskab
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Danyard Frederikshavn i 1999
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj-september 1996 : Ledelsen udskiftes : Beslutningen om nedtrapning
 • 1996-1997 : Amin Shah og Malaysia-eventyret
 • December 1997-november 1998 : Jagten på investorer
 • Oktober 1998-februar 1999 : Beslutningen om lukning : Baggrunden for FME
 • Maj 1999 : Forsøget på at etablere et nyt værftsselskab
 • Maj 1999 : Etabieringen af Frederikshavn Maritime Erhvervspark
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Pipe
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Engineering
 • Marts 2000 : Videreførelsen af Danyard Aalborg
 • Værftsområdet frem til i dag : Fra fremstillingsaktiviteter til maritim service
 • Sammenfatning
 • Sammenlignende analyse : Lukningen af de danske stålskibsværfter 1980-2000
 • De danske værftslukninger : Brud eller kontinuitet?
 • Brug af kompetencerne fra de danske værfter frem til i dag
 • Medarbejderne fra de danske værfter
 • Afrunding og opsummering
 • English Summary
 • Forkortelser
 • Figurer
 • Tabeller
 • Kilder
 • Litteratur
 • Noter
 • Virksomhedsregister
 • Navneregister.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
283 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Status quo & kilder
 • Danske kilder
 • Film, opfattelser & verdensbilleder
 • Mennesket & naturen
 • Definition af begrebet natur
 • De grundlæggende natursyn og naturopfattelser
 • Den holistiske naturopfattelse
 • Den mytologisk-dramatiske naturopfattelse
 • Den mekanisk-praktiske naturopfattelse
 • Den romantisk-hengivne & æstetiske naturopfattelse
 • Den darwinistisk-pædagogiske naturopfattelse
 • Den holistisk-økologiske naturopfattelse
 • Foranderlighed
 • Dokumentarfilmens skiftende idealer
 • Den dramatiske virkelighed
 • Nye idealer
 • Idealerne sammenfattet
 • Den danske vej til den kritiske dokumentarfilm
 • State ofthe art : æstetik & teknik i et international historisk perspektiv
 • Perioden 1929-1939
 • Perioden 1940-1949
 • Perioden 1950-1959
 • Perioden 1960-1973
 • Tema : adventurerejser & ekspeditioner
 • Osa & Martin Johnson
 • Ingvald Lieberkind, Hans Hvass og Clyde E. Elliott
 • En brydningstid
 • Tegn på holdningsskifte
 • Jørgen Bitsch og Erik Ole Olsen
 • Tema : jagt & jagtetik
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til en mytologisk-dramatiseret natur og jagtetik
 • Tema : naturdokumentarfilm til undervisnirtg
 • Undervisningsfilm og faktuelle oplysninger
 • Det darwinistisk-pædagogiske natursyn
 • Claus Bering : transformator mellem to natursyn
 • Tema : å-udretninger & landindvindinger
 • Historisk overblik
 • Film og jordforandringer fra 1930'erne
 • Den første spæde kritik
 • Film sendt ud for at forklare og forsvare
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for især det romantisk-hengivne og æstetiske natursyn
 • Tema : naturpoeter & -romantikere
 • Sucksdorff : naturromantiker og ekvilibrist
 • Walt Disney : naturromantiker og forretningsmand
 • Efterligninger af Disneys og Sucksdorffs stil
 • Tema : dyrebeskyttelse & dyreetik
 • Kinematografiens tidligste præg af dyreetik og dyrebeskyttelse
 • Forsvar for upopulære og truede dyr
 • Wolfgang Bayer og den kritiske naturfilm
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til truede dyr og dyrebeskyttelse
 • Tema : spildevand & forurening
 • Øresundsforurening og første film om vandforsyning
 • Vandet paa Landet stoppes
 • Spildevand og vandrensning tages (næsten) alvorligt
 • Sprøjtemidler og gødning
 • Konsekvenser og kritik i 1960'erne
 • Øgede konsekvenser og intensiveret kritik i 1970'erne
 • Menneskeskabt forurening vises eller skjules
 • Tema : naturbeskyttelse & -fredning
 • Fredningsinitiativer i Danmark
 • Konflikt mellem to naturfredningsforeninger
 • Besættelse, friluftsliv og skovsvineri
 • Transnationale strømninger, interessekonflikter og effektivisering
 • Moderniseringen og effektiviseringen kritiseres
 • Delkonklusion : forandringer i natursyn
 • Skelsættende år for holdninger til forurening og naturfredning
 • Naturopfattelser
 • 1929-1938 : den mytologisk-dramatiske naturopfattelse
 • 1939-1954 : den mekanisk-praktiske naturopfattelse
 • 1955-1969 : den romantisk-hengivne og æstetiske naturopfattelse
 • 1970-1973 : den holistisk-økologiske naturopfattelse
 • Afrunding & perspektivering
 • Filmregistrant
 • Litteraturliste.
Green Library

15. Dramatik [2016]

Book
704 pages : 20 illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Forord af Knud Arne Jürgensen
 • Indledning af Knud Arne Jürgensen
 • Editionsprincipper
 • Illustrationer
 • Skuespil
 • Offret Liv (trykt efter manuskript)
 • Ellen Urne
 • Mikaël (trykt efter manuskript)
 • Proverber og enaktere
 • Hverdagskampe
 • Du og jeg
 • Inden fire Vægge
 • Graaveir
 • "Ord"
 • Brødre
 • Naar Kærligheden dør-
 • Lejlighedsværker
 • Epilog for Severin Abrahams (trykt efter manuskript)
 • "Efter Ballet" (trykt efter manuskript)
 • "Hjemme" (trykt efter manuskript)
 • Prolog (trykt efter manuskript)
 • Fragmenter
 • Hun vil ikke gifte sig
 • Trubadurens Vise
 • Tidstavle over Herman Bangs dramatiske arbejder og øvrige teateraktivitet
 • Anvendt litteratur
 • Kommentarer og ordforklaringer.
Green Library
Book
315 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Fattigdom og fattigforsørgelse omkring reformationstiden
 • Middelalderens syn på fattigdom
 • Luthers opgør med den hidtidige teologi og fattigdomsopfattelse
 • En senere tids syn på middelalderens fattigunderstøttelse
 • Augsburg, Nürnberg og Strasbourg
 • Belgien og Holland
 • Karl V
 • Juan Luis Vives : Luthers samtidige
 • Hvem var Vives?
 • Vives' tankeverden : Den første bog
 • Vives' tankeverden : Den anden bog
 • Lidt mere om Vives' arbejde
 • Fattigførsorgelse i det 16. århundrede : en mere generei betragtning
 • Elementer af Luthers socialetik
 • Hvem var Luther?
 • Luther om fattigdom
 • Teserne. Aflad eller fattigdomsforsørgelse?
 • Sola fide
 • Til den kristne adel
 • Om synet på arbejdet
 • Om kald og stand
 • 'Toregimentelasren'
 • Om indkomstfordelingen
 • Wittenberger- og Leisniger-ordinansen
 • Homo incurvatus in se
 • Fyrstespejlet
 • Kristendom og politik
 • Den Lutherske socialetik i punktform
 • Vinden vender
 • Bugenhagen. Kirkeordningernes fader
 • Dansk sociallovgivning fra reformationen til 1708
 • Reformation i Danmark
 • Braunschweiger- og Hamburger-ordinansen
 • Reformationsrecessen 1536 : Ingen blandt de kristne skal tigge
 • En forløber
 • Kirkeordinansen
 • Kirkeordinansen i praksis : Palladius' visitatsbog
 • Tiggeriforordninger
 • Christian V's Danske Lov af den 15. aprii 1683
 • Den københavnske fattigforordning af 1698
 • Luther og udviklingen frem til 1708
 • Dansk sociallovgivning fra 1708 til 1890
 • 1708-forordningen
 • 1730'nesindgreb
 • Kommissionen ang̉ende fattigvazsenets bedre indretning
 • Oplysningstidens socialreform : København
 • Oplysningstidens socialreform : Købstad og land
 • Oplysningstidens reformer under pres
 • De fattiges kasse
 • Krebs, Martensen og Monrad
 • Den filantropiske idé
 • Ratzingers og Ehrles konklusioner på deres historiske fremstilling
 • Luther og udviklingen fra 1708 til 1890
 • Dansk sociallovgivning fra 1891 til velfærdsstaten
 • Lovgivningen i 1890'erne
 • Arbejdsløshedsforsikring og hjælpekasselov
 • Fra skøn til ret
 • Fortsat uddifferentiering og introduktion af retsprincippet : Venstres'lille socialreform'
 • Steinckes socialreform
 • Socialreform og filantropi
 • Toregimentelsere i det 20. århundrede
 • Fra socialhjaelps- til socialsikringsstaten : En Luthersk vurdering
 • Velfærdsstaten
 • Velfærdsstaten
 • Den politiske debat
 • Kirkefolket om velfærdsstaten
 • To teser om Luther og velfærdsstaten
 • Begrebet civilreligion
 • Den klassiske velfaerdsstat
 • Dekommodificering
 • Den socialdemokratiske civilreligion
 • En normativ teori om velfærdsstaten
 • Det 'rent-søgende' menneske
 • Luther og velfærdsstaten
 • Mod aktiveringskultur og konkurrencestat
 • Legitimitetsproblemer
 • Moderniseringsredegørelserne
 • Socialdemokratisk modernisering
 • Venstre bevæger sig mod midten
 • Aktiveringslinjen vinder frem
 • Aktivering under socialdemokratisk ledelse
 • Socialdemokratisk aktiveringstænkning
 • Incitamentstænkning
 • Mod konkurrencestaten
 • Fra ret til pligt
 • Fra samfundsmenneske til Opportunist
 • Synet på afhængighed
 • 'Værdigt' og 'ikke værdigt' trængende
 • Fællesskabsbegrebet
 • Den aendrede civilreligion
 • Luther og konkurrencestaten
 • Noter
 • Referencer.
Green Library
Video
4 videodiscs (approximately 559 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 folded sheet. Sound: digital; optical; surround; Dolby Atmos. Digital: video file; Blu-ray; region A.
"This season begins with a power vacuum that protagonists across Westeros and Essos look to fill. At Castle Black, Jon Snow struggles to balance the demands of the Night's Watch with those of newly-arrived Stannis Baratheon, who styles himself the rightful king of Westeros. Meanwhile, Cersei scrambles to hold on to power in King's Landing amidst the Tyrells and the rise of a religious group led by the enigmatic High Sparrow, while Jamie embarks on a secret mission. Across the Narrow Sea, Arya seeks an old friend while a fugitive Tyrion finds a new cause. And as danger mounts in Meereen, Daenerys Targaryen finds that her tenuous hold on the city requires some hard sacrifices."--Container.
Media & Microtext Center
Video
4 videodiscs (approximately 558 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; Blu-Ray; region 1.
 • The red woman
 • Home
 • Oathbreaker
 • Book of the stranger
 • The door
 • Blood of my blood
 • The broken man
 • No one
 • Battle of the bastards
 • The winds of winter.
A civil war brews between several noble families in Westeros, the children of the former rulers of the land attempt to rise up to power. Also a forgotten race, bent on destruction, plans to return after thousands of years in the North.
Media & Microtext Center
Book
271 pages : illustrations (chiefly color), map ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
299 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord til 2. udgave (2016)
 • Forord til 1. udgave (2011)
 • Introduktion
 • Hvad er sprog?
 • Definition af begrebet sprog
 • Sprog er produceret med henblik på kommunikation
 • Sprog er produceret af mennesker
 • Sprog er strukturer, hvis produkt er en konstruktion af lyde med indhold
 • Sprog produceres i en situation
 • Hvad er så grammatik?
 • Andre synspunkter
 • Saetningen og dens konstituenter
 • Amputerede sætninger
 • Konstituenttyperne
 • Subjekt
 • Foreløbigt Subjekt
 • Verbal
 • Objekt
 • Foreløbigt objekt
 • Indirekte objekt
 • Subjektsprædikativ
 • Objektsprædikativ
 • Adverbial
 • Konjunktional
 • Syntaktiske modeller
 • Definitionskriterier
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Helsætningen og ledsætningen
 • Ledsætningen
 • Finitte ledsætninger
 • Nominale finitte ledsætninger
 • Adverbielle finitte ledsætninger
 • Relative ledsætninger
 • Infinitte ledsætninger
 • At-infinitiv
 • Praæens participium
 • Akkusativ med Infinitiv
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Sætningsskemaet
 • Hovedsætningsskemaet
 • Konstituenternes placering i hovedsætningsskemaet
 • Fundamentet
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • Flere pladser i hovedsætningsskemaet
 • Konjunktionalpladsen
 • Ekstraposition
 • Diskurspladserne
 • Hovedsætningsskemaets udfyldelse
 • Permutationsprøven
 • A-pladsen eller a-pladsen
 • Bisætningsskemaet
 • Infinitskemaet
 • Sætningsskemaernes anvendelse
 • Helsætninger med bisætningsrækkefølge
 • Ledsætninger med hovedsætningsrækkefølge
 • Særlige konstruktioner
 • Sætningskløvninger
 • Sætningsknuder
 • Opsplittede sætninger
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i formal analyse vha. sætningsskemaerne
 • Frasen og dens komponenter
 • Nominalfrasen
 • Adverbialfrasen
 • Verbalfrasen
 • Den efterstillede subfrase
 • Den foranstillede subfrase
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i frasebeskrivelser
 • Ordklasserne
 • Substantiver
 • Pronominer
 • Artikler
 • Adjektiver
 • Numeralier
 • Verber
 • Præpositioner, postpositioner
 • Adverbier
 • Konjunktioner
 • Interjektioner
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i ordklassebeskrivelser
 • Ordets form
 • Morfologi
 • Rødder
 • Derivativer
 • Nomen agentis
 • Verb > nomn
 • Verb > adjv
 • Nomn > adjv
 • Nomn > verb
 • Adjv > nomn
 • Adjv > verb
 • Adjv > advb
 • Numl > nomn
 • Nomn > nomn
 • Adjv > adjv
 • Fleksiver
 • De nominale fleksivkategorier
 • De verbale fleksivkategorier
 • Komposita
 • Fusion
 • Morfematisk notationsform
 • Morfematisk beskrivelse
 • Andresynspunkter
 • Øvelser i morfologiske beskrivelser
 • Litteratur
 • Grammatiske termer på latin og dansk
 • Forkortelser og analysesymboler
 • Frasetypernes mulige komponenter
 • Løsninger på øvelser
 • Opgave l (kapitel 2)
 • Opgave 2 (kapitel 3)
 • Opgave 3 (kapitel 4)
 • Opgave 4 (kapitel 5)
 • Opgave 5 (kapitel 6)
 • Opgave 6 (kapitel 7)
 • Stikordsregister.
Green Library