Search results

RSS feed for this result

5,897 results

Book
270 pages ; 23 cm.
Green Library
Book
155 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
 • Indledning og baggrund
 • Redegerelse for emnet, pracisering af problemstilling, sammenhœng og perspektiv
 • Sammenfatning af tidligere studier
 • Sammenfatning af resultater fra bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005) og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) med fokus på udsagn om integrations- og assimilationsprocessen
 • Teorier om integration og assimilering
 • Gennemgang af den vœsentligste teoridannelse i den sociologiske og historiske forskning om europaiske immigranters og efterkommeres integration og assimilering i det amerikanske samfund fra 1800-tallets slutning til i dag
 • Målbare indikatorer og kvantitative analyser
 • Assimilationsprocessen for de skandinaviske immigranter og deres efterkommere belyst gennem målbare faktorer omfattende sprog, bosœttelse, socioøkonomisk status, œgteskabsmonster, religion, politiske synspunkter og holdningsmassige vœrdier : Analyserne baserer sig på kronologiske tvœrsnit ved brug af data fra U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Faktorer som påvirker assimileringsprocessen
 • Assimileringsprocessens forløb og hastighed bestemmes af flere faktorer, både mellem etniske grupper og intent i en gruppe : Med afsœt i tidligere studiers påvisning heraf analyseres tre afgørende faktorer : immigrantens forudsœtninger (den humane kapital), stedets betydning og brud med oprindeligt etnisk miljø
 • Teori og empiri i assimileringsprocessen
 • Resultatene af de kvantitative analyser sammenholdes og diskuteres i forhold til relevant del af teoridannelsen, og en model for forløbet af skandinavernes assimileringsproces opstilles
 • Appendiks
 • Oversigt over anvendt digitalt kildemateriale i form of U.S. Census, American Community Survey og General Social Survey
 • Litteratur.
Green Library
Book
294 pages : many illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
Green Library
Book
63 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Introduktion
 • Den danske indvandringspolitik og udviklingen i anfallet af nyankomne indvandrere
 • Hovedtrsek i indvandringen frem til 1997
 • Vilkår for nye indvandrere fra 1997 og frem
 • Antallet af nyankomne indvandrere fra 1997 og frem
 • Ledigheden i Danmark 1997-2015
 • Data
 • Hvad kendetegner nye indvandrere i perioden 1997 til 2011?
 • Indvandringstidspunkt, opholdsgrundlag og oprindelsesland
 • Køn, alder og uddannelse
 • Opholdstid
 • De nye indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse fordelt på opholdstid i Danmark
 • Beskæftigelsen i årene efter ankomsten til Danmark
 • Lønindkomsten i årene efter ankomsten til Danmark
 • Overførslerne i årene efter ankomsten til Danmark
 • Model
 • Resultater
 • Konklusion
 • Litteratur
 • Appendiks.
Green Library

5. As dreams [2014]

Music recording
1 audio disc (61:08) : CD audio, digital ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; stereo; surround. Digital: audio file; CD audio; SACD.
 • Drømmesange = Dream songs : for mixed choir, percussion ad lib. (1981) / Per Nørgård (13:13)
 • Consolation II : (Wessobrunner gebet) : for 16 voices (mixed choir) (1968) / Helmut Lachenmann (6:19)
 • Nocturne for double choir, 2 cellos, harp and 2 percussionists (1967) / Alfred Janson (9:02)
 • Überzeugung : for three female voices, crotale, violin and cello (2001) / Kaija Saariaho (1:44)
 • Singe die Gärten, mein Herz, die du nicht kennst : for eight-part choir and 8 instruments (1974) / Per Nørgård (10:58)
 • Nuits : for 12 mixed voices or mixed choir (1967-68) / Iannis Xenakis (8:38)
 • Nuits, adieux : for mixed choir and four soloists (1991/96) / Kaija Saariaho (9:45).
Music Library

6. En chance til [2016]

Video
1 videodisc (98 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; region.
"Detectives and best friends Andreas and Simon lead vastly different lives; Andreas has settled down with his beautiful wife and son; while Simon, recently divorced, spends most of his waking hours getting drunk at the local strip club. But all that changes when the two of them are called out to a domestic dispute between a junkie couple, caught in a vicious cycle of violence and drugs. It all looks very routine – until Andreas finds the couple's infant son, crying in a closet. The usually collected policeman finds himself confronted with his own powerlessness and is shaken to his core. As Andreas slowly loses his grip on justice, it suddenly becomes up to the unruly Simon to restore the balance between right and wrong."--Zentropa website.
Media & Microtext Center

7. Codegirl [2016]

Video
1 videodisc (107 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; DVD video.
Join high school-aged girls from around the world as they try to better their communities through technology and collaboration. The Technovation Challenge aims to empower girls worldwide to develop apps for an international competition.
Media & Microtext Center
Book
375 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Baggrund : Nedgangen for den europæiske værftsindustri
 • Problemformulering, teori og metode
 • Lukningen af B&W i 1980
 • Introduktion til værftets historie
 • Sommeren og efteråret 1979 : Likviditetsproblemer : Forhandlinger med MAN
 • Vinteren 1979-80 : Udskillelsen af B&W Diesel
 • Foråret 1980 : Bestyrelsen udskiftes : B&W sælger ud
 • B&W Diesel efter salget til MAN-koncernen
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Scandinavian Contractor
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Energi
 • Juli 1980 : Etableringen af Burmeister & Wain Skibsværft
 • September 1980 : Etableringen af B&W Shipbuilding Service
 • Salget af de øvrige virksomheder fra B&W-koncernen
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986-87
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj 1982-december 1983 : de første tanker om at lukke værftet
 • Januar 1984-maj 1986 : Offshoresatsningen
 • Maj 1986-august 1986 : ØK skrider ind : Etableringen af fonden Lalandia Invest
 • Juli 1986-januar 1987 : Etableringen af erhvervsparken Nakskov Skibsværft
 • Oktober 1986 : Etableringen af Skibs- og Maskin Consult
 • Marts 1987 : Etableringen af konsulentvirksomheden Viktor Møller
 • November 1987 : Etableringen af Remming & Co.
 • Juli 1988 : Etabieringen af Nakskov Skibsentreprise
 • April 1989 : Etabieringen af BM Sektionsbyggeri
 • Investeringsselskabet Lalandia Invest 1986-1994
 • Værftsområdet efter år 2000 : Etabieringen af Vestas' vindmøllefabrik
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Aalborg Værft i 1987-88
 • Introduktion til vaerftets historie
 • 1985-1986 : Rekordunderskuddet og McKinsey-rapporten
 • Januar 1987 : Etabieringen af Danyard : den nye virksomhedsstruktur
 • Januar 1987 : Etabieringen af Aalborg Boilers
 • April 1987 : Etabieringen af Logimatic
 • Etabieringen af O.C. International i 1987 og Danish Interior i 1992
 • 1987 : Etabieringen af Dan Skilte
 • Januar 1987-marts 1988 : Lukningen af stålskibsværftet i Aalborg
 • Januar 1989 : Etabieringen af Danyard Aalborg
 • November 1989 : Etabieringen af Aalborg Stålkonstruktioner
 • Januar 1994 : Etabieringen af Aalborg Rør og Aalborg Aluminiumskonstruktioner
 • 1998 : Etabieringen af Nordjyllands Industriservice
 • Værftsgrunden frem til i dag : Fra NICA til Stuhrs Brygge
 • Sammenfatning
 • Lukningen af B&W Skibsværft i 1996
 • Introduktion til værftets historie
 • Juni 1993-juni 1994 : Forsøget på at styrke koncernens finansielle beredskab
 • Maj 1994-januar 1995 : Begyndende problemer : Ledelsen udskiftes
 • December 1994-maj 1995 : Splittelse i ledelsen : Aktionærerne skrider ind
 • Juni 1995 : Betalingsstandsning : Salget af BurWain Tankers International
 • Juli-december 1995 : Forsøgene på at rekonstruere værftet
 • Januar-april 1996 : Etabieringen af B&W Skibsværft af 1996 : Konkursen
 • Spinoffs fra B&W : BurWain Tankers, B&W Shipdesign og Refshaleøens Ej endomsselskab
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Danyard Frederikshavn i 1999
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj-september 1996 : Ledelsen udskiftes : Beslutningen om nedtrapning
 • 1996-1997 : Amin Shah og Malaysia-eventyret
 • December 1997-november 1998 : Jagten på investorer
 • Oktober 1998-februar 1999 : Beslutningen om lukning : Baggrunden for FME
 • Maj 1999 : Forsøget på at etablere et nyt værftsselskab
 • Maj 1999 : Etabieringen af Frederikshavn Maritime Erhvervspark
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Pipe
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Engineering
 • Marts 2000 : Videreførelsen af Danyard Aalborg
 • Værftsområdet frem til i dag : Fra fremstillingsaktiviteter til maritim service
 • Sammenfatning
 • Sammenlignende analyse : Lukningen af de danske stålskibsværfter 1980-2000
 • De danske værftslukninger : Brud eller kontinuitet?
 • Brug af kompetencerne fra de danske værfter frem til i dag
 • Medarbejderne fra de danske værfter
 • Afrunding og opsummering
 • English Summary
 • Forkortelser
 • Figurer
 • Tabeller
 • Kilder
 • Litteratur
 • Noter
 • Virksomhedsregister
 • Navneregister.
SAL1&2 (on-campus shelving)

9. Dramatik [2016]

Book
704 pages : 20 illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Forord af Knud Arne Jürgensen
 • Indledning af Knud Arne Jürgensen
 • Editionsprincipper
 • Illustrationer
 • Skuespil
 • Offret Liv (trykt efter manuskript)
 • Ellen Urne
 • Mikaël (trykt efter manuskript)
 • Proverber og enaktere
 • Hverdagskampe
 • Du og jeg
 • Inden fire Vægge
 • Graaveir
 • "Ord"
 • Brødre
 • Naar Kærligheden dør-
 • Lejlighedsværker
 • Epilog for Severin Abrahams (trykt efter manuskript)
 • "Efter Ballet" (trykt efter manuskript)
 • "Hjemme" (trykt efter manuskript)
 • Prolog (trykt efter manuskript)
 • Fragmenter
 • Hun vil ikke gifte sig
 • Trubadurens Vise
 • Tidstavle over Herman Bangs dramatiske arbejder og øvrige teateraktivitet
 • Anvendt litteratur
 • Kommentarer og ordforklaringer.
Green Library
Book
315 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Fattigdom og fattigforsørgelse omkring reformationstiden
 • Middelalderens syn på fattigdom
 • Luthers opgør med den hidtidige teologi og fattigdomsopfattelse
 • En senere tids syn på middelalderens fattigunderstøttelse
 • Augsburg, Nürnberg og Strasbourg
 • Belgien og Holland
 • Karl V
 • Juan Luis Vives : Luthers samtidige
 • Hvem var Vives?
 • Vives' tankeverden : Den første bog
 • Vives' tankeverden : Den anden bog
 • Lidt mere om Vives' arbejde
 • Fattigførsorgelse i det 16. århundrede : en mere generei betragtning
 • Elementer af Luthers socialetik
 • Hvem var Luther?
 • Luther om fattigdom
 • Teserne. Aflad eller fattigdomsforsørgelse?
 • Sola fide
 • Til den kristne adel
 • Om synet på arbejdet
 • Om kald og stand
 • 'Toregimentelasren'
 • Om indkomstfordelingen
 • Wittenberger- og Leisniger-ordinansen
 • Homo incurvatus in se
 • Fyrstespejlet
 • Kristendom og politik
 • Den Lutherske socialetik i punktform
 • Vinden vender
 • Bugenhagen. Kirkeordningernes fader
 • Dansk sociallovgivning fra reformationen til 1708
 • Reformation i Danmark
 • Braunschweiger- og Hamburger-ordinansen
 • Reformationsrecessen 1536 : Ingen blandt de kristne skal tigge
 • En forløber
 • Kirkeordinansen
 • Kirkeordinansen i praksis : Palladius' visitatsbog
 • Tiggeriforordninger
 • Christian V's Danske Lov af den 15. aprii 1683
 • Den københavnske fattigforordning af 1698
 • Luther og udviklingen frem til 1708
 • Dansk sociallovgivning fra 1708 til 1890
 • 1708-forordningen
 • 1730'nesindgreb
 • Kommissionen ang̉ende fattigvazsenets bedre indretning
 • Oplysningstidens socialreform : København
 • Oplysningstidens socialreform : Købstad og land
 • Oplysningstidens reformer under pres
 • De fattiges kasse
 • Krebs, Martensen og Monrad
 • Den filantropiske idé
 • Ratzingers og Ehrles konklusioner på deres historiske fremstilling
 • Luther og udviklingen fra 1708 til 1890
 • Dansk sociallovgivning fra 1891 til velfærdsstaten
 • Lovgivningen i 1890'erne
 • Arbejdsløshedsforsikring og hjælpekasselov
 • Fra skøn til ret
 • Fortsat uddifferentiering og introduktion af retsprincippet : Venstres'lille socialreform'
 • Steinckes socialreform
 • Socialreform og filantropi
 • Toregimentelsere i det 20. århundrede
 • Fra socialhjaelps- til socialsikringsstaten : En Luthersk vurdering
 • Velfærdsstaten
 • Velfærdsstaten
 • Den politiske debat
 • Kirkefolket om velfærdsstaten
 • To teser om Luther og velfærdsstaten
 • Begrebet civilreligion
 • Den klassiske velfaerdsstat
 • Dekommodificering
 • Den socialdemokratiske civilreligion
 • En normativ teori om velfærdsstaten
 • Det 'rent-søgende' menneske
 • Luther og velfærdsstaten
 • Mod aktiveringskultur og konkurrencestat
 • Legitimitetsproblemer
 • Moderniseringsredegørelserne
 • Socialdemokratisk modernisering
 • Venstre bevæger sig mod midten
 • Aktiveringslinjen vinder frem
 • Aktivering under socialdemokratisk ledelse
 • Socialdemokratisk aktiveringstænkning
 • Incitamentstænkning
 • Mod konkurrencestaten
 • Fra ret til pligt
 • Fra samfundsmenneske til Opportunist
 • Synet på afhængighed
 • 'Værdigt' og 'ikke værdigt' trængende
 • Fællesskabsbegrebet
 • Den aendrede civilreligion
 • Luther og konkurrencestaten
 • Noter
 • Referencer.
Green Library
Video
4 videodiscs (approximately 559 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 folded sheet. Sound: digital; optical; surround; Dolby Atmos. Digital: video file; Blu-ray; region A.
"This season begins with a power vacuum that protagonists across Westeros and Essos look to fill. At Castle Black, Jon Snow struggles to balance the demands of the Night's Watch with those of newly-arrived Stannis Baratheon, who styles himself the rightful king of Westeros. Meanwhile, Cersei scrambles to hold on to power in King's Landing amidst the Tyrells and the rise of a religious group led by the enigmatic High Sparrow, while Jamie embarks on a secret mission. Across the Narrow Sea, Arya seeks an old friend while a fugitive Tyrion finds a new cause. And as danger mounts in Meereen, Daenerys Targaryen finds that her tenuous hold on the city requires some hard sacrifices."--Container.
Media & Microtext Center
Video
4 videodiscs (approximately 558 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; Blu-Ray; region 1.
 • The red woman
 • Home
 • Oathbreaker
 • Book of the stranger
 • The door
 • Blood of my blood
 • The broken man
 • No one
 • Battle of the bastards
 • The winds of winter.
A civil war brews between several noble families in Westeros, the children of the former rulers of the land attempt to rise up to power. Also a forgotten race, bent on destruction, plans to return after thousands of years in the North.
Media & Microtext Center
Book
271 pages : illustrations (chiefly color), map ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
299 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord til 2. udgave (2016)
 • Forord til 1. udgave (2011)
 • Introduktion
 • Hvad er sprog?
 • Definition af begrebet sprog
 • Sprog er produceret med henblik på kommunikation
 • Sprog er produceret af mennesker
 • Sprog er strukturer, hvis produkt er en konstruktion af lyde med indhold
 • Sprog produceres i en situation
 • Hvad er så grammatik?
 • Andre synspunkter
 • Saetningen og dens konstituenter
 • Amputerede sætninger
 • Konstituenttyperne
 • Subjekt
 • Foreløbigt Subjekt
 • Verbal
 • Objekt
 • Foreløbigt objekt
 • Indirekte objekt
 • Subjektsprædikativ
 • Objektsprædikativ
 • Adverbial
 • Konjunktional
 • Syntaktiske modeller
 • Definitionskriterier
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Helsætningen og ledsætningen
 • Ledsætningen
 • Finitte ledsætninger
 • Nominale finitte ledsætninger
 • Adverbielle finitte ledsætninger
 • Relative ledsætninger
 • Infinitte ledsætninger
 • At-infinitiv
 • Praæens participium
 • Akkusativ med Infinitiv
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i syntaktisk annotation
 • Sætningsskemaet
 • Hovedsætningsskemaet
 • Konstituenternes placering i hovedsætningsskemaet
 • Fundamentet
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • V-pladsen
 • S-pladsen
 • A-pladsen
 • Flere pladser i hovedsætningsskemaet
 • Konjunktionalpladsen
 • Ekstraposition
 • Diskurspladserne
 • Hovedsætningsskemaets udfyldelse
 • Permutationsprøven
 • A-pladsen eller a-pladsen
 • Bisætningsskemaet
 • Infinitskemaet
 • Sætningsskemaernes anvendelse
 • Helsætninger med bisætningsrækkefølge
 • Ledsætninger med hovedsætningsrækkefølge
 • Særlige konstruktioner
 • Sætningskløvninger
 • Sætningsknuder
 • Opsplittede sætninger
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i formal analyse vha. sætningsskemaerne
 • Frasen og dens komponenter
 • Nominalfrasen
 • Adverbialfrasen
 • Verbalfrasen
 • Den efterstillede subfrase
 • Den foranstillede subfrase
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i frasebeskrivelser
 • Ordklasserne
 • Substantiver
 • Pronominer
 • Artikler
 • Adjektiver
 • Numeralier
 • Verber
 • Præpositioner, postpositioner
 • Adverbier
 • Konjunktioner
 • Interjektioner
 • Andre synspunkter
 • Øvelser i ordklassebeskrivelser
 • Ordets form
 • Morfologi
 • Rødder
 • Derivativer
 • Nomen agentis
 • Verb > nomn
 • Verb > adjv
 • Nomn > adjv
 • Nomn > verb
 • Adjv > nomn
 • Adjv > verb
 • Adjv > advb
 • Numl > nomn
 • Nomn > nomn
 • Adjv > adjv
 • Fleksiver
 • De nominale fleksivkategorier
 • De verbale fleksivkategorier
 • Komposita
 • Fusion
 • Morfematisk notationsform
 • Morfematisk beskrivelse
 • Andresynspunkter
 • Øvelser i morfologiske beskrivelser
 • Litteratur
 • Grammatiske termer på latin og dansk
 • Forkortelser og analysesymboler
 • Frasetypernes mulige komponenter
 • Løsninger på øvelser
 • Opgave l (kapitel 2)
 • Opgave 2 (kapitel 3)
 • Opgave 3 (kapitel 4)
 • Opgave 4 (kapitel 5)
 • Opgave 5 (kapitel 6)
 • Opgave 6 (kapitel 7)
 • Stikordsregister.
Green Library
Book
171 pages : color illustrations ; 23 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Skolebørns sociale, emotionelle og adfærdsmæssige trivsel er i fokus
 • Rettidig indsats
 • Hvad forstår vi ved trivsel?
 • Bogens opbygning og indhold
 • Litteratur
 • Deltagere, spørgeskemaer og procedurer
 • Deltagere
 • Udvælgelse af spørgeskemaer
 • Fremgangsmåde
 • De anvendte spørgeskemaer
 • Generelt om spørgeskemaer : scorer, skalaer og normer
 • Mål for trivsel og adfærd
 • Mål for kognition og faglige kompetencer
 • Erfaringer fra dataindsamlingen
 • Elevernes brug af svarkategorier
 • Tablet-baseret dataindsamling
 • Erfaringer med specifikke spørgeskemaer
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Ligner børnene i undersøgelsen børn i Danmark generelt?
 • Høje-Taastrup-børnene sammenlignet med jævnaldrende børn i det øvrige Danmark
 • Elevbesvarelser
 • Lærerbesvarelser
 • Forældrebesvarelser
 • Sammenligning af resultater med tal fra repræsentative normgrupper
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Resultater på de indsamlede mål
 • Forskelle over køn, etnisk familiebaggrund og klassetrin
 • Overensstemmelse mellem lærere og elevers vurderinger
 • Sammenhænge mellem målene
 • Måletekniske egenskaber ved elevversionen af BASC-2
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Bilagstabeller : Fordelinger for alle skalaer
 • Hvilke baggrundsforhold er forbundet med trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene?
 • Indledning
 • Tidligere studier
 • Fremgangsmetode
 • Resultater
 • Karakteristika ved eleveme
 • Socioøkonomisk baggrund og familiemønstre
 • Fødselskarakteristika : lav fødselsvægt, mors rygerstatus under graviditeten
 • Familiebelastninger
 • Forældres, læreres og elevers bedømmelse
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Bilagstabeller : Fulde prædiktormodeller
 • Brud i familien og trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene
 • Indledning
 • Familiebrud og børns trivsel
 • Fremgangsmetode
 • Trives børn af brudte familier dårligere end andre børn?
 • Er sammenhængen mellem trivsel og forældres opbrud forskellig for forskellige børn?
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Sammenfatning
 • Konklusioner vedrørende måling af trivsel
 • Konklusioner vedrørende trivsel blandt skolebørnene i Høje-Taastrup
 • Appendiks I. Undervisningsprogrammet Perspekt
 • Hvad er Perspekt?
 • Hvilke færdigheder trænes i de forskellige Perspekt-moduler?
 • Appendiks II. Evalueringsdesign, effektmål og styrkeberegninger
 • Introduktion
 • RCT som evalueringsdesign
 • Måleinstrumenter
 • Styrkeberegninger
 • Sammenfatning
 • Litteratur
 • Bilag.
Education Library (Cubberley)
Book
163 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Redaktørens Forord
 • Forfatternes Forord
 • Forord Til 2. udgave
 • Statistikkens Rolle I Undersøgelsesarbejdet
 • Fra Problem Til Statistik
 • Statistik og faglig proces
 • Fra samfundsmaessigt til videnskabeligt problem
 • Tilrettelseggelse af arbejdet
 • Indsamling af data
 • Behandling af data
 • Fortolkning
 • Konklusion
 • Opsamling
 • Data Og Måling
 • Validitet og reliabilitet
 • Sekundær Statistik
 • Hvor finder vi de sekundære data?
 • Faldgruber samt brug og misbrug
 • Måleproblemer
 • Stikprøveproblemer
 • Opsamling
 • Statistiske Redskaber Og Problemstillinger
 • Hvad er Statistik?
 • Analytiske elementer : måling, sammenligning og kontrol
 • Variable, enheder og værdier
 • Opsamling
 • Deskriptiv Statistik
 • Læs Oc Forstå Statistikken : Én Variabel
 • Teorier, begreber og indikatorer
 • At læse og fortolke den univariate analyse
 • Indeksering og tidsrækker
 • Centraltendensen : middelværdi, median og modus
 • Spredning : afvigelse, varians og standardafvigelse
 • Opsamling
 • Læs Oc Forstå Statistikken : To Eller Flere Variable
 • Afhængige og uafhængige variable
 • Om Kausalitet
 • Typer af sammenhænge
 • Krydstabeller
 • Hvad er en krydstabel?
 • Hvordan læser og fortolker man den bivariate analyse?
 • Hvornår kan vi ikke anvende krydstabeller?
 • Opsamling
 • Teoretisk Statistik
 • Sandsynlighed
 • Usikkerhed og ufuldstændig viden
 • Sandsynlighed, risiko og beregning
 • Sandsynlighedsfordeling
 • Opsamling
 • Stikprøven
 • Stikprøven som estimat
 • Sikkerhedsinterval for kontinuerte variable
 • Sikkerhedsinterval for relative frekvenser
 • Sikkerhedsniveau
 • Den lille stikprøve
 • Opsamling
 • Teoretisk Statistik : Regression Og Lineær Sammenhænc Mellem to Variable
 • Afhængig og uafhængig variabel
 • Korrelation
 • Estimering
 • Hvor god er sammenhængen?
 • Opsamling
 • Hypotesetest
 • Sammenligning og sammenhæng
 • Sikkerhedsintervallet
 • Signifikanstest for afhængige andele
 • Signifikanstest ved uafhængige andele
 • Sammenhænge mellem variable : Chi²-testen
 • Et eksempel : sammenhæng mellem køn og forventet stemme ved folkeafstemning om EU
 • Opsamling
 • Fortolkning Og Konklusion
 • Fortolkning
 • Den samlede proces
 • Analysens inputside
 • Tolkningsproblemer
 • Analysens outputside : Konklusion
 • Formidling
 • Opsummering
 • Om Usikkerhed Og Sandsynlighed : Hvad Ved Vi, Og Hvad Ved Vi Ikke?
 • Om at søge, hvor der er lys
 • Sikker viden og usikkerhed
 • Viden, vægtning og objektiv sandsynlighed
 • Opsamling og afslutning
 • Indeks
 • Litteratur
 • Appendiks.
SAL1&2 (on-campus shelving)

17. Joy [2015]

Video
1 videodisc (124 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA. Digital: video file; Blu-ray; 1080p high definition.
A wild story of a family across four generations centered on the girl who becomes the woman who founds a business dynasty and becomes a matriarch in her own right. Betrayal, treachery, the loss of innocence and the scars of love, pave the road in this intense emotional and human comedy about becoming a true boss of family and enterprise facing a world of unforgiving commerce.
Media & Microtext Center
Book
319 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Kilder til kirkerummets brug
 • Kirkehistorie og baggrundsviden
 • Kirkeøkonomi og konjunkturer
 • Det religiøse kirkerum
 • Det offentlige kirkerum
 • Sognets personlige kirkerum
 • Resultater i kontekst
 • Konklusion
 • Kilder og litteratur.
Green Library

19. Krigen = A war [2015]

Video
1 videodisc (approximately 115 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; Dolby Digital 5.1. Video: NTSC. Digital: video file; DVD video; Region 1.
Afghanistan. During a routine mission, soldiers are caught in heavy crossfire. Commander Claus makes a decision to save his men, which has grave consequences for him, and his family back home
Media & Microtext Center
Book
149 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
 • Domkirken er meget større indeni / Af Steen Skovsgaard
 • Maribo Kloster 1416-1556
 • Dronning Margrete den 1., Erik af Pommern og stifteisen af Maribo Kloster / Af Vivian Etting
 • Maribo Kloster og by : Forholdet mellem kloster og by i Maribo med udblik til andre købstadsklostre på Lolland-Falster og Sydsjælland / Af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
 • Kirken og klosterets bygninger før reformationen / Af Leif Plith Lauritsen
 • Byens kirke 1556-1803
 • Kirken og klosterets bygninger efter reformationen / Af Leif Plith Lauritsen
 • De sidste abbedisser og kirkens indretning : Forandringens tid 1556-1596 / Af Thomas W. Lassen
 • Klosterets kirke som byens kirke Udstyrelse og inventar i klosterets sidste tid / Af Thomas W. Lassen
 • "Hver Sjæl Gud være Nådig" Domkirkens forsvundne gravminder / Af Thomas W. Lassen
 • Stifts- og Domkirke 1803-2016
 • Fra stiftskirke til domkirke : Maribo Kirkes historie 1803-1924 / Af Henrik B. Frederickson
 • Biskop D.G. Monrads liv og levned : set i lyset af hans død og begravelse / Af Steen Skovsgaard
 • En tur blandt de døde på Maribo Kirkegård / Af Ulla Schultz
 • Maribo Domkirkes bispekåber / Af Vibeke Lindhardt
 • Maribo Domsogn i dag / Af Ole Opstup og Per Møller
 • Series Pastorum : Maribo Kirkes præster og stiftets biskopper gennem tiderne / Af Thomas W. Lassen
 • Bidragydere.
Green Library