Search results

RSS feed for this result

5,785 results

1. Codegirl [2016]

Video
1 videodisc (107 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical. Digital: video file; DVD video.
Join high school-aged girls from around the world as they try to better their communities through technology and collaboration. The Technovation Challenge aims to empower girls worldwide to develop apps for an international competition.
Media & Microtext Center
Book
375 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
 • Forord
 • Baggrund : Nedgangen for den europæiske værftsindustri
 • Problemformulering, teori og metode
 • Lukningen af B&W i 1980
 • Introduktion til værftets historie
 • Sommeren og efteråret 1979 : Likviditetsproblemer : Forhandlinger med MAN
 • Vinteren 1979-80 : Udskillelsen af B&W Diesel
 • Foråret 1980 : Bestyrelsen udskiftes : B&W sælger ud
 • B&W Diesel efter salget til MAN-koncernen
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Scandinavian Contractor
 • Marts 1980 : Etableringen af B&W Energi
 • Juli 1980 : Etableringen af Burmeister & Wain Skibsværft
 • September 1980 : Etableringen af B&W Shipbuilding Service
 • Salget af de øvrige virksomheder fra B&W-koncernen
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986-87
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj 1982-december 1983 : de første tanker om at lukke værftet
 • Januar 1984-maj 1986 : Offshoresatsningen
 • Maj 1986-august 1986 : ØK skrider ind : Etableringen af fonden Lalandia Invest
 • Juli 1986-januar 1987 : Etableringen af erhvervsparken Nakskov Skibsværft
 • Oktober 1986 : Etableringen af Skibs- og Maskin Consult
 • Marts 1987 : Etableringen af konsulentvirksomheden Viktor Møller
 • November 1987 : Etableringen af Remming & Co.
 • Juli 1988 : Etabieringen af Nakskov Skibsentreprise
 • April 1989 : Etabieringen af BM Sektionsbyggeri
 • Investeringsselskabet Lalandia Invest 1986-1994
 • Værftsområdet efter år 2000 : Etabieringen af Vestas' vindmøllefabrik
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Aalborg Værft i 1987-88
 • Introduktion til vaerftets historie
 • 1985-1986 : Rekordunderskuddet og McKinsey-rapporten
 • Januar 1987 : Etabieringen af Danyard : den nye virksomhedsstruktur
 • Januar 1987 : Etabieringen af Aalborg Boilers
 • April 1987 : Etabieringen af Logimatic
 • Etabieringen af O.C. International i 1987 og Danish Interior i 1992
 • 1987 : Etabieringen af Dan Skilte
 • Januar 1987-marts 1988 : Lukningen af stålskibsværftet i Aalborg
 • Januar 1989 : Etabieringen af Danyard Aalborg
 • November 1989 : Etabieringen af Aalborg Stålkonstruktioner
 • Januar 1994 : Etabieringen af Aalborg Rør og Aalborg Aluminiumskonstruktioner
 • 1998 : Etabieringen af Nordjyllands Industriservice
 • Værftsgrunden frem til i dag : Fra NICA til Stuhrs Brygge
 • Sammenfatning
 • Lukningen af B&W Skibsværft i 1996
 • Introduktion til værftets historie
 • Juni 1993-juni 1994 : Forsøget på at styrke koncernens finansielle beredskab
 • Maj 1994-januar 1995 : Begyndende problemer : Ledelsen udskiftes
 • December 1994-maj 1995 : Splittelse i ledelsen : Aktionærerne skrider ind
 • Juni 1995 : Betalingsstandsning : Salget af BurWain Tankers International
 • Juli-december 1995 : Forsøgene på at rekonstruere værftet
 • Januar-april 1996 : Etabieringen af B&W Skibsværft af 1996 : Konkursen
 • Spinoffs fra B&W : BurWain Tankers, B&W Shipdesign og Refshaleøens Ej endomsselskab
 • Sammenfatning
 • Lukningen af Danyard Frederikshavn i 1999
 • Introduktion til værftets historie
 • Maj-september 1996 : Ledelsen udskiftes : Beslutningen om nedtrapning
 • 1996-1997 : Amin Shah og Malaysia-eventyret
 • December 1997-november 1998 : Jagten på investorer
 • Oktober 1998-februar 1999 : Beslutningen om lukning : Baggrunden for FME
 • Maj 1999 : Forsøget på at etablere et nyt værftsselskab
 • Maj 1999 : Etabieringen af Frederikshavn Maritime Erhvervspark
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Pipe
 • November 1999 : Etabieringen af Danyard Engineering
 • Marts 2000 : Videreførelsen af Danyard Aalborg
 • Værftsområdet frem til i dag : Fra fremstillingsaktiviteter til maritim service
 • Sammenfatning
 • Sammenlignende analyse : Lukningen af de danske stålskibsværfter 1980-2000
 • De danske værftslukninger : Brud eller kontinuitet?
 • Brug af kompetencerne fra de danske værfter frem til i dag
 • Medarbejderne fra de danske værfter
 • Afrunding og opsummering
 • English Summary
 • Forkortelser
 • Figurer
 • Tabeller
 • Kilder
 • Litteratur
 • Noter
 • Virksomhedsregister
 • Navneregister.
SAL1&2 (on-campus shelving)
Book
271 p. : col. ill. ; 28 cm
SAL3 (off-campus storage)
Video
4 videodiscs (approximately 559 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 folded sheet. Sound: digital; optical; surround; Dolby Atmos. Digital: video file; Blu-ray; region A.
"This season begins with a power vacuum that protagonists across Westeros and Essos look to fill. At Castle Black, Jon Snow struggles to balance the demands of the Night's Watch with those of newly-arrived Stannis Baratheon, who styles himself the rightful king of Westeros. Meanwhile, Cersei scrambles to hold on to power in King's Landing amidst the Tyrells and the rise of a religious group led by the enigmatic High Sparrow, while Jamie embarks on a secret mission. Across the Narrow Sea, Arya seeks an old friend while a fugitive Tyrion finds a new cause. And as danger mounts in Meereen, Daenerys Targaryen finds that her tenuous hold on the city requires some hard sacrifices."--Container.
Media & Microtext Center

5. Joy [2015]

Video
1 videodisc (124 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; surround; 5.1 DTS-HD MA. Digital: video file; Blu-ray; 1080p high definition.
A wild story of a family across four generations centered on the girl who becomes the woman who founds a business dynasty and becomes a matriarch in her own right. Betrayal, treachery, the loss of innocence and the scars of love, pave the road in this intense emotional and human comedy about becoming a true boss of family and enterprise facing a world of unforgiving commerce.
Media & Microtext Center
Book
319 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Kilder til kirkerummets brug
 • Kirkehistorie og baggrundsviden
 • Kirkeøkonomi og konjunkturer
 • Det religiøse kirkerum
 • Det offentlige kirkerum
 • Sognets personlige kirkerum
 • Resultater i kontekst
 • Konklusion
 • Kilder og litteratur.
Green Library
Video
2 videodiscs (320 min.) : sound, color ; 4 3/4 in. Sound: digital; optical; sound; DTS-HD Master Audio. digital; optical; sound; D TS. digital; optical; stereo; DTS. Digital: video file; Blu-ray; region A.
 • disc 1. Sand hill shuffle ; Runaway devaluation ; Bad money ; The lady ; Server space
 • disc 2. Homicide ; Adult content ; White hat / black hat ; Binding arbitration ; Two days of the condor.
Richard and the guys struggle to find a backer as they face legal and financial woes. Meanwhile, an old enemy pays Richard a visit. Gavin's interference causes Pied Piper to struggle with securing their expansion. The verdict on Pied Piper's fate coincides with a startling real-life drama that makes their livestream immensely popular, and emotions run high as the gang tries to keep the company together.
Media & Microtext Center
Book
332 pages : illustrations ; 24 cm.
 • Forord
 • Indledning
 • Forskning
 • Oversigt og kildemateriale
 • Den ældre forskning : Vækkelsernes samfundsmæssige perspektiv
 • Den nyere forskning : Vækkelsernes religiøse perspektiv
 • Diskussionen om de vaktes lutherske tankeunivers
 • Opfattelser : En religiøs Iæsekultur
 • Forudsætninger
 • Vækkelserne i 1700-tallet
 • Ortodoksi og pietisme
 • 1700-1750 : Udvikling af statspiedsmen
 • 1750-1800 : Oplysningstiden og herrnhuternes indvandring
 • Vækkelsernes indhold : belyst med fynske forhold og andagtslitteraturen
 • De fynske vakte 1800-1840 : kort oversigt
 • De fynske vakte lægfolks grundlag i en luthersk kultur
 • Tidens tradition og forståelse af Reformationen
 • Den ældre andagtslitteratur og lægprædikanternes skrifter
 • Introduktion
 • Liste over udvalgte andagtsboger fra 1600-1700-tallet
 • Kort beskrivelse af de udvalgte andagtsboger, udgivet på dansk i 1600-tallets slutning og i lobet af 1700-tallet
 • Liste over og kort beskrivelse af de udvalgte fynske lagpmdikanters skrifter fra perioden 1820-40
 • En udvalgt tekst : Forsvar for de gudelige forsamlinger
 • Et eksempel
 • Kommentarer
 • Peter Larsen Skmppenborgs tekst
 • Andagtslitteraturen
 • Introduktion
 • Teologisk oversigt
 • Skriften (Guds Ord)
 • Retførdiggørelse ved tro, dåb og nadver
 • Den sande menighed : hyklere, ugudelige og troende : tilhørere
 • Øvrigheden (kongelfyrste)
 • Det daglige liv : kaldet/arbejdet
 • Det nye liv : levevis med kristne etiske vardier : om agteskab, brud, drukkenskab, hor og dans
 • Vækkelsernes opgør med den kirkelige elite : Forudsætninger og udvikling
 • Den kirkelige elites teologi og kirkelige holdninger
 • Vækkelsernes udvikling under enevældens lutherske fælleskultur 1800-1840
 • De fynske vækkelser-- Udblik til de jyske, sjællandske og københavnske vækkelser
 • Vakkelsen i Jylland
 • Vakkelsen på Sjalland
 • Vakkelsen i København
 • De vaktes protester over præsters ritualændringer
 • De vaktes forhold til Grundtvig og Lindberg
 • De vaktes frihedskrav og den sene enevaddes volesende religionstolerance
 • Vækkelserne efter 1840
 • De kirkelige retninger og andagtslitteraturen
 • De grundtvigske og andagtslitteraturen
 • Indre Mission og andagtslitteraturen
 • Vækkelsernes splitteise efter 1870
 • Konklusion : Vækkelserne og den lutherske kultur
 • Résumé
 • Kildemateriale
 • Arkiver
 • Andagtslitteratur : Anvendte udgaver
 • Litteratur
 • Personregister
 • Noter.
Green Library
Book
165 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
Green Library
Book
201 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
 • Foreword
 • Forord
 • Sammenfatnig : Arbejdstid og familien : Arbejdstidsønsker, arbejdstid og skat, børn og skilsmisse pensionering og samvær / Jens Bonke
 • Omsættes arbejdstidsønsker til virkelighed : arbejdstidspræferencer og ændringer i arbejdstid, og velfærd
 • Er det kun den normale arbejdstid, der påvirkes af skatten? : mænd og kvinders normale og faktiske arbejdstider og den marginale skat
 • Har børn nogen betydning for mænd og kvinders arbejdstid? : mænd og kvinders tidsanvendelse i forskellige livsfaser
 • Børneomsorg, voksenliv og skilsmisse : børneomsorg og forskellige familieformer, og børns succes sidenhen
 • Hvor store forskelle er der i forældres børneomsorg? : en sammenligning mellem Danmark, UK og Canada
 • Pensionering af kærlighed? : fritiden før og efter arbejdsmarkedet
 • Omsættes arbejdstidsønsker til virkelighed? : arbejdstidspraeferencer og ændringer i arbejdstid, og velfaerd
 • Do preferences impact behavior and wellbeing? : a panel study of preferred and actual working hours 2001-2008/09 / Jens Bonke, Marie Louise Schultz-Nielsen
 • Introduction
 • Literature review
 • Data
 • Empirical strategy
 • Descriptives
 • Couples' preferences for working hours
 • A panel analysis of preferred and actual working hours, the harmonization process, and constraints
 • Working hour tension and wellbeing
 • Preferred and actual working hours : a macro perspective
 • Summary
 • Bibliography
 • Er det kun den normale arbejdstid, der påvirkes af skatten? : mænd og kvinders normale og faktiske arbejdstider og den marginale skat
 • Spouses' supply of labor : how dependent are wage rate and income effects to the specification of working hours? / Jens Bonke, Cecilie Svane Olesen
 • Background
 • Labor supply and different measures of working hours : a hypothesis
 • Different measures of working hours
 • Distribution of working hours
 • Working hours and the business cycle
 • The Danish tax system
 • Data
 • Descriptive statistics
 • Econometric model
 • Results
 • Taxes, working hours and education
 • Taxes and working hours of spouses
 • Taxes, working hours and preferences for leisure among spouses
 • Taxes, working hours and satisfaction with leisure time for spouses
 • Taxes, working hours and education for spouses
 • Tax change and working hours, 2001-2008/09
 • Conclusion
 • Bibliography
 • Appendix
 • The tax model
 • Tax rates and working time of respondents with a strictly positive amount of working hours
 • Har børn nogen betydning for mænd og kvinders arbejdstid? : mænd og kvinders tidsanvendelse i forskellige livsfaser
 • How time use varies with life stage in Denmark : a cross-sectional and a panel study 2001-2009 / Jens Bonke
 • Introduction
 • Literature review
 • Descriptive statistics
 • Empirical strategy
 • Results
 • Multivariate ordinary least squares results
 • Fixed effects results
 • Conclusion
 • Bibliography
 • Børneomsorg, voksenliv og skilsmisse : børneomsorg og forskellige familieformer, og børns succes sidenhen
 • Childcare and child outcomes : and parental divorce / Jens Bonke
 • Background
 • Theory
 • Data
 • Descriptive
 • Parental time investment
 • Child outcomes
 • Conclusion
 • Bibliography
 • Hvor store forskelle er der i forældres børneomsorg? : en sammenligning mellem Danmark, UK og Canada
 • Resources available to children : a comparison between Denmark, UK and Canada / Jens Bonke, Lori Curtis
 • Introduction
 • Inputs to children
 • Data and Measures
 • Measures of time available to children
 • Valuation of time
 • Income and expenditure measures
 • Results
 • Conclusion and discussion
 • Bibliography
 • Pensionering af kærlighed? : fritiden før og efter arbejdsmarkedet
 • Love and retirement : older couples' leisure time before and after retirement / Jens Bonke
 • Introduction
 • The Danish pension system
 • Data and descriptive statistics
 • Time allocation : leisure time
 • Simultaneous retirement
 • Leisure time before and after retirement
 • The analyses
 • A double regression discontinuity approach
 • Results : 1st stage
 • Results : 2nd stage
 • Conclusion
 • Bibliography
 • Appendix.
Green Library
Book
245 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
Green Library
Book
320 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
Green Library

13. Carambolage [2014]

Music recording
1 online resource (1 sound file). Sound: digital. Digital: audio file.
 • Winterelegie : op. 55, for three female voices, flute, oboe, bassoon, percussion, piano, strings : 1968 (14:06)
 • Sirenernes kyst : op. 100, for flute, clarinet, violin, cello guitar, piano, percussion, multivoice tape : 1983 (16:07)
 • Carambolage : op. 79, for piano/electric organ, electric guitar, percussion : 1979-80 (14:43)
 • Pocket oratorium : op. 50, for 16 voices, piano, harpsichord, timpani, percussion : 1964 (9:36).
Book
30 pages : facsimiles, illustrations ; 30 cm + 1 portfolio
Art & Architecture Library (Bowes)
Book
307 pages : illustrations (chiefly color), plans ; 27 cm.
This book raises a discussion in regard to architecture's role as a catalyst for urban development. Through studies of eight architectural projects in large cities on four different continents, the focus is placed on how architecture can promote the enriching experiences of the tolerant, the democratic, the learning and the experience rich city. In other words: The city worth living in, worth supporting and worth investing in. The projects operate with a mix of design programs, organised so that they invite diverse user groups to a variety of activities. Visual and other sensuous architectural effects frame the interaction between the projects and the human activities within their urban context -- an interaction that indicates a direction for a new narrative about the potential of place. The book is written for everybody with an interest in architecture and urban life in large cities and is a must-read for students of architecture, urban design, town planning, urban geography, urban sociology and aesthetic studies.
(source: Nielsen Book Data)
Art & Architecture Library (Bowes)
Book
299 pages ; 24 cm.
Green Library
Book
238 pages : illustrations (some color) ; 25 cm.
Green Library
Book
105 pages : color illustrations, color portraits ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
247 pages : illustrations ; 23 cm.
Green Library
Book
349 pages : chiefly color illustrations ; 21 x 22 cm
Art & Architecture Library (Bowes)