%{search_type} search results

1,659 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Ming Qing chuan qi jiao ben "Bo zhong lian" yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2386 .M324 2017

2. Meng Chengshun ji qi "Gu jin ming ju he xuan" yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698 .M44 Z685 2018

3. Mei Dingzuo xi qu yan jiu = MeiDingzuo xiqu yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2719 .E33 Z567 2018

4. Hua ya zheng sheng [electronic resource] : nan qiang bei diao de xi qu [2017]

5. Qing za ju chuan qi jiu zhong [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2597 .B56 2017 V.1

6. Sheng ping shu yue ling cheng ying xi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871 .S5466 2018

7. Xin chao yan ju yu Zhongguo xi ju de xian dai xing zhui qiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2874 .Q566 2015

8. San guo xi qu ji cheng. Di 5 juan, Wan Qing Kun qu Jing ju juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2597 .S364 2018

9. San guo xi qu ji cheng. Di 6 juan, Xian dai Jing ju juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2603 .S364 2018 V.1

10. San guo xi qu ji cheng. Di 1 juan, Yuan dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .S364 2018

11. San guo xi qu ji cheng. Di 2 juan, Ming dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.4 .S364 2018

12. San guo xi qu ji cheng. Di 3 juan, Qing dai za ju chuan qi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .S364 2018 V.1

13. San guo xi qu ji cheng. Di 4 juan, Qing dai hua bu juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .S364 2018

14. San guo xi qu ji cheng. Di 7 juan, Shanxi di fang xi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .S32 S364 2018

15. San guo xi qu ji cheng. Di 8 juan, Dang dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2393 .S364 2018 V.1

16. Tai shang tai xia : Quanzhou Ming Qing xi qu wen ben de li shi min su xue jie du [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .Q36 C434 2018

17. Zong jiao wen hua shi yu xia de Ming Qing xi ju yan jiu = Zongjiao wenhua shiyu xia de mingqing xiju yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871.5 .L5936 2018

18. Twenty-first-century Chinese drama : four plays by Wan Fang [2019]

 • Green Library : Stacks : PL2918 .N1213 A2 2019

19. "Yuan kan za ju san shi zhong" zhi tong su xing yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .S86335 2017

20. Ming Qing gu ben xi qu xuan ben cong kan. Di 1 ji [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : PL2596 .M532 2017 V.1