%{search_type} search results

1,657 catalog results

RSS feed for this result

1. Twenty-first-century Chinese drama : four plays by Wan Fang [2019]

 • Green Library : Stacks : PL2918 .N1213 A2 2019

2. Guan Hanqing ji jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2689 .A1 2018 V.1

3. Hai wai gu ben wan Ming xi ju xuan ji san zhong nan xi san chu kao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .L528 2018

4. Mei Dingzuo xi qu yan jiu = MeiDingzuo xiqu yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2719 .E33 Z567 2018

5. Meng Chengshun ji qi "Gu jin ming ju he xuan" yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698 .M44 Z685 2018

6. Qing dai san jian xi qu shi liao yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .Z438 2018

7. Qing mo Min chu xi ju chuan bo yan jiu [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

8. San guo xi qu ji cheng. Di 1 juan, Yuan dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .S364 2018

9. San guo xi qu ji cheng. Di 2 juan, Ming dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.4 .S364 2018

10. San guo xi qu ji cheng. Di 3 juan, Qing dai za ju chuan qi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .S364 2018 V.1

11. San guo xi qu ji cheng. Di 4 juan, Qing dai hua bu juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .S364 2018

12. San guo xi qu ji cheng. Di 5 juan, Wan Qing Kun qu Jing ju juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2597 .S364 2018

13. San guo xi qu ji cheng. Di 6 juan, Xian dai Jing ju juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2603 .S364 2018 V.1

14. San guo xi qu ji cheng. Di 7 juan, Shanxi di fang xi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .S32 S364 2018

15. San guo xi qu ji cheng. Di 8 juan, Dang dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2393 .S364 2018 V.1

16. Sheng ping shu yue ling cheng ying xi [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871 .S5466 2018

17. Tai shang tai xia : Quanzhou Ming Qing xi qu wen ben de li shi min su xue jie du [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .Q36 C434 2018

18. Tang Xianzu ji Ming dai xi qu jia yan jiu [2018]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

19. Zong jiao wen hua shi yu xia de Ming Qing xi ju yan jiu = Zongjiao wenhua shiyu xia de mingqing xiju yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871.5 .L5936 2018

20. Fa lü yu wen xue : yi Zhongguo chuan tong xi ju wei cai liao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN122 .S825 2017