%{search_type} search results

881 catalog results

RSS feed for this result

2. Zakładnicy historii : mniejszość polska w postradzieckiej Litwie [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.35 .P6 J86 2019

3. Antemurale : schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918-1922 [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DK505.74 .L85 2018

4. Kino Kresów : kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej: Lwów, Wilno, Grodno [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : PN1993.5 .P7 K456 2018

6. Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w wydziale Litewskim [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LA852.2 .K365 2018

7. Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w wydziale Żmudzkim [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LA852.5 .S26 S992 2018

8. Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszlości [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : DK505.54 .L589 2018

9. Między Lachami a Budrysami : szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4185 .L78 T39 2018

12. Polacy na Litwie : przeszłość i teraźniejszość [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.35 .P6 P65 2018

13. Szkoła Bractwa Cerkiewnego w Wilnie w XVI-XVIII w. [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : BX1569.8 .V55 M476 2018

15. Wileńska łączniczka AK [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4420 .J36 A5 2018

17. Życie codzienne żołnierzy armii koronnej i litewskiej w XVII wieku [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : (no call number)

18. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JN6745 .A98 A4376 2017

19. Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679) : marszałek wielki litewski : działalność polityczno-wojskowa [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4307.5 .P65 M35 2017

20. Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.35 .B44 B53 2017

22. Dwory i pałace na Litwie [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.26 .S26 2017 F

23. Dzienniki [2017 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.48 .R66 D39 2017 T.1

24. Kolebka wielkości : Zułów, miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4420 .P5 K65 2017

27. Litewski spleen [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.54 .K46 2017

28. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BV4275 .S327 2017

29. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945 [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX4690 .L5 K73 2017

31. Nie tylko Litwa : geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991 [2017 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK288 .N54 2017

32. Rodzinne drogi [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : In process : HT653 .P65 Z46 2017

34. Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku : katalog [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.32 .F745 2017

35. Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HT653 .P7 W54 2017 V.1

37. "Żelazny" od "Łupaszki" : ppor. Zdzisław Badocha (1925-1946) [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4420 .B228 B67 2017 F

38. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4420 .S95 K83 2017

39. Aleksander Krzyżanowski "Wilk" : komendant Okręgu Wileńskiego AK [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4420 .K79 K835 2016

40. Dom Sapieżyński 1666-1685 : droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4348 .S37 S39 2016

42. Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje : Mokslinė monografija [2016 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX4277 .L78 K36 2016 1 T

43. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BR1050 .L78 K46 2016

44. Ku Ostrej Bramie : wileńska i nowogródzka Armia Krajowa w obronie ziemi ojczystej [2016]

 • Green Library : Stacks : D802 .P7 R66 2016 F

47. Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524-1566) [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HT653 .L78 P67 2016

49. Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów : województwo wileńskie [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK500 .F67 P76 2016

50. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku : studium demograficzno-społeczne [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.705 .L54 2016

52. Rozdroże : literatura polska w kręgu litewskiego odrodzenia narodowego [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG8711.4 .K35 2016

54. Stutthof w kobiecych narracjach [2016]

 • Green Library : Stacks : D805.5 .S78 S888 2016

56. Szlakiem bohterów Potopu Henryka Sienkiewicza [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7158 .S4 P673 2016

59. Wilno : dzieje i obraz miasta [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.935 .C927 2016

60. Wilno--Vilnius : polskie i litewskie reprezentacje miasta po roku 1990 [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.935 .K68 2016

61. 20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011 : wybrane problemy [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4185 .L58 D83 2015

66. Dziennik 1915-1918 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK511 .L26 B745 2015 CZ.1

68. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.35 .P6 L47 2015

70. Granice języka : samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4122 .A25 2015

71. Herbarz szlachty żmudzkiej [2015 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CR619.4 .B527 2015 T.1

73. Kova dėl istorijos : Vilniaus senienų muziejus (1855-1915) : mokslo straipsnių rinkinys [2015]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : AM70 .L5 .K68 2015

74. Michał Węsławski : biografia prezydenta Wilna w latach 1905-1916 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.934 .W47 W65 2015

76. Okińczyc - wileński autorytet : opowieść o wolnej Litwie [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.85 .O42 B47 2015

78. Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HV8227.7 .A2 G56 2015

79. Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939 : studium z historii dyplomacji [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4185 .L78 Z85 2015

80. Ponary : miejsce "ludzkiej rzeźni" [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS135 .L52 P65 2015

81. Rocznik lituanistyczny [2015 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505 .R63 T.3 2017

82. Rodzina Baranowskich [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.35 .P6 P45 2015

85. Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.71 .J64 Z39 2015

86. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LF4445.5 .T37 2015

87. Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant 1700-1701 w świetle wojny domowej na Litwie [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DL735 .S95 2015

88. Z czem do mnie przyszedłeś : wspomnienie o Halinie Dutkiewiczowej, 1923-2008 [2015]

 • Hoover Library : Stacks : DK4435 .D85 K88 2015

89. Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej : studia i szkice [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D802 .L78 K73 2014

90. Dialog kultur pamięci w regionie ULB [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DJK26.5 .D53 2014

92. Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4302 .Z36 D93 2014

93. Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CS859.2 .D96 2014

94. Hetmani polscy i litewscy : leksykon [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4133 .L48 2014

95. Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI-XVIII w.) [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CS2840 .D33 2014

96. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7158 .M5532 K54 2014

97. Między Rusią a Polską : Litwa : od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.69 .P7 M54 2014

98. Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija [2014]

 • Green Library : Stacks : NA5955 .L572 K3858 2014