%{search_type} search results

161 catalog results

RSS feed for this result
Book
271 pages ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
385 pages ; 24 cm
Green Library
Book
255 pages ; 22 cm.
Green Library
Book
430 pages : illustrations, portraits ; 25 cm
SAL3 (off-campus storage)
Book
636 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
 • Podróże władców
 • Kupiec i mieszczanin w podróży
 • Podróże szlachty i magnatów
 • Dyplomata i poseł w podróży
 • Imigranci i emigranci za lepszym życiem --W podróży empirycznej
 • Podróże myśli i idei.
SAL3 (off-campus storage)
Book
356 pages : illustrations ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
311 pages : tables, charts, graphs ; 21 cm.
Green Library
Book
213 pages ; 21 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
247 p. : ill., col. map ; 24 cm.
Green Library
Book
256 pages : illustrations ; 21 cm
Green Library
Book
239 p. : ill., facsim. ; 22 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
485 pages : illustrations ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
461 p. : ill ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
221 pages : illustrations ; 24 cm
 • Úvod Výmena obyvatel'stva medzi Československom a Mad'arskom: migrácie a Slovensko : výskum a výsledky / Štefan Šutaj
 • Historické kontexty a teoretické otázky výskumu migrácií v 20. storočí K problému právní terminologie v národnostní otázce / René Petráš
 • Národnostná politika / Jana Šutajová
 • Mezinárodní právo a transfery obyvatelstva po druhé světové válce / René Petráš
 • Výmeny obyvatel'stva v strednej a východnej Európe v kontexte druhej svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov) / Michal Šmigel', Miroslav Kmet'
 • Migrácia a národnostná štruktúra obyvatel'stva Slovenska / Stanislav Konečný
 • Vplyv politických zmien na etnickú identitu slovenského a mad'arského obyvatel'stva Slovenska v prvej polovici 20. storočia (roky 1918-1948) / Milan Olejník
 • Výmena obyvatel'stva medzi Československom a Maďarskom1946-1948 K výměně obyvatelstva mezi Mad'arskem a Československem / Jaroslav Vaculík
 • A szlovákiai (felvidéki) magyarság második világháború utáni jogfosztáśanak kérdése, illetve a lakosságcsere az elmúlt félévszázad magyar (magyarországi) történetírásában, emlékeztében / Kugler József
 • Migrácie obyvatel'stva po druhej svetovej vojne v mad'arskej historiografii / Timea Veresová
 • Mad'arský štát a štátne občianstvo Mad'arov na Slovensku v rokoch 1945-1948 / Jozef Beňa
 • Postoj katolíckej cirkvi k výmene obyvatel'stva medzi Československom a Mad'arskom a k umiestňovaniu presídlencov do Čiech a na Moravu v rokoch 1946-1948 / Rastisalv Karaba
 • Činnost' Československej presídl'ovacej komisie v Budapešti / Helena Grežd'ová
 • Oblastné úradovne osídl'ovacieho úradu v regióne východného Slovenska / Soňa Gabzdilová
 • St'ažnosti Slovákov k výmene obyvatel'stva medzi Československom a Mad'arskom v dokumentoch MZV ČR / Zlatica Sáposová
 • Etnografické kontexty výskumu výmeny obyvatel'stva medzi Československom a Maďarskom Kvýskumu procesov socialnej a kultúrnej adaptácie reemigrantov v krajine ich pôvodu / Ján Botík
 • Orálna história a možnosti jej využitia pri skúmaní etnokultúrnych procesov (Analýza výsledkov etnologického výskumu v prostredí presídlencov na južnom Slovensku).
Green Library
Book
371 p. : ill., maps ; 25 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
2 volumes : illustrations ; 24 cm
Green Library
Book
168 p. : 1 map ; 21 cm + 1 CD-ROM.
Green Library
Book
470 p. : ill., port., facsim. ; 25 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Book
279 p. : ill. ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)