%{search_type} search results

214,725 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Song shi hui yi lun wen ji, 2014 = Proceedings of the Conference on the History of the Song dynasty [2016]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS751 .Z4662 2014

2. 10-13 shi ji Zhongguo wen hua de peng zhuang yu rong he [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS750.54 .A14 2006

3. "1~6 Shi ji Zhongguo bei fang bian jiang, min zu, she hui guo ji xue shu yan tao hui" lun wen ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS730 .A25 2008

4. Yi jiu yi ling nian dai de Zhongguo = China in 1910's [2007]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS773.86 .A179 2006

5. The centennial of the Tibeto-Mongol treaty, 1913-2013 [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS785 .A15 2013 F

6. Yi jiu si ling nian dai de Zhongguo = China in 1940's [2009]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS773.86 .A1822 2007 V.1

7. 1950 nian dai de Zhongguo [2006]

 • East Asia Library : Chinese collection : HC427.9 .A1628 2004

8. 2004 nian Anyang Yin Shang wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [2004]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS741.65 .A18 2004

9. Liu Ji yu Liu Ji wen hua yan jiu : 2006 Zhongguo Wenzhou guo ji Liu Ji wen hua xue shu yan tao hui wen ji [2008]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS753.6 .L5 A14 2006

12. Jin er shi nian liang an guan xi de fa zhan yu bian qian [2008]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS799.63 .C6 L544 2007

13. Liang an kai fang jiao liu 20 nian guo ji xue shu yan tao hui hui yi shi lu [2008]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS799.63 .C6 L54 2007

14. 21 shi ji de Zhongguo bian jiang zhi li yu fa zhan : di 2 jie xi nan lun tan lun wen ji = Chinese frontiers' governance and development in the 21st century : paper compilation on the 2nd China southwest forum [2013]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS737 .A18 2011

15. Riben she hui zheng zhi sheng tai bian hua yu Zhong Ri guan xi = Changes in Japan's sociopolitical ecology and Sino-Japanese relations [2007]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS740.5 .J3 A16 2006

16. 21 shi ji Zhongguo yu Riben guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji [1996]

 • East Asia Library : Chinese collection : DS740.5.J3 E75 1996

18. Zi you liu yue : 2019 nian Xianggang "Fan song Zhong" yu zi you yun dong de kai duan [2019]

 • East Asia Library : Chinese collection : HN752.5 .A13 2019

19. Ming Qing Huizhou su song wen shu yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese collection : KNQ1650 .A913 2016