%{search_type} search results

59 catalog results

RSS feed for this result

1. Zasshi kiji sakuin shūsei dētabēsu [electronic resource] : Meiji kara genzai made sōgō zasshi kara chishi made = The complete database for Japanese magazines and periodicals from the Meiji era to the present [2008 - ]

5. Zhong dong ban yue kan. [1930 - 1933]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4359.11 5523.1 V.2:NO.7,14 1931
 • Stanford Libraries : Chinese Collection : (no call number)
 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

6. Zhong gong dang shi qi kan shu ju ku (-1949) [2012 - ]

7. Zhong nong suo jian xun. [1938 - 1939]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

8. Zhong xin tong xun. [1942 - 1942]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

9. Zhong xing [1937 - 1937]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

10. Zhong xing zhou kan. [1937 - 1937]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

11. Zhong yang ri bao = Central daily news [1950 - ]

 • SAL Newark (off-campus storage) : For use in East Asia Library : NEWSPAPER 1967:SEPT.-1968:MAY.

12. Zhong yang yan jiu yuan Han ji dian zi wen xian [electronic resource] [2000]

13. Zhong yi xue xiao qi kan. [1947 - 1947]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

14. Zhong yi za zhi. [1921 - 1930]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

15. Zhongguo bo shi xue wei lun wen quan wen shu ju ku. [1984 - ]

16. Zhongguo da yue jin - da ji huang shu ju ku, 1958-1962 [electronic resource] = Chinese great leap forward and great famine database, 1958-1962 [2013 - ]

17. Zhongguo di fang li shi wen xian shu ju ku [2015 - ]

18. Zhongguo fan you yun dong shu ju ku, 1957- [electronic resource] = Chinese anti-rightist campaign database, 1957- [2010]

19. Zhongguo fang zhi ku [electronic resource] [2010 - ]

20. Zhongguo ji ben gu ji ku [electronic resource] [2009]

21. Zhongguo jing dian gu ji ku. [2016 - ]

22. Zhongguo lei shu ku [2009 - ]

24. Zhongguo si fa dang an shu ju ku. Jiangjin juan [2015 - ]

25. Zhongguo su wen ku = Database of Chinese Popular Literature [2011 - ]

26. Zhongguo wen hua da ge ming wen ku [electronic resource] [2006 - ]

27. Zhongguo wen shi zi liao ji cui = Chinamaxx digital library of Chinese e-books [2006 - ]

28. Zhongguo wu shi nian dai zhong qi de zheng zhi yun dong shu ju ku : cong tu di gai ge dao gong si he ying, 1946-1956 = Database of the Chinese political campaigns in the 1950s: from land reform to the state-private partnership [2014 - ]

29. Zhongguo you xiu shuo shi xue wei lun wen quan wen shu ju ku. [1999 - ]

30. Zhongguo zi xun hang = infobank : China content provider [1997 - ]

31. Zhongguo zong he fang zhi ku [2017]

32. Zhonghua er tong jiao yu she nian kan. [1933 - 1933]

 • Stanford Libraries : Chinese Collection : (no call number)
 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

33. Zhonghua guo huo yue bao. [1915 - 1916]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

34. Zhonghua hua xue gong ye hui hui zhi. [1923 - 1925]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

35. Zhonghua ji kan. [1930 - 1936]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

36. Zhonghua Jidu jiao hui quan guo zong hui gong bao. [1929 - 1949]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

37. Zhonghua Jidu jiao Min nan da hui nian lu. [1932 - 1937]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

38. Zhonghua nong lin hui bao. [1919 - 1920]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

39. Zhonghua nong xue hui bao. [1920 - 1948]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

40. Zhonghua nong xue hui cong kan. [1918 - 1929]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

41. Zhonghua nong Yan [1933]

42. Zhonghua quan guo shang hui lian he hui hui bao = [1914 - 1917]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HF3831 .Z45 V.4:NO.1-4 1917
 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

43. Zhonghua quan guo ti yu xie jin hui ti yu tong xun. [1944 - 1946]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

44. Zhonghua shi ye cong bao. [1914 - 1914]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

45. Zhonghua shi ye ji kan. [1934 - 1934]

 • Stanford Libraries : Online resource : INTERNET

46. Zhonghua shi ye zhou kan. [1948 - 1948]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

47. Zhonghua shu zi shu yuan. Shu zi bao zhi. [2001 - ]

48. Zhonghua shu zi shu yuan. Tu pian ku. [2008 - ]

49. Zhonghua si ji. [1941 - 1941]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource

50. Zhonghua ti yu. [1945 - 1945]

 • Stanford Libraries : Online resource : eResource