%{search_type} search results

69 catalog results

RSS feed for this result

1. Data citation index [2012 - ]

4. Dong bei jiao yu. [1949 - 1952]

5. Dong bei nong ye. [1949 - 1951]

6. Dong bei lun cong [1948 - 1948]

7. Dong nan yi xun. [1948 - 1948]

8. Dong bei jing ji. [1947 - 1947]

10. Dong Ya sheng [1947 - 1948]

11. Dong nan hai. [1944 - 1944]

12. Dong bei gong lun. [1943 - 1946]

13. Dong fang wen hua. [1943 - 1945]

14. Dong nan. [1943 - 1943]

15. Dong qing tong xun. [1943 - 1944]

16. Dong xi. [1943 - 1943]

17. Dong fang wen hua. [1942 - 1942]

18. Dong guang [1942 - 1943]

19. Dong lian ping lun. [1942 - 1943]

20. Dong wu tong xun. [1942 - 1942]