%{search_type} search results

847 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Tuhfe-yi Lutfî : Türkçe - Farsça manzum sözlük [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6381.T8 M47 2013

2. Osmanı'da dil ve edebiyat [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL234 .O86 2018

3. Türkiyede neşriyat hareketleri tarihine bir bakış [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z445.I82 2000x

4. Macar Türkologlar : küçük biyografik ansiklopedi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109.A2 M33 2022

5. Arapça ve Farsça'dan Osmanlı Türkçesi'ne alıntılar sözlüğü [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .A737 2018 cilt 1

6. Eski Anadolu Türkçesinde (14. yy.) türetim ekleri [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .K373 2022

7. Tevârîh-i güzîde-nusret-nâme : metin-aktarım-dizin [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR481.K39 2022

8. Hâce-i lisân-ı Osmânî [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121.M36 2022

9. Adana ve Osmaniye illeri ağızları : (giriş-inceleme-metinler-sözlük-dizinler) I-II [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A3 Y55 2022 v.1/2

12. Balıkesir İli ağızları : (inceleme, metinler, sözlük) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.B255 M88 2022

13. Dil mühendisliği ve Türkiye'de uluslaşma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115.C45 2022

14. Lehcetü'l-lügat [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190.E83 2022

16. Tedrîsât-ı edebiyyeden nazm ve eşkâl-i nazm [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217.O574 2015

17. Artvin etimoloji sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A78 A789 2022

20. Ein türkisch-arabisches Glossar = Turjumān Turkī wa-ʻArabī [1894]