%{search_type} search results

837 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Balıkesir İli ağızları : (inceleme, metinler, sözlük) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.B255 M88 2022

3. Dil mühendisliği ve Türkiye'de uluslaşma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115.C45 2022

4. Lehcetü'l-lügat [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190.E83 2022

6. Tedrîsât-ı edebiyyeden nazm ve eşkâl-i nazm [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217.O574 2015

7. Artvin etimoloji sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198.A78 A789 2022

10. Ein türkisch-arabisches Glossar = Turjumān Turkī wa-ʻArabī [1894]

11. Kanz al-lughah al-ʻUthmānīyah [1872]

12. Lahjat al-lughāt [1801]

13. Lughāt i Akhtarī jadīd [1881]

14. Lughāt i Akhtarī kabīr [1827]

15. al-Mirāʼah al-sanīyah fī al-qawāʻid al-ʻUthmānīyah [1867]

16. al-Mirāʼah al-sanīyah fī al-qawāʻid al-ʻUthmānīyah [1866]

17. Mirʼāt al-lughāt [1876]

18. Mukhāṭabāt Maʻlūfīyah [1859]

19. Murshid al-mutaʻallim wa-turjumān al-mutakallim fī al-lughah al-ʻUthmānīyah [1880]

20. Qawāʻid ʻUthmāniyyah = Grammatik der osmanischen Sprache [1855]

21. Rashdat al-ṭullāb fī ṣarf wa-naḥw al-lughah al-ʻUthmānīyah [1872]

22. Tarjumān turkī wa-ʻarabī [1862]

24. Turjumān turkī wa-ʻarabī [1846]

25. Turjumān Turkī wa-ʻArabī [1867]

26. Turjumān turkī wa-ʻarabī [1863]

27. al-Ūqyānūs al-basīṭ fī tarjamat al-Qāmūs al-muḥīṭ [1834]

28. al-Ūqyānūs al-basīṭ fī tarjamat al-Qāmūs al-muḥīṭ [1815 - 1817]

29. Kanar Türkçe-Farsça sözlük [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .P4 K36 2008

30. Dil bilimi terimleri sözlüğü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL29 .K37 2022

31. Nevşehir ve yöresi ağızları [2022 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .N4 K6 2022 CILT 1

32. Süheyl ü Nev-Bahār'da eskicil öğeler : tıpkıbasım [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .H64 S8438 2019

33. Türkiye Türkçesi grameri : şekil bilgisi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 .K67 2022

34. Osmanlı konuşma dili [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K377 2021

35. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A1 K37 2022

36. Defter-i galatat [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .A44 2012

37. Hamza Zülfikar armağanı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .H389 2021

38. Ardanuç-Artvin (Merkez)-Posof-Şavşat-Yusufeli ağızlarında Türkçe söz varlığı [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .A73 S466 2021

39. Ordu İli ve yöresi ağızları : Inceleme, Metinler, Sözlük [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .A3 D45 2022

40. Eski Anadolu Türkçesinde sınırlandırma yapıları [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL140 .S243 2020

41. Isparta merkez ilçe ağızları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .I76 Y53 2021

42. Eren Türk dilinin etimolojik sözlüğü (ETDES) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .E74 2020

44. Tercüme-i Kitâbü't-taʻbîr = Rüya tabirleri kitabı : (inceleme - tenkitli metin - dizin) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BF1088 .A63 A36 2021

45. Türkc̦e dil ilișkilerinde yapisal etkenler [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL139 J64 2022

46. Muharrerat-i nisvan [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .R47 2021

47. Lügat-i hoş-edâ : (Arapça - Farsça - Türkçe manzum sözlük) [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL190 .F49 2021

48. Belâgat : Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .E85 2021

49. Lisân-ı Osmânîde müstamel lügât-ı ecnebiyye [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .A45 2021

50. Eski Türkiye Türkçesinin deyimler sözlüğü [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179 .O99 2021

52. Türkiye'de tercüme müesseseleri [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180.5 .K39 1998

53. Türkiye ve Türkçe üzerine oynanan oyunlar [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114 .C49 2004

55. Arapça'dan Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A65 E75 2008

56. Osmanlı Türkçesi yazım kılavuzu : Türkçe-Osmanlı Türkçesi [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL133 .K36 2010

57. Le "tekerleme" : contribution à l'étude typologique et stylistique du conte populaire turc [1963]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL220 .B67 1963

58. Uluslararası sözlük bilimi sempozyumu bildirileri [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL28 .A515 U49 1999

59. Mufradāt ʻArabīyah fī al-lughah al-Turkīyah [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A7 N38 2022

60. Osmanlı Türkçesi büyük el sözlüğü [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .T79 2013

61. Türkçede -ken zarf- fiili [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL24 .O95 2022

62. Küçük Türk tetebbular [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .G35 2021

63. O esgi günler : 'orcinal' şivesiyle 80'lerin Elazığ'i [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .E43 B39 2008

64. Canlandırılacak köy yolunda [1947]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC5148.T8 T3

65. Redhouse çağdaş Türkçe-İngilizce sözlüğü = Redhouse contemporary Turkish-English dictionary [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL191 .R5428 1983

67. Manzum sözlüklerimizden Sübḥa-i ṣıbyān şerḥi : Hediyyetü'l-iḫvān [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .K55 2022 V.1

68. Kelimelerin dünyasında gezintiler : etimoloji ışığında [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183 .A39 2022

69. Türk edebiyatında inşâ : tarihı̂ gelişim-kuram-sözlük ve münşeât-ı Koca Râgıb Paşa [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180 .G85 2015

70. İslam medeniyetinde dil ilimleri : tarih ve problemler [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PJ6023.5 .I85 2015

71. Manzum sözlük geleneği ve Mahmûdiye : Arapça-Türkçe manzum sözlük [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .A7 O45 2015

72. Türk edebiyatında tarih düşürme [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL205 .K37 2015

73. Türk Tarih Kurumunca Düzenlenen Yazi Devriminin 50. yili Sergisi [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .T87 1979

74. "Bye bye" Türkçe : bir Nev-York rüyası [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL184 .A3 S56 2000

75. Mükemmel Osmanlı lügati'nin açıklamalı çevirisi [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL202 .A55 2020 V.1

76. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması [1976]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z464 .T893 A5 1976

77. RİT (Resmî İkāmeli Türkçe) lügati [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .S56 2022

79. İskeçe ili ağızları : (inceleme - metinler - dizin) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .G8 S56 2020

80. Tahrif ve tashih : 13. yüzyıl Anadolu Türk-İslâm düşüncesi üzerine incelemeler [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL210 .I75 K37 2021 F

82. Türk dili ve edebiyatı araştırmaları : kültürel okumalar [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .T84 2020

84. Atatürk'ten bugüne dil ve alfabe [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .Z844 2021

85. Osmanlı Edebiyatı Numûneleri [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL232 .O86 2020

86. Synergy III : challenges in translation [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P306.8 .T9 S96 2021

87. Türkiye'deki Ahıska Türkleri ağzı [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .E77 2020

88. Türkiye'de dil tartışmaları : 1950 - 1983 [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .D34 2022

89. Aruz-kafiye-nazım türleri ve nazım şekilleri : tedrîsât-ı edebiyyeden nazm ve eşkâl-i nazm [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .O44 2022

90. The Turkish language reform and beyond : a never-ending story? [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114.7 .T85 2021

91. Mustafa Kafalı [2013]

 • Green Library : Stacks : DR440 .M87 2013

92. Aydın Köksal : bilime, bilişime ve Türkçeye adanmış bir yaşam [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q143 .K56 O937 2014

93. Yunus Emre Mehmet Akif armağanı : Türk dili araştırmaları [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .Y8 Z88 2021 V.1

94. Türk diline genel bir bakış : tıpkıbasım [1964]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .D553 2021

95. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e elifbalar : (1824 - 1928) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .A93 2020

96. Kaynaklariyla Osmanli coğrafyasi yer adlari sözlüğü [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : G106 .T8 C67 2020

97. Ferheng Kurdî-Tirkî, Tirkı̂-Kurdi = Sözlük Kürtçe-Türkçe, Türkçe-Kürtçe [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6907 .K453 2020

98. Ferhenga perverdeyê (kurdî, Tırkî, Îngîlîsî) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PK6906 .P55 2019

100. Essays on early Hungarian-Turkic contacts [2021]

 • Green Library : Stacks : PH2582 .T8 C73 2021