%{search_type} search results

87 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

2. Xin Zhongguo xuan chuan hua dian cang = Modern Chinese poster collection : catalogue 2016 [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : NC1807 .C5 X56 2016

6. One hand clapping [2018]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N8217 .F87 O54 2018

7. Ni liu er xing [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PT2723 .T54 A1 2017

8. Mei gui bian zou qu [2017]

 • Green Library : Stacks : PQ9272 .U3 A1 2017

9. Zai ji chang xie xin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL992.54 .C5 A1 2017

10. Xianggang xian chang! [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PQ2707 .A54 A1 2017

11. Xi wen yi he tuan wen xian zi liao hui bian = A bibliography of western language material on the Boxer Movement [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS770 .T54127 2016

12. Fachsprache Recht = Legal language = Fa lu zhuan ye yu yan [2016]

 • Law Library (Crown) : Reference : KNQ68 .R53 2016

13. Zhonghua Renmin Gongheguo you hao tiao yue hui bian : (Zhong, wai wen ben) [1965]

 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : 4812.95 5487.54

14. Fa lü da ci dian = A complete law dictionary [1934]

 • East Asia Library : Reference : K54 .F3 2014

15. Jia wu : 120 nian qian de xi fang mei ti guan cha [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS765 .J523 2014

16. Guo wai Dunhuang xue, Zang xue yan jiu : fan yi yu ping shu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS785 .G923 2012

18. Zhonghua Renmin Gongheguo ling shi tiao yue ji : 1959-2011 [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JX1694 .C593 2013 V.1

19. Wu bai fo xiang ji : jian ji huo yi = Rin vbyung snar thang brgya rtsa rdor vphreng bcas nas gsungs pavi bris sku mthong ba don ldan bzhugs so [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NB1912 .B83 W8 2011

20. Wu bai fo xiang ji : jian ji huo yi = Rin vbyung snar thang brgya rtsa rdor vphreng bcas nas gsungs pavi bris sku mthong ba don ldan bzhugs so [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NB1912 .B83 W8 2011

21. Ci yu shi jie = Words & the world [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN6099 .C5282 2011

22. International Poetry Nights in Hong Kong 2011 : words & the world [2011]

 • Green Library : Stacks : PN6099 .C528 2011

23. Translife : international triennal of new media art [2011]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N7345.6 .T73 2011

24. Li Gonglin "Jie bo tu juan" tan jiu = A research on "Li Gonglin's Lifting of the alms bowl scroll" = Ri Kōrin Keihatsu zumaki no kenkyū [2011]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Folios : ND1049 .L5 A65 2011 V.1-2 FF
 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : (no call number)

25. Xiwangmu wen hua yan jiu ji cheng. Wai wen lun wen juan [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1942.85 .X58 X487 2009

26. Beijing da xue tu shu guan cang xi wen Han xue zhen ben ti yao = Western rare books on China in Peking University Library : a descriptive catalogue [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z1029 .B385 2009

27. Zi jin cheng = The forbidden city = La cite interdite = Die Verbotene Stadt = La città proibita = Ciudad prohibida = Chagŭmsŏng (Chagŭmsŏng) [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS795.8 .F67 L544 2000

28. Menggu yu zu yu yan gai lun [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL401 .D45 2006

29. Paths toward modernity : conference to mark the centenary of Jaroslav Průšek [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AP52 .S8 V.26

30. Fine Chinese ceramics and works of art. [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : A20081204

31. Important Chinese classical paintings : property of the Ping Y. Tai Foundation [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : A20081202

33. Aftershock : contemporary British art 1990-2006 [2007]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N6768 A38 2006

34. Nâêu mẹ thích : thơ [2002]

 • Green Library : Stacks : PL4378.9 .T6937 N48 2002

35. Catalogue of Chinese medical publications [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7904 8774

36. E La Zhong jia chu jie pou xue ming ci [1957]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7780 5627

37. Guo ji dian gong ci dian. Di 16 zu. Ji dian bao hu [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7280 5627.2

38. Tu shu guan xue jiu guo ming ci dui zhao biao : (Zhong Ying De Fa Yi Xi He Rui Dan) [1930]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 9706 2920

39. Xin Zhongguo chu tu wen wu. [1972]

 • East Asia Library : Chinese Folios : NK1068 .H67 1972

40. Yu zhou hang xing xue ci dian = Astronautical dictionary [1976]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 7106 3322

41. Zhongguo tie lu jie kuan he tong xu ji [1931]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4500 1165.111

42. Qin ding xi yu tong wen zhi [1961 - 1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 3079 8314 V.1

43. Shanghai modern, 1919-1945 [2004]

 • Green Library : Stacks : N7347 .S48 S53 2004 F
 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N7347 .S48 S53 2004 F

44. Kong xue shu hua. [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2477 .Z466 2001

45. Yuan qu yan jiu zi liao suo yin [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 Y832 1992

46. Taiwan Lan Yu yan jiu shu mu [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3116 .J53 2004

47. Xian dai xi fang shi xue liu pai wen xuan [1982]

 • East Asia Library : Chinese Collection : D13 .H66 1982

48. Jiang Zhongzheng xian sheng yan jiu zi liao mu lu (1980-2000) [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z8167.2 .H83 2001

49. Wai jiao bu dang an cong shu. Jie wu lei [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS775.8 .W36 2001 V.1

50. Concordance du Houang-t'ing king, nei-king et wai-king [1975]

 • Green Library : Stacks : BL1900 .H86 S34 1975