%{search_type} search results

9 catalog results

RSS feed for this result

1. Tian Baodai hui yi lu [2015]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82 .T536 A3 2015

2. Fu Zheng "Zi you Zhongguo" shi qi ri ji xuan bian [2011]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.833 .F83 A3 2011

3. Ru ge de xing ban : hui gu ping sheng ba shi nian [2007]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.9 .L56 R85 2007

4. Er er ba shi jian zi liao xuan ji [1992 - ]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.823 .E7545 1992 V.1

5. Hu Yanhan hui yi lu [2001]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.H824 A3 2001

6. Jiang Fucong kou shu hui yi lu [2000]

  • East Asia Library : Chinese Collection : Z720.C5 J43 2000

7. Shui zhu ju zhu ren ri ji [2000]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.72 .A3 Z43 2000 V.1

8. Sun Liren yan lun xuan ji [2000]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.S86 A25 2000

9. Zeng Shangzhi hui yi lu [1998]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.82.T74 A3 1998

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include