%{search_type} search results

15 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Studya nad dziejami Żmudzi wieku XIII [1925]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK511.L23 Z3

2. Mówią kamienie Wilna [1968]

 • Green Library : Stacks : DK651 .V4 K3168
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : HQ799 .P6 K18

3. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku [1981]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK507.42 .O25 1981

4. Litwini w Polsce 1920-1939 [1986]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4121.5 .L56 M35 1986

5. Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce : Litwini, Białorusini, Ukraińcy [1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3677 .K96 1990

6. Litwa i litwini : szkice z dziejów państwa i narodu [1991]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DK505.66 .W57 1991

8. Litwini w Polsce, polacy na Litwie 1994 [1995]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DK4121.5 .L56 L59 1995

9. Litwini w Polsce 1944-1997 [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AS262 .W9 S78 NO.260

10. Mały leksykon wileńskiej Rossy [1998]

 • Green Library : Stacks : DK505.939 .R67 M355 1998

12. Draugas : szkice do biografii Franciszka Ancewicza [2004]

 • Green Library : Stacks : F1035 .L5 P66 2004

14. Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich : (Wilno 1939/40) = Miz͡hnat͡syi͡analʹnyi͡a stasunki na tėrytoryi͡akh uskhodnikh vai͡avodztvaŭ [Vilni͡a 1939/40] = Tautiniai santykiai rytinių vaivadijų regione [Vilnius 1939/40] = National minority relations in the Eastern Provinces [Vilno 1939/40] [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DJK26 .W97 2013

15. Wilno--Vilnius : polskie i litewskie reprezentacje miasta po roku 1990 [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.935 .K68 2016