%{search_type} search results

28 catalog results

RSS feed for this result

1. Kardinalovo srce : roman o kardinalu Stepincu i stradanju hrvatskog naroda pod komunizmom [2008]

 • Green Library : Stacks : PG1619.24 .E455 K37 2008

2. Knjiga osvete : bluz za Jugoslaviju : roman u vidu memoara [2008]

 • Green Library : Stacks : PG1419.3 .O23 K58 2008

3. Ruta Tannebaum [2006]

 • Green Library : Stacks : PG1419.2 .E74 R88 2006

4. Bijele vrane : priče iz Istre [2005]

 • Green Library : Stacks : PG1619.17 .R58 B55 2005

5. Mala sirena [2004]

 • Green Library : Stacks : PG1619.29 .T332 M34 2004

6. Poncije Pilat : roman [2004]

 • Green Library : Stacks : PG1619.17 .A88 P66 2004

7. Idemo na Zagreb : dnevnik sa srpskim rezervistima [2002]

 • Green Library : Stacks : PG1419.2 .O8238 I34 2002

8. Muzej bezuvjetne predaje [2002]

 • Green Library : Stacks : PG1619.31 .G7 M89 2002

9. Život bez priče [2002]

 • Green Library : Stacks : PG1419.28 .I2 Z36 2002

10. Bosna i Soča : Bosanci na Soškom frontu, 1915-1917 [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D569 .I7 S57 2001

11. Kao da me nema : roman [2001]

 • Green Library : Stacks : PG1619.14 .R34 K36 2001

12. Ratnik : pustolov i general : jedna biografija [2001]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR1605.2 .G68 I93 2001

13. Bombe nad Beogradom [2000]

 • Green Library : Stacks : PQ2682 .I44 S3718 2000

14. Djeca Davidova : put u Palestinu [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG1619.21 .R52 D58 2000

15. Knjiga o Blamu : roman [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG1419.3 .I8 K57 2000

16. Sa samo dva minobacača : u rat za šibenski (k)raj [2000]

 • Green Library : Stacks : PG1619.28 .A54 S3 2000

17. Američki eksperiment : roman [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG1419.14 .U39 A84 1997

18. Kratki izlet : zapisi iz domovinskog rata [1997]

 • Green Library : Stacks : PG1619.13 .V47 K7 1997

19. Obmane : splitska viđenja započeta 1941 [1995]

 • Green Library : Stacks : D766.62 .C7 M67 1995

20. Na svojoj, na plemenitoj [1994]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG1419.29 .K75 N3 1994