%{search_type} search results

993 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Hao Jing ji bian nian jiao jian [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2504 .H3655 2018 V.1

2. Make Boluo yu Yuan dai Zhongguo : wen ben yu li su [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G370 .P9 M3953 2018

3. Yuan za ju san jie duan ban ben zhi bian yi yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .C46 2015

4. Yuan za ju de Ming dai gai bian ben yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .K6654 2018

5. Song Yuan shi xue zhuan xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .W357 2018

6. San guo xi qu ji cheng. Di 1 juan, Yuan dai juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .S364 2018

7. Yuan qu qu pai yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .S555 2018

8. Yuan za ju zhong de min su wen hua yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .P467 2017

9. "Yuan kan za ju san shi zhong" zhi tong su xing yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .S86335 2017

10. Guan Hanqing ji jiao zhu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2689 .A1 2018 V.1

11. Ningbo ke ju lu. Song Yuan juan = Ningbo kejulu. SongYuanjuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E8764 2017

12. Yuan shi yan jiu : fang fa yu zhuan ti [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Q3385 2017

13. Xi Xia Yuan shi yan jiu lun gao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS751.82 .C446 2017

14. Yuan dai bai hua bei ji lu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C35 2017

15. "Yuan shi" ming ci shu yu Han Meng dui zhao ci dian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL407 .Y828 2015 V.1

16. Zhu Youdun za ju ji jiao zhu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698 .C82 Z6536 2017 V.1

17. Tu xiang, wen xian yu wen hua shi : you mu zheng zhi de ying xiang = Tuxiang wenxian yu wenhuashi : youmu zhengzhi de yingxiang [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS730 .C444 2017

18. Chen Yizeng ji ji jiao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2694 .C44 Z555 2017

19. Yuan dai fa zhi bian qian yan jiu : yi "Tong zhi tiao ge" he "Zhi zheng tiao ge" wei bi jiao de kao cha [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN282 .S664 2017

20. Yue dao feng lai : Yuan dai shi wen si xiang yu shu hua guan nian yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2294 .C443 2017