%{search_type} search results

993 catalog results

RSS feed for this result

21. Yuan za ju ben shi kao = Yuanzaju benshi kao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .L65 2017

22. Yuan za ju zhong de min su wen hua yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .P467 2017

23. Yue dao feng lai : Yuan dai shi wen si xiang yu shu hua guan nian yan jiu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2294 .C443 2017

24. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo cang Yuan dai shi ke ta ben mu lu [2017]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

25. Zhonghua da dian. Li shi dian. Bian nian fen dian. Yuan zong bu. [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .Z466 2017

26. Zhu Youdun za ju ji jiao zhu [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698 .C82 Z6536 2017 V.1

27. Chong xin jiang shu Meng Yuan shi [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .C4666 2016

28. Cong Menggu dao da Qing : you mu di guo de jue qi yu cheng xu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752 .O53 2016

29. Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu [2016]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NA1546 .F84 X544 2016

30. Huang Gongwang ji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2694.H834 A6 2016

31. Liao Jin Yuan shi qi bei fang Han ren shang ceng min zu xin li yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : GN270 .F843 2016

32. Ni Zan ji [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL2694 .N5 A6 2016 V.1

33. Shan ben Song Yuan ming jia ci san zhong [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2343 .S536 2016

34. Tang Song Yuan Dong Ya guan xi yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS518.14 .Z4369 2016

35. Wei yu bi mo qing you zai : Zhao Mengfu zhuan [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2966 .U285 W45 2016

36. "Xi xiang ji" Man wen yi ben yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL471 .Z483 2016

37. Xue xiao, fa lü, di fang she hui : Song Yuan de xue chan jiu fen yu zheng song [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN284 .L55 2016

38. Yuan chao jin shi ji zheng = A comprehensive study of the jinshi degree holders in the Yuan Dynasty [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E8773 2016 V.1

39. Yuan Dadu de gui hua yu fu yuan = The planning and restoration of Yuan Dadu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS795.15 .G863 2016

40. Yuan dai ren ming da ci dian [2016]

 • East Asia Library : Reference : DS752.5 .Y825 2016