%{search_type} search results

143 catalog results

RSS feed for this result

1. Song Yuan shi xue zhuan xing yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .W357 2018

2. Ningbo ke ju lu. Song Yuan juan = Ningbo kejulu. SongYuanjuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 E8764 2017

3. Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu [2016]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : NA1546 .F84 X544 2016

4. Shan ben Song Yuan ming jia ci san zhong [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2343 .S536 2016

5. Tang Song Yuan Dong Ya guan xi yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS518.14 .Z4369 2016

6. Xue xiao, fa lü, di fang she hui : Song Yuan de xue chan jiu fen yu zheng song [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : KNN284 .L55 2016

7. Liao Jin Yuan ge shi ji yue lun yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .H365 2015

8. Song Yuan fang zhi jing ji zi liao cong kan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS751 .S6656 2015 V.1

9. Ye sheng wen xue [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS751 .B353 2015

10. Zhongguo li dai min ge zheng li yu yan jiu : Song Liao Jin Yuan ge yao yan yu ji [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2309 .F65 Z466 2014

11. Bai lian jiao yu Song Yuan xia ceng she hui [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BQ8672 .F36 2013

12. Hubilie de tiao zhan : Menggu di guo yu shi jie li shi de da zhuan xiang = Kubirai no chōsen : Mongoru ni yoru sekaishi no daitenkai [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS752.6 .K83 S84127 2013

13. Song Yuan wen zhang xue [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL1271 .Z487 2013

14. Song Yuan zhi ji shi ren jie ceng fen hua yu shi xue si xiang yan jiu = A research on polarization of literati stratum and poetics between the Song and the Yuan dynasty [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2323 .S558 2013

15. Song Yuan Ming ci xuan yan jiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2342.5 .D55 2012

16. Song Yuan xi qu ben ti lun [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2383 .C445 2012

17. Nan Song yi min shi ren qun ti yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .F335 2011

18. Song Jin Yuan shi tong lun = Song Jin Yuan shi tong lun [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2306 .W275 2011

19. Song Yuan fang zhi ren wu zhuan ji zi liao cong kan

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS751.5 .S86 2011 V.1

20. Song Yuan shi qi Zang zu di qu jing ji yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : HC428 .S75 Y36 2011