%{search_type} search results

3 catalog results

RSS feed for this result

1. Yi jiu si wu nian de ren wu [1944]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 4292.11 2135.145A

Online 2. Mao Zedong yu zhong yang she deng ji zhe tan hua [microform] [1939]

  • Hoover Library : Vault : 2987 1739

3. Wei zheng qu qian bai wan qun zhong jin ru kang Ri min zu tong yi zhan xian er dou zheng [1937]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2991.2 2135A

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include