%{search_type} search results

4,272 catalog results

RSS feed for this result

41. San guo xi qu ji cheng. Di 3 juan, Qing dai za ju chuan qi juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355.6 .S364 2018 V.1

42. San guo xi qu ji cheng. Di 4 juan, Qing dai hua bu juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .S364 2018

43. San guo xi qu ji cheng. Di 5 juan, Wan Qing Kun qu Jing ju juan [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2597 .S364 2018

44. Shen sheng yu fan su : Ming mo zhi ya pian zhan zheng qian tian zhu jiao yu min jian xin yang de zao yu = Sacred and secular : catholicism religion encountering Chinese popular beliefs since late Ming to opium war [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BX1665 .Z436 2018

45. Sheng Xuanhuai yu wan Qing zhao shang ju he dian bao ju [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23 .S47 S546 2018

46. Sheng Xuanhuai yu wan Qing zhao shang ju he dian bao ju [electronic resource] [2018]

47. Shi bian, shu qing yu wan Qing ci zhi shu xie [electronic resource] [2018]

48. Tai shang tai xia : Quanzhou Ming Qing xi qu wen ben de li shi min su xue jie du [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .Q36 C434 2018

49. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

50. Wan Ming Qing chu tong su xiao shuo zhong de fu shi shi shang yan jiu = WanMing Qingchu tongsu xiaoshuo zhong de fushi shishang yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .H838 2018

51. Wan Qing liang Hu di qu zhou xian xing zheng yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JS7352 .A5 L589 2018

52. Wan Qing ren wu cong kao [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755.3 .D3533 2018 V.1

53. Wan Qing shi ren yi shi : Guang Xuan yi lai shi tan pang ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

54. Wan Qing xie xiang zhi du yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .W8343 2018

55. Wei Yuan ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2732 .E538 2018 V.1

56. Weng Tonghe ren ji jiao wang yu wan Qing zheng ju [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23 .W39 X542 2018

57. You Baichuan zou zhe zheng li yu yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS763.63 .Y683 Y365 2018 V.1

58. Youtai ri ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS763.63 .Y688 A3 2018 V.1

59. Yuan Chang ri ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS764.23 .Y833 A3 2018 V.1

60. Yue du bian qian yu zhi shi zhuan xing : wan Qing ke ju kao shi yong shu yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512 .Z13 C362987 2018