%{search_type} search results

29 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing dai san jian xi qu shi liao yan jiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .Z438 2018

2. Tai shang tai xia : Quanzhou Ming Qing xi qu wen ben de li shi min su xue jie du [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .Q36 C434 2018

3. Zong jiao wen hua shi yu xia de Ming Qing xi ju yan jiu = Zongjiao wenhua shiyu xia de mingqing xiju yanjiu [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2871.5 .L5936 2018

4. Li yuan si yu kao lun : Qing dai ling ren sheng huo, yan ju ji yi shu chuan cheng [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .W885 2017

5. Ming Qing gu ben xi qu xuan ben cong kan. Di 1 ji [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : PL2596 .M532 2017 V.1

6. Qing dai gong ting cheng ying kai chang xi ju ben ji jiao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .L528 2017

7. Qing gong shou xi [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .Q256 2017 V.1

8. Qing gong xi ban ji shi [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .L868 2017

9. Xi bei xi jian xi qu chao ben cong kan [2017]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : PL2596 .X53 2017 V.1

10. Xi wai zhi xi : Qing zhong wan qi jing cheng de xi yuan wen hua yu li yuan si yu zhi [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B4 W823 2017

11. Guan li yu jin ling : Ming Qing xi ju yan chu sheng tai lun [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2386 .L587 2014

12. Ming Qing gu ben xi jian xi qu hui kan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2596 .M564 2014 V.1

13. Qing dai gong ting cheng ying xi ji qi xing tai yan jiu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2873 .L86 2014

14. Qing dai nei ting yan xi shi mo kao [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2876 .B37 Z48 2014

15. Qu lun yu qu shi : Yuan Ming Qing xi qu shi kao [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .L669 2014

16. "Da li shi guan" shi ye xia de qing mo "xi qu gai liang" [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .F36 2013

17. Qing gong xi shi : gong ting yan ju er bai nian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .D57 2013

18. Qing Wanshou qing dian xi qu dang an kao = Textual research on performance records of Qing Emperors' birthday celebrations [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .Y363 2013

19. Cong Cheng Changgeng dao Mei Lanfang : wan jin Jing shi xi qu de hui huang [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y427 2012

20. Qing dai juan [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .Q25 2012 V.1