%{search_type} search results

29 catalog results

RSS feed for this result

1. Kangxi bo xue hong ru zhu shu kao [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .W3639 2017

2. Qing dai kao ju xue yu jing xia de xi qu li lun [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN2872 .S555 2017

3. "Qing guo shi, ru lin zhuan" yu Qing dai xue shu shi de jian gou [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS756.23 .J83 M328 2016

4. Zhang Taiyan, Liu Shipei, Liang Qichao Qing xue shi zhu shu zhi yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .L5336 2016

5. Gu ci : Gu Yanwu yu wan Qing shi ren zheng zhi ren ge de chong su [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2716 .Z5 D83 2015

6. Wang Shihuai ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC150 .W2994 2015

7. Ming Qing zhi ji xi xue wen ben : 50 zhong zhong yao wen xian hui bian [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS721 .M56 2013 V.1

8. Shi bian, shi feng yu Qing dai Jing ji shi ren xue shu = Shibian shifeng yu Qingdai Jingji shiren xueshu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Z7 B45 2013

9. Wan Qing Han xue yan jiu [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .C4646 2013

10. Qian Jia jing xue jia wen xue si xiang yan jiu = Research on the literary thoughts of the classicists in middle Qing dynasty [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2299 .L58 2012

11. Qing dai xue shu yuan liu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .C4462 2012

12. Qing dai xue shu yuan liu kao [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .L8638 2011

13. Chuan tong de zhong jie : Qing dai Yangzhou xue pai wen lun yan jiu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L49 2009

14. Qing dai xue wen de men jing [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .Q276 2009

15. Zhang Shunhui yu Qing dai xue shu shi yan jiu = Zhang Shunhui [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.9 .Z424 L58 2008

16. Qing dai dong nan shu yuan yu xue shu ji wen xue = Qingdai dongnanshuyuan yu xueshu ji wenxue [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : LC54 .C6 X837 2007 V.1

17. Yao Nai yu Qian Jia xue pai [2007]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

18. Zhang Taiyan, Liu Shipei, Liang Qichao Qing xue shi zhu shu zhi yan jiu [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .L34 2006

19. Qian Jia xue shu bian nian [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AZ791 .C54 2005

20. Qing dai Zhe dong shi xue pai jing shi zhi yong si xiang [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.7 .Z433 2005