%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. Daoguang shi liu nian Yangzhou fu xian xue ming huan xiang xian ce [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y35 S546 2015

2. Du shu zha ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.6 .Q257 A25 2015

3. Fu huai ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2698 .O933 F853 2015

4. Gu er bian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 W364 2015

5. Guangling shi xian sheng zhuan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 O933 2015

6. Guangling yi cao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 H363 2015

7. Guangxu wu nian Yangzhou xin jiu cheng she chang shi zhou shou zhi qian mi shu mu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y35 G836 2015

8. Liu Zhifang gong nian pu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 L588 2015

9. Long xue Sun gong Chun Qiu jing jie [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2470 .Z6 S866 2015

10. Mao shi zhu shu chang bian shi jing zhu shu chang bian [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2466 .Z6 Q256 2015

11. Mei hua shu yuan ke yi yi ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AS452 .Y369 M454 2015

12. Pi qi yi gao [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2475 .Z7 L588 2015

13. "Qing gong Yangzhou yu dang" jie du wen ji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y365 Q5523 2015

14. Qing'an xian sheng zhong he ji fu dao de hui yuan [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : BL1923 .L533 2015

15. Shi shi Yangzhou cheng dong zhi pu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 S555 2015

16. Shi yan zhai zhu nian pu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 S558 2015

17. Sun shi qi jing du fa [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2464 .Z7 L538 2015

18. Wen jie fu jun nian pu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 W466 2015

19. Yangcheng xun nan lu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .Y355 Z436 2015

20. Zengzi zhu shi [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : B128 .T744 R836 2015