%{search_type} search results

30 catalog results

RSS feed for this result

1. Zhong yang yan jiu yuan Ming Qing yan jiu mian mian guan [2011 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS734.97 .T28 Z463 NO.1 2011

2. Wan Qing qi kan quan wen shu ju ku (1833-1911) [electronic resource]. [2009 - ]

3. Qing dai wen xue yan jiu ji kan = Journal of Qing literature [2008 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2250 .Q26 NO.6 2013

4. Qing shi jing jian : bu ji ling dao gan bu Qing shi du ben [2008 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .Q255 NO.4 2011

5. Gu gong xue kan = Journal of Gugong studies [2004 - ]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : Stacks : N3750 .P3 G84 V.19 2018

6. Qing shi yi cong = Qing history overseas research [2004 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.82 .Q253 NO.11 2013

7. Qing shi di li yan jiu.

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS706.5 .Q265 NO.2 2016

8. Ming Qing lun cong = A collection of essays on the Ming Qing dynasties [1999 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753 .M543 NO.16 2016

9. Qing shi lun ji. [1997 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.82 .Q25 NO.19 2008

10. Zhongguo gu dai shi. 2, Song Liao Jin Yuan Ming Qing [1994 - 1995]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS701 .C7548 1994:NO.1-12

11. Zhongguo gu dai shi. 2, Song Liao Jin Yuan Ming Qing [1994 - 1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS701 .C7548

12. Qing shi yan jiu = Qingshi yanjiu [1991 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS754.13 .C461 2013:NO.1-3

13. Ming Qing xiao shuo yan jiu nian jian [1989 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .M554 1986

14. Ming Qing xiao shuo yan jiu [1985 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL2627 .M45 2013:NO.3

15. Ming Qing shi. [1984 - 1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS753 .M44 2012:NO.1-12

16. Qing mo xiao shuo yan jiu. [1983 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2437 .Q2512 1983

17. Riben you guan qing shi lun wen suo yin. [1982 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AI19 .C5 J44 1982

18. Man zu wen hua = Manchu culture quarterly [1981 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS781 .M3 NO.29 2004

19. Qing shi yan jiu tong xun. [1980 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS753.82 .C44 1982 SUPPL

20. Qing shi lun cong [1979 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.13 .Q443 NO.8 1991