%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

1. Cui lü bian di : Qing ji xi nan bian jie tiao yue yu tu = The green borderlands : treaties and maps that defined the Qing's Southwest boundaries [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G2306 .F2 C85X 2016

2. Guo jia tu shu guan cang zhen xi Qing dai di tu ji hui bian [2014]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2306 .S5 G86 2014 V.1

3. Yu tu zhi yao : Zhongguo ke xue yuan tu shu guan cang Zhongguo gu di tu xu lu = A descriptive catalogue of the antique maps collected in the Library of Chinese Academy of Sciences [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .G37 S86 2012

4. Qing chu hai jiang tu shuo : [fu lu]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS737 .H352 2011 V.1:2ND IN VOL

5. Shi xue wen dao : [2 juan] [1895]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W36 2010 V.66:2ND IN VOL

6. Huang yu xia lan : Beijing da xue tu shu guan cang Qing dai cai hui di tu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : G2305 .H836 2008

7. China historical GIS [electronic resource] = Zhongguo li shi di li xin xi xi tong [2007]

 • Earth Sciences Library (Branner) : Media : G7821.S4 2007 .B6

8. Qing ting san da shi ce quan tu ji [cartographic material] [1929]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2305 .Q5 2007 V.1

9. Guangxi yu di tu shuo, Guangxi yu di quan tu [1895]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2308 .G85 G8 2005

10. Hubei yu di tu [1901]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2308 .H64 H8 2005

11. Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu [1882]

 • East Asia Library : Chinese Folios : G2308 .S4 S4 2005

12. Wan guo da di quan tu : Qing dai guo ren hui ke de shi jie de tu [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : G3200 2002 .W36 F

13. Qing shi di li yan jiu.

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS706.5 .Q265 NO.2 2016