%{search_type} search results

30 catalog results

RSS feed for this result

1. Qing dai jun ji chu sui shou deng ji dang

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : East Asia Big Sets : DS753.86 .Q256 2013 V.1

2. Bing ta meng hen lu ; Shuang jie tang yong xun [electronic resource] [2012]

3. Xin bian Qing ren nian pu san zhong chong ding gao [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT1821 .W36 2011 V.1-4

4. Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti huo dong nian biao = Qingmo Mingchu Songshipai wenren qunti huodong nianbiao [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y36 2008

5. Taiwan gu dian wen xue da shi nian biao. Ming Qing pian [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 T286 2008

6. Taolulaoren sui nian lu [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2822 .S5 Z46 2007

7. Chen Jushan xian sheng nian pu : [shi chao] [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT3990 .A2 Q253 2006 V.4:3RD IN VOL

8. Shang hu ji sui shi bian : [mu lu, 4 juan, xu bian] [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : CT3990 .A2 Q253 2006 V.4:6TH IN VOL

9. Chenghuaizhuren zi ding nian pu : [6 juan] [1880]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS734.8 .Z46 2005 V.7:1ST IN VOL

10. Zhang Wentao nian pu [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2705 .A578 Z666 2005

11. Qing shi ji shi ben mo [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .H787 2003

12. Qing shi ji shi ben mo : [80 juan] [1914]

 • East Asia Library : Big Sets : AC149 .S732 1995 V.390:4TH IN VOL

13. Zhongguo jin dai xiao shuo bian nian = Zhongguo jindaixiaoshuo biannian [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2415 .C4463 2002

14. Qing shi bian nian [2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C5329 2000 V.1

15. Manzhou bian nian ji yao

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS782 .M26 1995 V.1

16. Bai hua jing ping Qing shi ji shi ben mo [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS735 .A2 L52 1994 V.19

17. Qing chao zhu Zang da chen da shi ji [1993]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .H68 1993

18. Mei ri yi shi [1989]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS760 .T92 1988

19. Ming Qing Jiangsu wen ren nian biao [1986]

 • East Asia Library : Reference : PL3031.K451 C42

20. Qing shi bian nian [1985 - 2000]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754 .C5329 1985 V.1