%{search_type} search results

26 catalog results

RSS feed for this result

1. Gai bian Taiwan ming yun de liang bai nian jian : cong Helan zong du dao Riben zong du zhi lu [2014]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

3. Wan Qing zhi Tai zheng ce, yi ba qi si- yi ba jiu wu (Tongzhi shi san nian zhi Guangxu er shi yi nian) [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.656 .Z43 2009

4. Kao bian yu quan shuo : Qing dai Taiwan lun shu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T3 W37 2008

5. Qing dai Lin Xian zong bing yu Tai hai zhan yi yan jiu [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.12 .W365 2008

6. Tai hai zhan shi yan yi [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2973 .M6 T35 2005

7. "Bei zhuan ji" zhu shu you guan Yao Qisheng, Shi Lang, Wan Zhengse deng ping Tai gong chen zhuan ji

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS798.945 .T374 2004 V.17:2ND IN VOL

8. Qing dai Taiwan guan xi yu zhi dang an hui bian [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.643 .Q238 2004 V.1

9. Hua shuo Qianlong Taiwan yu tu [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.14 .H6649 2002

10. Qing gong zou zhe dang Taiwan shi liao [2002]

 • East Asia Library : Media : DS798.945 .Q56 2000

11. Fan tou jia : Qing dai Taiwan zu qun zheng zhi yu shou fan di quan [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.42 .K353 2001

12. Qing gong gong zhong dang zou zhe Taiwan shi liao [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS799.643 .Q456 2001 V.1

13. Ping Tai ji lüe

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS754 .M55 2000 V.53:1ST IN VOL

14. Qing gong yu zhi dang Taiwan shi liao [1996 - 1997]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS799.643 .C35 1996 V.1

15. Ping Tai ji lue [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : AC149 .T882 1991 V.4000

16. Qing dai Taiwan wen guan di ren yong fang fa ji qi xiang guan wen ti [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512.Z13 A673 1988

17. Taiwan jian sheng hou zhi wen guan ren yong wen ti : 1887-1895 [1988]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1512.Z13 A675 1988

18. Qing dai Taiwan de lü ying [1987]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS738 .H78 1987

19. Qing dai Taiwan zhi tuan lian zhi du [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA853 .T28 L56

20. Wan Qing zhi Tai zheng ce : Tongzhi shi san nian zhi Guangxu er shi yi nian (1874-1895) [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : JQ1528 .C48