%{search_type} search results

181 catalog results

RSS feed for this result

1. Wan Qing hua bao [2019]

 • Art & Architecture Library (Bowes) : On order : (no call number)

2. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. Di 2 ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M462 2018 V.1

3. A question of intent : homicide law and criminal justice in Qing and republican China [2018]

 • Law Library (Crown) : Basement : KNN4050 .N45 2018

4. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

5. Wan Qing shi ren yi shi : Guang Xuan yi lai shi tan pang ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .W222 2018

6. Bian fa tu qiang [electronic resource] : jin dai de tiao zhan yu ge xin [2017]

7. Wan Qing Min chu ci ti sheng lü xue yan jiu = The criticism on ci poetry shenglü study of late Qing dynasty and early republic of China [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Z367 2017

8. Yuan Shikai jia zu wen hua ping zhuan [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.15 .Y83 Z54 2017

9. 2015 liang an san di li shi xue yan jiu sheng yan tao hui lun wen ji [2016]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS773.86 .L53 2015

10. Di guo luo ri : wan Qing da bian ju [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS755 .Y837 2016

11. Jin dai shi chao [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2540 .J556 2016 V.1

12. Jin ren chuan qi za ju chu bian [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.6 .J58 2016 V.1

13. Kindai Chūgoku kenkyū to Ichiko Chūzō [2016]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS754.13 .K56 2016

14. Ming Qing, xian dai jia zu xiao shuo liu bian yan jiu [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2436 .X5398 2016

15. Ming Qing yi lai tong su xiao shuo zi liao hui bian. Di yi ji [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2646 .M46 2016 V.1

16. Nan mai de bu fa : 20 shi ji shang ban ye Xizang she hui bian ge shi lun [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS785 .L8638 2016

17. The Oxford illustrated history of modern China [2016]

 • Green Library : Stacks : DS754 .O94 2016

18. Shu zheng yu xi zheng : Qing mo Min chu Zhongguo wen xue yan jiu de fan shi zhuan yi = Interpretative commentary vs analytical verification : the paradigm shift of Chinese literary studies in late Qing and early republic China [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2297 .L485 2016

19. Wan Qing Shanghai wen yi bao zhi yu jin dai wen xue bian ge = WanQing Shanghai wenyi baozhi yu jindai wenxue biange [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PN5364 .H4366 2016

20. 20-seiki shotō no Shinchō to Doitsu : tagenteki kokusai kankyōka no sōhōkōsei [2015]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS740.5 .G2 K65 2015