%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. Taiwan ci she yan jiu [electronic resource] [2018]

2. Wan Qing shi ren yi shi : Guang Xuan yi lai shi tan pang ji [2018]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2277 .W222 2018

3. Wan Qing Min chu ci ti sheng lü xue yan jiu = The criticism on ci poetry shenglü study of late Qing dynasty and early republic of China [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2327 .Z367 2017

4. Jin dai shi chao [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2540 .J556 2016 V.1

5. Cang hai yi yin [electronic resource] : Minguo shi qi Qing yi min ci yan jiu = Remaining sounds of the vast ocean : a study of Qing loyalist Ci lyric in the republ era [2012]

6. Gu dian shi ge de zui hou shou wang : Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti yan jiu [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y356 2011

7. Wan Qing Min chu Song shi si chao de liu bian : lun Song shi yun dong [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Z468 2011

8. Ming Qing ji jin dai shi xue yan jin shi gao = Mingqingjijindaishixueyanjinshigao [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2326 .W36 2010

9. Qing mo Min chu Song shi pai wen ren qun ti huo dong nian biao = Qingmo Mingchu Songshipai wenren qunti huodong nianbiao [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2331 .Y36 2008

10. Taiwan shi dao : fu cheng shi xuan [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T282 T355 2007

11. 20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi. [2], Shi ge juan = Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Shigejuan [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2262 .A135 2006 V.2

12. Jin dai Ba Shu shi chao [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .S92 J55 2005 V.1

13. Cong Huang Zunxian dao Baima hu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2710.U3 Z24 1996

14. Taiwan shi xuan zhu [1996]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031.T32 C446 1996

15. Jin xian dai ci ji shi hui ping [1995]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2347 .Y457 1995

16. Zhongguo jin dai shi ge shi [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2333 .M3 1992

17. Zhongguo jin dai wen xue da xi. Shi ci ji [1991]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2512 .C578 1990 V.14

18. Jin dai shi bai shou [1982]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2537 .C475 1982

19. Bai nian xin sheng [1979]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2537 .H7

20. Shi lun yu shi ji [1978]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2332 .C46 1978