%{search_type} search results

8 catalog results

RSS feed for this result

1. Yuan Shikai jia zu wen hua ping zhuan [2017]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.15 .Y83 Z54 2017

2. Minguo nai di guo ye : zheng zhi wen hua zhuan xing xia de Qing yi min [2013]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS754.19 .L563 2013

3. Cong Cheng Changgeng dao Mei Lanfang : wan jin Jing shi xi qu de hui huang [2012]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y427 2012

4. Cheng Changgeng, Tan Xinpei, Mei Lanfang : Qing dai zhi Min chu Jing shi xi qu de hui huang [2009]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PN2877 .Y266 2009

5. Taiwan shi dao : fu cheng shi xuan [2007]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL3031 .T282 T355 2007

6. Riben jin dai Han wen xue [2005]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL3047 .G36 2005

7. Tang Shaoyi yu Qing mo Min guo zheng fu [1998]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS755.3 .C32 1998

8. Jin dai ming ren xiao zhuan [1967]

  • SAL1&2 (on-campus shelving) : Harvard-Yenching Collection: Must be picked up at East Asia Library : 2744 3256 V.78