%{search_type} search results

76 catalog results

RSS feed for this result

1. Yi er ba Song Hu zi wei zuo zhan shi liao = Historical documents on Shanghai incident, 1932 [2020]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .Y5 2020

2. Nanjing guo min zheng fu yu "yi er ba" Song Hu kang zhan yan jiu = Nanjing national government and the battle of Shanghai [2016]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .X536 2016

3. Kang Ri zhan zheng zhan shi bao gao. Chu bian, Ba yi san [2015]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 K36 2015 V.1

4. Shanghai kang zhan shi ji tu ji = Shanghai kangzhan shiji tuji [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .S438 2015

5. Shanghai kang zhan yu guo ji yuan zhu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 X825 2015

6. Dongbei jun yu Song Hu kang zhan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.51 .D66 2014

7. Shi jiu lu jun kang Ri xue zhan shi [1947]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M56 2012 V.1773

8. Nihon senryōka no "Shanhai Yudayajin Gettō" : "hinan" to "kanshi" no hazama de = Shanghai Ghetto under the Japanese occupation [2010]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS135 .C5 S46 2010

9. Shanghai Shanghai [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2855 .E635 S53 2009

10. Hu zhan shi lu [1938]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.3239

11. Shanghai xue zhan ji di er yue [1937]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.2384

12. Song Hu xue zhan hui yi lu [1933]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.960

13. Song Hu yu Ri zhan shi. [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AC149 .M55 2007 V.3673

14. Shi jiu lu jun kang Ri xue zhan tu wen shi liao [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .S5 2006 V.1

15. Si ge yue de zhan zheng : "ba yi san" Song Hu kang zhan ji shi [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.5316 .S52 S54 2004

16. Si ge yue de zhan zheng : "ba yi san" Song Hu kang zhan ji shi [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : (no call number)

17. Cong Song Hu kang zhan dao Lugou qiao shi bian [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS774 .C4642 1981 V.3:PT.2:NO.1

18. China's trial by fire : the Shanghai War of 1932 [2001]

 • Green Library : Stacks : DS777.51 .J67 2001

19. Shanghai kang zhan yu guo ji yuan zhu [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .S53 2001

20. Shōwa roku-shichinen jihen Kaigun senshi [2001]

 • East Asia Library : Japanese Collection : DS783.8 .S562 2001 V.1