%{search_type} search results

100 catalog results

RSS feed for this result

1. Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra Jagiellończyków, królów polskich i w. książąt litewskich [1827]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in Special Collections Reading Room : DK511 .L23 A5 1827

2. Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .B33 2012

3. Zjazd wiedeński 1515 : geneza, przebieg i znaczenie [1975]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4252 .B14

5. Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polska w połowie XV wieku [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DD491 .P791 B53

6. Zemelʹna polityka I͡Agelloniv na ukraïnsʹkykh terenakh Velykoho kni͡azivstva Lytovsʹkoho (1440-1572 rr.) [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .B58 2017

7. Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : UD95 .P7 B65 2011

8. Dynastia Jagiellonów w Polsce [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4138 .J3 B67 2011

9. Córki Wawelu : opowieść o jagiellońskich królewnach [2017]

 • Green Library : Stacks : DK4283 .B79 2017

10. Procesy Polski z Zakonem Krźyzackim w XIV wieku; studium źródłoznawcze [1967]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK401 .P895 V.23:PT.1

11. L'année 1444 [1952]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 406 .A313 SUPPL.6

12. The union of Lublin : Polish Federalism in the Golden Age [1982]

 • Green Library : Stacks : JN6752 .D4 1982

14. Polska - państwem średniowiecznej Europy [1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DK421.2 .D745

15. Jagiellonowie : leksykon biograficzny [1996]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4138 .J3 D83 1996

16. Leliwici Tarnowscy : z dziejów możnowładztwa małopolskiego wiek XIV-XV [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK422.7 .D9

17. Pierwsze stulecie Jagiellonów [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .F35 2017

18. The Oxford history of Poland-Lithuania [2015 - ]

 • Green Library : Stacks : DK4250 .F76 2015 V.1

19. Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława III-go. [1846 - 1848]

 • SAL3 (off-campus storage) : For use in Special Collections Reading Room : DK425 .G6 V.2

20. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku [2000]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : UD269 .P7 G73 2000

21. Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX1565 .G73 2008

22. Dzieje unii jagiellońskiej [1919 - 1920]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .H3 V.1

23. Polska w okresie monarchii stanowej; wybór tekstów. [1955]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK402 .M35 V.3

24. Sekretarz krolowej Zofii : kronika Grzegorza Patronika Bieczanina [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7158 .H35 S4

25. Jagiellonian Poland [1978]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .J3913

26. Polska Jagiellonów [1965]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving : DK425 .J39

27. Polska Jagiellonʹow [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .J37 1979

28. Jagiellonian Poland [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .J3713 1992

29. Formularz Jerzego, pisarza grodskiego krakowskiego, ok. 1399-1415 [1950]

 • Green Library : Stacks : DK4249.5 .J47 1950

30. Elzbieta trzecia, zona Jagielly; opowiadanie historyczne

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK426 .K3

31. Jadwiga, Poland's great queen [1931]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 943.8 .J21KB

32. Jadwiga, queen of Poland [1936]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 943.8 .J21KA

33. Odyseja Władysława Warneńczyka [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4265 .K53 1991

34. Jagiellonowie : miłosne sekrety wielkiej dynastii [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4138 .J3 K54 2017

35. Anneksya w dawnej Polsce; unia Polski z Litwa

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK426 .K616

36. Cztery królowe Jagiełłowe [1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4252 .K66 1990

37. Cztery panie Jagiellowe [1983]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .K58

38. Królowa Jadwiga; opowieść o czasach i ludziach [1971]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK424.95 .K55

39. Polska Jagiellonów; dzieje polityczne [1936]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .K6

40. Polska Jagiellonów : dzieje polityczne [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .K6 1991

41. Dzieje polski za Jagiellonow [1903]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250.K6

43. Becoming a queen in early modern Europe : east and west [2019]

 • Green Library : Stacks : D107.3 .K673 2019

44. Władysław Jagiełło. [1968]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK426 .K67

46. Matka Królów : czasy Jagiełłowe [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7158 .K75 M37 1959

47. Matka Królów (Czasy Jagiellowe) [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 891.853 .K89M

48. Król Jagiełło ok. 1351-1434 [1985]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4260 .K821 1985

49. Wielka wojna z Zakonem Krzyźackim w latach 1409-1411 [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK426 .K8 1966

50. Princesse d'Anjou, reine de Pologne, sainte Hedwige [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4264 .H43 L46 1999

52. Polityka Jagiellonów [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4252 .L68 1999

54. Ruch husycki w Czechach i w Polsce [1935]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DB207 .M4

55. Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów : 1468-1516 [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .G4465 M69 2004

56. Pomorscy sprzymierzeńcy Jagiellończyków [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600.P6763 M94

57. Witold i Jagiełło : Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie [2000]

 • Green Library : Stacks : DK505.71 .N55 2000

58. Korona i krzyż : czas piastów i jagiellonów [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX1565 .O96 2012

59. Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły : 1384-1434 [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : AZ714 .O98 2004

60. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4252 .P54 2003

61. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4172 .P54 2002

62. Król Władysław Jagiełło. [1908]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK426 .P7 V.1

63. Jagiellonki polskie w XVI wieku [1868 - 1878]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .P78 V.3

64. Krzyżacy. [1968]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7158 .S4 K7 1970 V.1

65. Krestonost͡sy; roman [1960]

 • Green Library : Stacks : PG7158 .S4 K77 1960

66. The Teutonic Knights : a historical novel [1943]

 • Green Library : Stacks : PG7158 .S4 K712 1943

67. IAgello-I͡Akov-Vladislav i pervoe soedinenīe Litvy s Polʹshei͡u. [1868 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .S63 V.1

68. Polska i Brandenburgia za czasów Jagiełły. [1896]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK418.5 .B7 S6

69. Jan Tarnowski : 1488-1561 [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4284.T37.S68

71. Brodnica 1414 : finał wojny głodowej : w 590 rocznicę wydarzeń [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4800 .B76 S73 2004

74. Zarys historii Polski Piastów i Jagiellonów : analiza politologiczna [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4200 .T65 2007

75. Skruszona potęga [1977]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG7179.R3.S57

76. Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : GT1755 .P7 T87 1987

77. Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535 [1847 - ]

 • Hoover Library : Vault : DK425 .W2527 V V.1

78. Mazowsze w Koronie : propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4600 .M3665 W43 2004

79. Błazen na dworze Jagiellonów [1998]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : GT3670.5 .P6 W55 1998

80. Hetman hetmanów Jan Amor Tarnowski : 1488-1561 [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4284 .T37 W56 2005

81. Na jagiellońskim brzegu historii [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .W59 2015

82. Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri ; a selection [1966 - 1969]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425.3 .W5 A25 V.1

83. Polska Piastów, Polska Jagiellonów. [1946]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK420 .W6

84. Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434 [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK505.71 .J64 Z39 2015

86. Grunwald w pamięci Polaków [1980 ... 1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4261 .G68 1980

89. Jagiellonowie 1386-1572 : fundatorzy Rzeczpospolitej [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4250 .J33 2019

93. Poland the land of Copernicus

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK425 .P5813

94. Poland [videorecording] : 1,000 years of history and culture [1986 - ]

 • Media & Microtext Center : Ask at Media Microtext desk : ZVC 2240 PT.1

95. Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572 [1986]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : N6991 .P759

96. Remembering the Jagiellonians [2019]

 • Green Library : Stacks : DJK46 .R46 2019

97. Rozprawy i materyały : z dziedziny nauk dających poznawać źródła historyczne polskie [1906]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : CJ6250 .R69 1906 TOM 1 : ZESZYT 1

98. Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowoźytnej [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HQ1977.7 .S94 2018

99. Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4287 .U55 1999

100. Zrzodłopisma do dziejow Unii Korony Polskiej i W.X. Litewskiego [1856 - 1861]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DK4287 .Z79 1956 F CZ.2.:ODDZ.1