%{search_type} search results

556 catalog results

RSS feed for this result

3. Drame hrvatske moderne [2007]

 • Green Library : Stacks : PG1615 .D73 2007

4. Hrvatska filozofija u XX. stoljeću [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : B4846.32 .H78 2007

5. Moderna arhitektura u hrvatskoj 1930-ih = Modern architecture in Croatia 1930's [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA1455 .C76 M63 2007

6. Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria [2007]

 • Green Library : Stacks : PG13 .S43 NO.22

7. Pragmatičari, dogmati, sanjari [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : N7255 .C76 Z87 2007

8. Velikosrpski nacionalni programi : ishodišta i posljedice [2007]

 • Green Library : Stacks : DR2051 .A584 2007

9. Žensko : etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HQ1715.5 .M36 2007

10. Acta turcarum : zapisi s putovanja po Turskoj [2006]

 • Green Library : Stacks : DR576 .B36 2006

11. Diplomata Ivo Andrić [2006]

 • Green Library : Stacks : PG1418 .A6 Z67 2006

12. Globalizacija i hrvatski nacionalizam [2006]

 • Green Library : Stacks : JZ1318 .C57 2006

13. Hrvatski jezik u XX. stoljeću [2006]

 • Green Library : Stacks : PG1225 .H78 2006

14. Nebolomstvo : panorama srpskog pesništva kraja XX veka [2006]

 • Green Library : Stacks : PG1414 .N42 2006

15. Pobuna omladine 1911-1914 [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR1579 .H66 2006

16. Radio u Srbiji : 1924-1941 [2006]

 • Green Library : Stacks : PN1992.3 .S44 N55 2006

17. Ruski emigranti u Hrvatskoj između dva rata : rubovi, memorija [2006]

 • Green Library : Stacks : DR1524 .R87 R87 2006

18. Stradanja i pamćenja : Holokaust u Osijeku i život koji se nastavlja [2006]

 • Green Library : Stacks : DS135 .C75 Z58 2006

19. Svaka priča na svoj način : hrvatska ženska kratka priča : "Večernji list", 1964-2004 [2006]

 • Green Library : Stacks : PG1613.3 .W6 S23 2006

20. Teorija zavere : srbija protiv "novog svetskog poretka [2006]

 • Green Library : Stacks : DS146 .S4 B94 2006