%{search_type} search results

28,214 catalog results

RSS feed for this result

1. 10. yılında Bayburt Vilâyeti sempozyumu : 17-19 Temmuz, 1999 [2002]

 • Green Library : Stacks : DS51 .B36 A16 2002 V.1

2. 100. yıldönümünde Balkan Savaşları ve Edirne : (sempozyum /15 Şubat 2013) [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR46 .A45 2013

3. 100 yılın sanatçıları. [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : N7168 .A15 2011

6. 100. yılında Yeni Lisan Hareketi ve millî edebiyat çalıştayı bildirileri [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL210.N37 A14 2011

9. 14 Mayıs 1950 sec̦imlerinin 40. yıl sempozyumu [1990]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JQ1809.A5 A15 1990

10. 19 Mayıs ve Milli Mücadele'de Samsun sempozyumu, 20-22 Mayıs 1999, bildiriler, Samsun [1999]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR589 .A129 1999

12. 1909 Adana olayları : makaleler = The Adana incidents of 1909 revisited [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR435 .A7 A13 2011

14. 1987 Yılında Dış Ticarette Beklentiler Semineri [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HF3756.5.A46 A14 1986

15. 20. Yılında Türkiye'de Özelleṣtirme Gerc̣eği sempozyumu, Ankara 26-27 Mayıs 2005 [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD4276.7 Y576 2005

17. Düne bakarak bugünü anlamak : 2008'den 1908'e bakmak [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR572 .A15 2009

18. 21. yüzyıl eşiğinde İzmir, uluslararası sempozyum [2001]

 • Green Library : Stacks : DS51 .I95 A15 2001

19. 21. yüzyılın başında Türkiye'de müzik sempozyumu : 15-16 Mart 2002 [2002]

 • Green Library : Stacks : ML345 .T8 A15 2002

20. Fotoğraf yarışması 1991 [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TR646 .T9 F68 1991

23. 80. Yılında 2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu : 6 Ekim 2003, Ankara [2003]

 • Green Library : Stacks : DR590 .A129 2003

24. 85. Yılında Nazilli Kongrelerinin Millî Mücadele Tarihi İçinde Yeri ve Önemi [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR589 .M454 2006

27. Kayseri [1932]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .K32 A2 1932

28. Vilayetlerimiz : Kastamonu ve Zonguldak [1932]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .K2 C46 1932

29. AB eğitim programlarına katılım : seminer, 29-04-2005 [2005]

 • Education Library (Cubberley) : Stacks : LC93 .E85 A97 2005

30. Ab ile müzakere sürecine doğru : seminer, 11-05-2005 [2005]

 • Green Library : In process : HC240.25 .T9 A2 2005

31. AB sürecinde "Eğitim reform ihtiyacı" sempozyumu : bildiriler kitabı, 9-10 Ekim 2004 [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LA942 .A2 2004

32. Bursa şehri'nde Osmanlı hukuku'nun uygulanması (17.yüzyıl) [2001]

 • Green Library : Stacks : KKX148 .A22 2001

33. Bir zamanlar Anadolu'da [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR432 .A723 2016

34. Gerçekçilik açısından Ahmet Hamdi Tanpınar [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .T234 Z575 2015

35. Gül harmanı [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .A22 G85 2016

36. Harput/Elazığ türküleri : inceleme [2000]

 • Green Library : Stacks : GR280 .A23 2000

37. Kanıt ve vicdan [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .A22 K36 2016

38. Anayasa hukuku ve siyası̂ bilimler açısından 1965 seçimlerinin tahlili [1966]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JN9794 .A22 1966

39. Bitmeyen göç : konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlıǧa [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HB2093.4 .A3 A23 2002

40. Hayatı seçen kadın: " "hocaların hocası" Nermin Abadan Unat [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : JC273 .A22 A3 2010

41. Türk dış göçü, 1960-1984 : yorumlu bibliyografya [1986]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving for Turkish materials : Z7164 .I3 A22 1986

42. Türk Verdünü, Gaziantep : Antep'in dört muhasarası [1959]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51.G28 A23 1959

43. Bakan danışmanı'nın not defteri [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN5449 .T8 A224 2008

45. Hosana'nin son sozu [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN5449 .T82 A632 2013

46. Ölümü evcilleştirmek : Türk halk kültüründe ölüm temelli mizah [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : GR280 .A23 2020

47. Geleneksellik ve modernizm açısından kılık kıyafet [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : GT1400 .A23 2009

48. Boğuc Han : bir Dede Korkut hikayesi [2001]

 • Green Library : Stacks : HN425.5 .C87 2006
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NC1660 .T9 A32 2001 F

49. İstanbul'un fethi ve Ulubatlı Hasan [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR730 .A327 2004

50. Bütün Yönleriyle Ṣirin Lâdik [1987]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51 .L33 A23 1987