%{search_type} search results

37,123 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

201. Osmanlı Devleti'nde Amerikan Board'un kadın misyonerleri [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BV3170 .O86 2023

202. Osmanlı Devleti'nde anayasa düşüncesinin gelişimi ve kanun-ı esasi tartışmaları [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKX2101 .T87 2023

204. Osmanlı donanmasının inşası (18. yüzyıl) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : VM299.7.T9 T37 2023

205. Osmanlı dönemi Siirt medreseleri : okutulan ilimler, müfredat ve ilim yolculuğu [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : LC910.T9 A33 2023

206. Osmanlı dönemi tarih-i Edyân dersleri ve kitapları [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D13.5.T9 A93 2023

207. Osmanlı hâkimiyetinde Balkanlar : sosyo-ekonomik ve idari bakış [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR41 .O86 2023

208. Osmanlı hariciyesi ve Boğazlar meselesi [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D465 .R38 2023

210. Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman kültür siyaseti [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR479.G3 A85 2023

211. Osmanlı İmparatorluğuʼnda toprak sahipleri ve çiftliğe farklı bakışlar [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR485 .O863 2023

212. Osmanlı kaynaklarında karşı casusluk vakaları (1876-1909) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : UB251.T9 G67 2023

213. Osmanlı modernleşme sürecinde Van ve Van Belediyesi (1847-1915) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51.V3 H35 2023

214. Osmanlı tarih yazıcılığında Fars-İran etkisi : şehnâmecilik kurumu özelinde [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR438.8.I993 2023

215. Osmanlı topraklarında Almanya : demiryolları ve arkeoloji [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DD120 .T9 K37 2023

216. Osmanlı topraklarında kadın olmak : Osmanlı Devleti'nde kadının sosyo-ekonomik konumu (1789-1850) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HQ1726.7 .Y55 2023

217. Osmanlı ve Safevî idâresinde Bağdad (1623-1703) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS79.9.B25 T873 2023

218. Osmanlı Yeni Çağı'nda tarımsal gelişim : ziraat, hasılat, ticaret [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HD9046.T92 K273 2023

219. Osmanlı yer adları sözlüğü [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR415 .A43 2023

220. Osmanlı'da eğlence : İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatından manzaralar [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR728 .C55 2023

221. Osmanlı'da ilm-i tarih [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR438.8 .O85 2023

222. Osmanlıda Sırp isyanları : 19. yüzyılın şafağında Balkanlar [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR2007 .A85 2023

223. Osmanlı'da sürgünler : Sivas Eyaleti'nin sürgünleri (Sivas, Tokat ve Amasya sürgünleri) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HV9776.7 .Z8 S587 2023

224. Osmanlı'dan cumhuriyet'e yapı üretimi : iktisadi ve sosyal dönüşümün etkisi [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA1367.G86 2023

225. Osmanlı'dan günümüze Dönmeler [2023 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS135.T8 A29 2023 v.1

226. Osmanlı-İran ilişkileri 1914-1918 [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR479.I7 S275 2023

227. Osmanlı'nın Afrika'daki son topraklarını savunanlar : Trablusgarp Savaşı [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT234 .G65 2023

228. Otlakçı : öykü [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.E83 O85 2023

229. Parti cemaat tarikat : 2000'ler Türkiye'sinin dinbaz-politik seyir defteri [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP173.7.A83 2023

230. Penceremden : Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Resimli Gazete yazıları [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.M76 P46 2023

231. Peyam-ı Edebi yazıları : 14 Teşrin-i Sâni 1913 - 22 Temmuz 1914 [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.A3785 P49 2023

232. Politik tiyatro kuramı : Atatürk dönemi Türk tiyatrosu [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN2959.4 .A48 2023

233. Rasim Özdenören hakkında bir monografi çalışması [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.O94 Z58 2023

235. Refī'-i Āmidī divanı [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.R39 R34 2023

236. Resimli Cumhuriyet din kitabı [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR576 .K369 2023 v.1

237. Resimli İstanbul apartmanları [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ND870 .B39 2023

238. Ressam Vasıf'ın gizli aşklar tarihi : belgesel roman [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.G743 R47 2023

239. Rodosçuk/Tekirdağ'da gayrimüslimler 1640-1648 : şer'iyye sicillerine göre [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR741.T45 S24 2023

240. Roman ne söyler? : Osmanlı-Türk romanında ideolojik değişim [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL223.Y45 2023

241. Roportajlar, konuşmalar, anketler [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.U78 R67 2023

242. Rusya'daki Türk esirlerin kurtarıcısı Hilâl-i Ahmer temsilcisi Yusuf Akçura [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR438.9.A5 K365 2023

243. Sabahattin Ali'yi ben öldürdüm [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL249.T33 S32 2023

244. Şah Kasım Süleymannâmesi : Kenzu'l-Cevâhiri's-Seniyye fi Futühât's-Süleymâniyye [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR505 .F53 2023

245. Şah mat : 1820-1823 Osmanlı-İran Savaşı (siyaset, harekât, lojistik/organizasyon) [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR562 .A937 2023

246. Sait Faik Abasıyanık'ın Alemdağ'da Var Bir Yılan'ı bir tahlil [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.S288 Z64 2023

247. Sanayi Devrimi'nden İttihat ve Terakki'ye (1908 Devrimi'ne kadar) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR572.5 .M485 2023 V.1

248. Şehir kültür medeniyet : Çaka Bey'den günümüze İzmir [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS51.I9 S445 2023 cilt 1

249. Şekâvet, hıyânet, isyan : geç Osmanlı'dan Cumhuriyet'e eşkıyalık [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : HV6453.T9 S45 2023

250. Selami İ̇zzet Sedes'in hikâ̂yeleri ü̈zerine bir inceleme [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248.S35654 Z74 2023