%{search_type} search results

68 catalog results

RSS feed for this result

1. Mısır'da kanunlaştırma hareketleri : (19. yüzyıl örneği) [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KRM470 .A94 2013

2. Süveyş kanalı : (açılışı ve Osmanlı Devleti'ne etkisi 1854-1882) [2015]

 • Green Library : Stacks : HE543 .A53 2015

3. Osmanlı ordusunda bir nefer : bir Mehmetçiğin Çanakkale-Galiçya-Filistin cephesi anıları [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D640 .A62 2010

5. Memlükler (1250-1517) [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96.7 A93 2015

6. Memlükler döneminde vezirlik (1250-1517) [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96 .A93 2009

7. Türk Memlükler döneminde saray ağalığı : üstâdârlık, (1250-1382) [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96.4 .A82 2008

8. Cemal Paşa'nın casusu idim : casuslar savaşında Türk kudreti [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D639 .S8 A96 2011

9. Alatav'dan Şardağı'na : kültür coğrafyamızda gezintiler [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR432 .A98 2008

11. Müslüman Kardeşler'den yeni Osmanlılar'a İslamcılık [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT107 .C345 2010

12. Fâtımîler devleti tarihi (969-1171) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT173 .C45 2018

13. Şeyhü'l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa : II. Mahmud devri'nin perde arkası [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR558 .K63 C44 2013

14. Mısırlı Prenses Nazlı Hanım'ın hayatı : (1853-1913) : 100. ölüm yıldönümü münasebetiyle [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT107.2 .F23 C48 2013

15. Memlûk devletinde askerî teşkilât [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96 .C48 2007

16. Osmanlı taşra idarî tarzı olarak eyâlet-i mümtâze ve Mısır uygulaması [2014]

 • Green Library : Stacks : JC599 .T9 C49 2014

17. Mısır'da Bektaşîlik [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BL980 .E3 C54 2013

18. Çanakkale-Sina savaşları : bir erin anıları [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D568.3 .C65 2009

19. İstanbul'dan Mısır'a bir İslâm âlimi : Zâhidü'l-Kevserî [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KBP300 .K298 C6 2013

20. Salâhaddîn'in gemileri. Salâhaddîn devrinde Akdeniz'de Eyyûbî deniz kuvvetleri [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT95.8 .D45 2019

21. Suriye, Mısır ve Anadolu medreseleri : (15. yüzyıl ortalarına kadar) [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BP44 .E74 2014

22. Hıdiv'ler ve Çubuklu Kasrı [1985]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Temporary shelving for Turkish materials : DR486 .G84 1985 F TUR

23. Güç ve diplomasi : Mısır meselesi ve Sultan II. Abdülhamid [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT100 .G868 2018

24. Ṣuwar taḥkī tārīkhan : ḥayāt al-Malik Fārūq [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT107.82 .H245 2010

25. Musavver Mısır hatıratı [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT55 .H13 2016

26. Musavver Mısır hatıratı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT55 .H215 2017

27. Ziyânâme : Sadrazam Yusuf Paşa'nın Napolyon'a karşı Mısır seferi, 1798-1802 [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT103 .H28 2009

28. Qaṣr Ibrı̄m in the Ottoman period : Turkish and further Arabic documents [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT154 .I27 H564 1991 F

30. Mısır'da İngiliz işgali : Osmanlı'nın diplomasi savaşı, (1882-1887) [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT107.4 .K49 2010

31. İlk gazete ilk polemik [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN5355 .T8 K656 2014

32. İlk gazete, ilk polemik : Vekayi-i Mısriye'nin öyküsü ve Takvimi vekayi ile tartışması [1989]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN5465.W25 K65 1989

33. Makaleler [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR440 .K48 2005

34. Eyyûbî Devleti teskilâti [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT95.8 K87 2013

35. Firaklı nâmeler : Âkif'in gurbet mektupları [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .M42 Z48 2011

36. Başımıza gelenler : (93 Harbi ve Mısır meselesi) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR573.3 .M43 2019

37. Mısır basınında hilafet tartışmaları, 1922-1926 [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR590 .M46 2018

38. Mısır'da antik mirasa dönüş : firavunculuk tezi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT60 .M46 2018

39. Hicaz çöllerinde bir avuç Türk'ün kahramanlığı : Kafkas, Hicaz cepheleri ve esaret anıları [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D640.O75 A3 2011

40. İngiliz Arap büro raporlarında Arap ayaklanması : bir isyanın kodları [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D568.4 .O93 2011

41. Mısır vakıfları : Osmanlı devri ve öncesi [2005]

 • Green Library : Stacks : BP170.25 .O84 2005

42. Memlüklerin son asrında hadis [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96 .O95 2014

44. Osmanlı idaresinde Mısır : (1839-1882) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT100 .O95 2018

45. İhtiyat Zâbiti Münim Mustafa'nın harp hatıraları : Kanal Seferi'nden Çanakkale'ye [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D568.2 .P45 2018

46. Tanzimat döneminde iktidarın sınırları : Babıâli ve Hıdiv İsmail [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT106 .P46 2012

47. Mısır meselesi [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT97 .R34 2011

48. Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi'nin Mısır uleması ile ilmi münakaşaları [2005]

 • Green Library : Stacks : BP185 .S23 2005

50. Mensur bir hikâye : Tarih-i Mısr-ı cedîd : inceleme-metin [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT80 .S24 2011

51. Haçlıların önünde Sultan Baybars [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96.3 .B39 S373 2013

52. Sultan Kalavun ve oğlu : El-Melikü'l-Eşref devri [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96.7 .S47 2018

53. Târîh-i feth-i Mısır : (Şîrî'nin şâhâne-nâmesi) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT96 .S57 2019

54. Mısır'da Jön Türk basın ve edebiyatı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL216 .T54 2017

56. Devrim öncesi ve sonrasında Mısır'da Türkiye imajı [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT82.5 .T8 U97 2016

57. Osmanlı'nın çöl yürüyüşü : Kanal seferleri [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : D568.2 .U94 2011

58. Fâtımî devleti'nde Türkler [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT223.2 .T85 Y39 2009

59. Avcı Prenses Zeyneb Halim ile sohbetler [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR592 .Z39 A3 2008

60. Evliyâ Çelebi'nin Nil haritası : "Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı Nîl" [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : G460 .E95 2011

62. Mısır sâlnâmesi, 1871 [2005]

 • Green Library : Stacks : DT48 .M57 2005

63. Mısır'daki İngiliz Osmanlı esir kampından Maziye, Bugüne, Yarına Işık : (1919-1920) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR592 .A1 M57 2018

65. Orta Doğu'da İslamcı siyaset : değişim sürecinde Müslüman Kardeşler ve Nahda [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS63.1 .O78346 2014

66. Osmanlı belgelerinde Mısır = Miṣr fī al-wathāʼiq al-ʻUthmānīyah [2012]

 • Green Library : Stacks : DT97 .O863 2012

67. Uluslararası Türkiye-Mısır ilişkileri sempozyumu. 2-7 Kasım 2009, Kahire: bildiriler [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DR479.E3 U587 2009

68. Yarım kalan devrim Mısır [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DT107.87 .Y367 2014