%{search_type} search results

60 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Büyük İstanbul kolerası (1865) : bir çocuğun gözüyle [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644.C3 K3718 2022

2. İkinci yaşam : siyaset ve ihanet [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644.C67 B64 2022

3. Şehir hastaneleri milletin cebinden kamu-özel işbirliği : araştırma [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA410.55.T9 T65 2022

4. Türkiye'de saǧlık sistemi ve salgın hastalıklarla mücadele (1920-1938) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA650.7 .T9 K67 2022

5. Umûr-ı Tibbiye-i Mülkiye ve Sıhhıye-i Umûmiye'ye göre Osmanlı'da kolera : (1910-1911) [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA134.T9 S24 2022

6. Asrın küresel salgını : Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644 .C67 A87 2021

7. Tarihsel süreçte Anadoluʼda verem [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644 .T7 T37 2021

8. Türkiye'nin koronavirüsle etkin mücadelesi [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644 .C67 T87 2021

9. AKP'li yıllarda sağlık [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 B45 2020

10. "İnce hastalık" : Osmanlıʼdan Cumhuriyetʼe İstanbulʼda veremin toplumsal tarihi (1895-1955) [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644 .T7 D643 2020

11. İslam'ın salgın hastalıklara bakışı [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA650.7 .T9 I85 2020

12. Nevsâl-i âfiyet [1899]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA537 .A53 2020 V.1

13. Osmanlı şehrinde çevre temizliği ve nizamı [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA770.5 .G86 2020

14. Amerikan misyonerlerinin Türkiye'deki sağlık faaliyetleri (1833-1923) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA390 .U5 T37 2019

15. Atatürk döneminde numune hastanelerine dönüştürülen osmanlı hastaneleri (1924-1938) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA990 .T9 A48 2019

16. Osmanli dan cumhuriyete Denizli de saǧlik hizmetleri (1839-1938) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA537 .S27 2019

17. Türkiye'de siyasi partilerin programlarında sağlık politikaları (1923-2018) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 Y54 2019

19. Zehir [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA1211 .Z44 2018

20. Osmanlı İmparatorluğu'nda miskinler : Üsküdar Miskinler Tekkesi'nin sosyal ve iktisadi etkileri [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA644 .L3 D55 2017

21. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e salgın hastalıklar ve kamu sağlığı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA650.7 .T9 O87 2017

22. 15. ve 16. yüzyıllarda Bursa'da sağlık hayatı [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA538 .B87 G85 2015

23. Anadolu Selçuklu ve Osmanli Ṣefkat Abideleri Ṣifahaneler [print] = The Şifahanes of Philanthropic Monuments of the Seljuk and Ottoman Eras [2015]

 • Lane Medical Library : Books: History - LC Classification (Downstairs) : RA990.5.T9 K55 2015

24. Osmanlı'da salgın hastalıklarla mücadele [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA650.7 .T9 O86 2015

25. Vatan ve sıhhat : Tıbbiyenin yutseverliği [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 V38 2015

30. Erzincan'da yazdım : Kızılay'a Kızılaylılara ve Kızılay'ı sevenlere ithaf ... [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA538 .E79 T86 2011

31. Gaziantep'in sıhhî ve içtimaî coğrafyası [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA538 .G29 B37 2010

33. Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi, 1920-1938 : bildiriler, 6-9 Kasım, İzmir [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA537 .A82 2007

36. Temizlik kitabı [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA778.4 .T87 T46 2009

37. Türkiye'nin sıhhı̂-i içtimâi coğrafyası. Konya Vilâyeti [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA538 .K66 D65 2009

38. 1946-1960 arası sağlık politikaları ve sağlıkta planlama [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 D46 2008

39. Atatürk döneminde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA650.7 .T9 T45 2008

40. Hayata Yüksekten Bakabilmek : Sağlık Politikası Üzerine Makale ve Denemeler [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 A93 2008

42. On ikinci yüzyıla kadar islâm dünyasında hastaneler [2007]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA990.5 .O988 2007

43. Osmanlılarda sağlik = Health in the Ottomans [2006]

 • Green Library : Folios : RA537 .O853 2006 F V.1

44. Tıbbiye-i şahane'de 20 yıl : anı, deneme, inceleme [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T9 E77 2006

47. Samsun sağlık tarihi [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA538 .S26 S27 2005

48. Sıhhatnüma 1855 : saraya sunulan sağlık öğütleri [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA775 .M8 2004

49. Sosyal devletin tasfiyesi ve sağlık [2004]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : RA395 .T8 K47 2004