%{search_type} search results

572 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Denizkızı Eftalya: Boğaziçi'nin Büyülü sesi : dönemi, yaşamı ve çevresi [2023]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML420.D456 I85 2023

2. Anadolu'nun kadim sesleri [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3757 .E748 2022

3. Bir güfte mecmuası : mecmû'atü'l-letâ'if sandukatü'l-ma'ârif [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345.T8 Y55 2022

4. Etem Ruhi Üngör'ün anıları : bir mücadelenin öyküsü [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML423.U544 E845 2022

5. İstanbul'un çoksesli batı müziği tarihi [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345.T88 I858 2022

6. İstanbul'un engin sesi : 40 yılın ardından Münir Nureddin Selçuk [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML420.S456 I88 2022

8. Madam Anahit : marjinal ve muhalif bir akordeon sanatçısı [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML419 .M343 A583 2022

10. Portede saklı tarih : toplumsal tarihin merceğinden müzik [2022]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345.T8 T973 2022

11. Anadolu ve komşu coğrafyalarda makam müziği atlası [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3757 .A534 2021 V.1

12. Erzurum türküleri : Türk müziğinin kuramı açısından yapısal inceleme [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : M1824 .T8 F49 2021

13. Hafız mûsikîşinaslar : Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemi [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML385 .K633 2021

14. Küçük ev = The little house : for piano four hands [2021]

 • Music Library : Scores : M204 .K82 K9 2021

15. Sokağın sesleri : Osmanlı'dan günümüze sokak müsiği [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3502 .T9 A537 2021

16. Tanburî Cemil Bey : efsane ve realite arasında bir portre [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .T16 B34 2021

17. Yol [2021]

 • Music Library : Recordings : MCD 34568

18. Zâkirbaşı, kıyâm reisi, bestekâr Salâhî Dede [2021]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .D354 E74 2021

20. Muzıkâ-i Hümâyûn'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na : 200 yıllık miras [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML1251.T9 B35 2020 f

22. Osmanlı belgelerinde Türk mûsikîsi [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345 .T8 G46 2020

23. Osmanlı fetvalarında mûsikî [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345 .T82 B595 2020

24. Piyanonun Osmanlı'daki serüveni [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML692 .T9 K37 2020

25. Açık yaranın sesi : bir politik anlatı olarak Ahmet Kaya şarkıları [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML420 .K223 K37 2019

26. Hüseyin Fahreddin Dede [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML54.6 .H87 K39 2019

27. Kalbim o viran evlere benzer : Gomidas Vartabed'in müzik mirası [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .K73536 B553 2019

28. Madam Amati : Avrupa'dan İzmir'e bir keman İkonu [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML418 .A42 E52 2019

29. Mehter [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML1351 .T8 E43 2019

30. Neşriyât-ı mûsıkî : Osmanlı müziğini okumak [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345 .T8 P33 2019 V.1

31. Osmanlı Devleti'nin Konservatuarı Dârülelhan : (Arşiv Belgeleriyle) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345 .T8 O93 2019

32. Sarayın sesi halkın nefesi : Osmanlı'da müsıkî hayatı [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3757 .T65 2019

33. Şehvar Beşiroğlu'ya armağan [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML423 .B487 S45 2019

34. Serh-i ibarat, mevlevîlik, musiki ve sema' [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3757 .M87 2019

35. Turgutlulu (Kasabalı) bir ud sanatçısı "Halil Aksoy" yaşamı ve sanatı [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML419 .A476 B37 2019

36. Türk askerî muzikaları tarihi [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML1351 .T8 G395 2019

37. Türk musikisi : tarihi ve bestekârları [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML345 .T8 Y87 2019

39. Türk müzik tarihinde Dârü'l-elhân ve Dârü'l-elhân mecmuası [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML5 .K65 2019

40. Türkiye'de kadın ve müzik [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML82 .T87 2019

41. Uluslararası Itrî Sempozyumu : (bildiriler) = International Itrî Symposium [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML410 .I924 C48 2019

43. Cumhuriyetin müzik politikaları [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML3917 .T8 K58 2018

44. Hâce Hâfız Eyyûbî Mehmed Zekâi Dede Efendi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : M1824 .T8 C35 2018 F

45. İki aykırının mektupları [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ML420 .B3496 A4 2018

47. Kanto kitabı [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : M1824 .T8 K36 2018

48. Kitabü keşfi'l-hümum ve'l-kürab fî şerhi âleti't-tarab isimli anonim musiki eseri [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : MT3 .T87 T57 2018

49. Kuruluşunun 100. ylında Darülelhan [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : MT5 .T8 K37 2018 F

50. Kuruluşunun yüzüncü yılında Dârü'l-Elhân'a armağan [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : MT3 .T87 K87 2018