%{search_type} search results

11 catalog results

RSS feed for this result

2. Seisaku bunseki [2000 - ]

5. Jiyū shisō. [1975 - ]

7. Shakai kagaku jānaru [1960 - ]

8. Shakai kagaku tōkyū. [1956 - 1999]

9. Refarensu [1951 - ]

11. Shakai kagaku kenkyū [1948 - ]