%{search_type} search results

17 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Wārudo dejitaru raiburarī : sono chōsen to mokuhyō : Kanazawa Kōgyō Daigaku / Beikoku Toshokan Jōhō Shinkō Zaidan Toshokan Jōhō Kagaku ni Kansuru Kokusai Raundotēburu Kaigi = World digital library initiatives : its challenge and the goal : KIT/CLIR International Roundtable for Library and Information Science [2006]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : ZA4082 .U6 K575 2006

3. Higashi Ajia no shuppan to chiiki bunka : mukashi no hon no monogatari [2008]

 • East Asia Library : Japanese Collection : Z448.7 .H54 2008

4. Higashi Ajia shuppan bunka kenkyū. Hoshizukuyo = Studies of publishing culture in East Asia. "Ho-shi-zu-ku-yo" [2010]

 • East Asia Library : Japanese Folios : Z448.7 .H5522 2010

5. 21-seiki no kokuritsu toshokan : kokusai shinpojūmu kirokushū : 1996, Tōkyō, Kyōto [1997]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z675 .N2 A15 1997

6. Higashi Ajia shuppan bunka kenkyū. Niwatazumi = Studies of publishing culture in East Asia. Niwatazumi [2004]

 • East Asia Library : Japanese Folios : Z448.7 .H552 2004

7. Higashi Ajia shuppan bunka kenkyū. Kohaku = Studies of publishing culture in East Asia. Kohaku [2004]

 • East Asia Library : Japanese Folios : Z448.7 .H55 2004

8. Senryōki kyōiku shidōsha kōshū kenkyū shūroku. Toshokangaku : Shōwa 25-nendo [1951]

 • East Asia Library : Japanese Collection : Z678.8.J3 S46 2001

9. Chūgoku ni denzon no Nihon kankei tenseki to bunkazai [2002]

 • East Asia Library : Japanese Collection : Z3101 .C484 2002

10. '87 toshokan jōhō kyōiku no aratana jōsei to shōrai keikaku ni kansuru kokusai seminā : 1987-nen 6-gatsu 11-nichi--13-nichi [1988]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z668 .H238 1988

11. '88 toshokan ni ataeru shingijutsu no eikyō sābisu soshiki oyobi manējimento : 1988-nen 6 gatsu 9-nichi--11-nichi [1989]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z678.9 .H286 1989

12. Dai 2-kai Nichi-Bei Daigaku Toshokan Kaigi hōkokusho : 70-nendai no daigaku toshokan : (Shōwa 47-nen 10-gatsu 17-nichi-20-nichi) [1974]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z675.U5 J34 1972

13. '90 Shingijutsu, nyū media to toshokan kenchiku = '90 New techonology, new-media and library buildings [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z679 .S55 1991

14. '91 Kitaru jidai no jōhō akusesu o meguru shomondai = '91 Information access in the new era [1992]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z680.3 .K59 1992

15. '92 21-seiki ni okeru kenkyū toshokan = '92 Research libraries in the 21st century [1993]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z675.R45 N55 1993

16. Shingijutsu, nyū media to toshokan kenchiku : 1990-nen 6-gatsu 14-nichi--16-nichi [1991]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Z679 .S55 1990 F

17. [Collection of publications from the 5th International Congress on Medical Librarianship]. [1984 - 1985]

 • Medical Library (Lane) : Check Lane Library catalog for status : Z675.M4 I612 1985