%{search_type} search results

266 catalog results

RSS feed for this result

1. Ming Qing gong ting cang shu yan jiu [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z987.5 .C6 Z436 2015

2. Qing dai wen zi yu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z658 .C6 Z46 2014

3. Qing shi shu mu (1911-2011) [2014]

 • East Asia Library : Reference : Z3102.8 .Q56 2014

4. Gu gong bo wu yuan cang Qing dai zhen ben fang zhi jie ti [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .A39 D53 2013

5. Qing mo Min chu xiao shuo ban ben jing yan lu er ji [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 F84 2013

6. Qing mo Min chu xiao shuo ban ben jing yan lu san ji [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .L5 F85 2013

7. Dou shi wen zi re de huo : Qing dai wen zi yu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z658 .C6 J56 2012

8. Qing dai Anhui fang zhi yan jiu = Qingdai Anhui fangzhi yanjiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3107 .A66 Z436 2012

9. Qing dai bu shi yi wen zhi yan jiu = Qingdai bushi yiwenzhi yanjiu [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3102.5 .W88 2012

10. Qing gong sheng shi dian ji [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z987.5 .C6 Q256 2012

11. Yu tu zhi yao : Zhongguo ke xue yuan tu shu guan cang Zhongguo gu di tu xu lu = A descriptive catalogue of the antique maps collected in the Library of Chinese Academy of Sciences [2012]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z3108 .G37 S86 2012

12. Tu wen tian xia : Ming Qing yu di xue yao ji [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : Z6002 .T8 2011

13. Anhui tong guan quan lu [1894]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W36 2010 V.61:1ST IN VOL

14. Ba bai xuan jin ti shi gao

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W36 2010 V.94:1ST IN VOL

15. Bai yi shan fang ji [1892]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W36 2010 V.98

16. Bao lun tang wen chao : [8 juan [2010]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 C345 2010 V.14:2ND IN VOL

17. Bao xi shan fang jin ti shi gao [1880]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W39 2010 V.92:2ND IN VOL

18. Bao xi shan fang shi wen gao [1881]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W39 2010 V.91

19. Bian Zheng jun ji : [7 juan] [1912]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W36 2010 V.92:1ST IN VOL

20. Bian zhi jun zou yi : [12 juan] [1894]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : Z1033 .S5 W38 2010 V.58