%{search_type} search results

63 catalog results

RSS feed for this result

1. Feng ren ji yu jin dai Shanghai she hui bian qian, 1858-1949 = Fengrenji yujindai Shanghaishehuibianqian [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ1507 .Y836 2017

2. Zhong Mei bu ju : ying dui quan qiu qi hou bian hua bei jing xia de qing jie neng yuan he zuo = China-US strategy arrangement : clean energy cooperation responding to global climate changes [2017]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ807.9 .C6 X825 2017

3. Gu Zhongguo shu ji ju cha tu zhi ji gou = Mechanisms in ancient Chinese books with illustrations [2015]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ230 .X536 2015

4. Dong fei neng yuan zi yuan : ji yu yu tiao zhan [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ163.25 .A42 O74127 2014

5. Pan Jiluan zhuan [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ140 .P336 X8253 2013

6. Proceedings of the 32nd Chinese Control Conference : July, 2013, Xi'an, China [2013]

7. "Shi er wu" zhong dian jie neng gong cheng yan jiu bao gao = Shierwu zhongdian jieneng gongcheng yanjiu baogao [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ163.4 .C6 S55 2013

8. Zhongguo gu dai ji xie tu wen ji [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ101 .Z466 2013

9. Di er sh jiu jie Zhoongguo kong zhi hui yi lun wen ji [electronic resource] : 2010 nian 7 yue, Zhongguo, Beijing [2010]

10. Dong li gong cheng xue bao [2010 - ]

11. Neng yuan ji shu jing ji. [2010 - ]

12. Zhongguo guo ji neng yuan fa zhan zhan lüe yan jiu [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ163.2 .Z466 2009

14. Dang an shu wei hua dian cang yan tao hui lun wen ji. [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : TJ223 .M53 D25 2002

15. Di 4 jie Quan qiu zhi neng kong zhi yu zi dong hua da hui lun wen ji : Proceedings of the 4th World Congress on Intelligent Control and Automation [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : TJ217.5 .W67 2002 V.1

16. Ke zai sheng neng yuan = Renewable energy [2002 - ]

18. Ying Han ji xie gong cheng da ci dian [1999]

 • East Asia Library : Reference : TJ9 .Y58 1999

19. Ran shao ke xue yu ji shu [1995 - ]

20. Zhi zao ji shu yu ji chuang = Manufacturing technology & machine tool [1994 - ]