%{search_type} search results

83 catalog results

RSS feed for this result

1. Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVII-XX w. [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q172.5.I5 .A33 2013

2. Kariera naukowa w Polsce : warunki prawne, społeczne i ekonomiczne [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q149 .P7 K37 2012

3. (Nie)zrównane : kobiety w systemie nauki [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q130 .W57 2012

5. Kasa Mianowskiego 1881-2011 [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q60.4 .K37 2011

6. Jak wierza uczeni : rozmowy z profesorami [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q127 .P7 B34 2010

7. Kobiety w nauce : podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q130 .S85 2010

8. Naukowcy władzy, władza naukowcom : studia [2010]

 • Green Library : Stacks : Q127 .P7 N385 2010

9. Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q127 .P7 W56 2009

10. Mity polskiej historiografii nauki [2007]

 • Green Library : Stacks : Q127 .P7 J47 2007

11. Nauka dla Polski : materiały z sesji w Sejmie RP, Warszawa, 16 maja 2006 [2006]

 • Green Library : Stacks : Q127 .P7 N38 2006 F

12. Salon III Rzeczpospolitej, czyli, Spotkania w salonie prof. Józefa Dudka [2006]

 • Green Library : Stacks : Q171 .S234 2006

13. Uczeni też ludzie : sylwetki uczonych polskich [2006]

 • Green Library : Stacks : Q141 .H876 2006

14. Zachodnia i polska nauka średniowieczna--encyklopedycznie [2005]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q124.97 .W54 2005

18. Co wiemy o nauce? : Polska a kraje Unii Europejskiej : praca zbiorowa [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q127 .P7 C6 2003

20. Autorytety polskie [2002]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : Q149 .P7 S97 1997