%{search_type} search results

453 catalog results

RSS feed for this result

1. İhanetle sadakat arasında : James William Redhouse [2020]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109 .R43 I43 2020

3. Belâgat-nâme : (inceleme-tenkitli metin) [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S27 2019

4. Prof. Dr. Mehmet Arslan'a armağan [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .P76 2019

5. Şerh-i belâgat [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .H33 2019

6. Tuhfe-i Fedayî [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL193 .A7 F43 2019

7. Üslûpbilim (Stilistik) ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirleri üzerinde stilistik bir inceleme [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .K49 U75 2019

9. Karamanlidika legacies [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL206 .K373 2018

10. Lügat-i Remzî : (inceleme - tıpkıbasım) [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .R45 2018 V.1

11. Modern şiir dilinde sapmalar [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .C62 2018

12. Nazmizade Murtaza'nın Kâbusname tercümesi : bir dil içi aktarım örneği [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .O45 2018

13. Nişanyan sözlük : çağdaş Türkçenin etimolojisi [2018]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183.5 .N58 2018

15. Babaannemin lügati [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .K67 2017

16. Başlangıçtan günümüze Türkçenin eğitim-öğretim tarihi araştırmaları [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL111 .D45 2017

17. Bināʼ al-jumlah al-Turkīyah = Türkçenin söz dizimi [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .A23 2017

18. Dilde fikirde işte türkçe [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .T378 2017

19. A frequency dictionary of Turkish : core vocabulary for learners [2017]

 • Green Library : Stacks : PL191 .A47 2017

20. Harf Devrimi'nin kamu yönetimine ve yazışma geleneğine etkileri [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL137 .C434 2017

21. Karamanlıca resimli bir çocuk dergisi : Angeliaforos Çocuklar İçün (1872) [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PN4835 .K34 2017

22. Kitâb-i kânûnçe : inceleme-metin-dizin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121 .K482 2017

23. Mertol Tulum kitabı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .M47 2017

24. Sanat-ı tahrir ve edebiyat : inceleme-tam metin [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .S44 2017

25. Vefatının 20. yılı münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu hatıra kitabı [2017]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P85 .H32 V43 2017

27. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca kelimeleri [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .T234 O93 2016

28. Balkanlar'da Türk dili [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .B3 B355 2016

31. Dil ve edebiyat [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .K473 2016

32. Müntahabât-ı lûgat-ı Osmâniyye [2016]

 • Green Library : Stacks : PL189 .R33 2016

34. The Uppsala meeting : proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics [2016]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL101.5 .I58 2006

35. Alkış bitiği : Kemal Eraslan armağanı [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL105 .E737 A55 2015

36. Başlangıcından günümüze Türk yazı sistemleri [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL22 .U74 2015

38. Küçük mektebliye: yeni millî kirâ'at kitabı üzerine bir inceleme [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123.9 .G65 2015

40. Modernleşme dönemi Osmanlı siyasi metinleri [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL205 .Y55 2015 F

41. Osmanlı Türkçesine giriş [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL123 .B23 2015

42. al-Uṣūl fī al-lughah al-Turkīyah al-ʻUthmānīyah : qawāʻid wa-nuṣūṣ mukhtārah [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL121 .M34 2015

43. Varlığımız ve birliğimiz açısından Osmanlı Türkçesi ve tarihî derinliği [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .S823 2015

46. Gelenekçilerle yenilikçilerin Türkçe Osmanlıca ve Arapça tartışması [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL117 .A47 2014

48. İştikakçının köşesi : Türk dilinde kelimelerin ve eklerin hayatı üzerine denemeler [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL183 .T44 2014

49. Malatya sözlüğü [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL196 .M351 2014

50. Necip Türkçü [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109 .T9 H89 2014

51. I repertori lessicali turco-ottomani di Giovan Battista Montalbano (1630 ca.) [2014]

 • Green Library : Stacks : PL193 .L3 M66 2014

52. Şehzâde-i Cüvân hikâyesi : giriş - metin - dil özellikleri - sözlük [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL248 .S449 2014

54. Türkçe'nin kayıp kelimeleri [2014]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .D56 2014

56. Avrasya'da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumu : 15-17 Mayıs 2013, İstanbul [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL111 .A87 2013

57. Belâgat geleneğimiz ve belâgat-i lisân-i Osmânî [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P301.3 .T8 O73 2013

58. Dâvûd-ı Halvetî ve , Gülşen-i Tevhîd'i : (inceleme - tenkitli metin) [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL235 .D38 I85 2013

59. Eski anadolu türkçesi bibliyografyası [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL114 .E73 2013

60. Klasik dönem Osmanlı nazmı [2013]

 • Green Library : Stacks : PL181 .M34 2013

61. Osmanlı edebiyatı : Belâgat [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL205 .M463 2013

62. Osmanlı Türkçesi ve eski Türk edebiyatı için dersleri için : örnek metinler [2013]

 • Green Library : Stacks : PL127 .O8 K23 2013

63. Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : P121 .L49 2013

64. Şiir dili ve Türk şiir dili : dilbilim açısından bakış [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL217 .A47 2013

65. Tarihi arka planıyla harf ve dil devrimi üzerine röportaj ve soruşturmalar : 100 yıllık dava [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .T274 2013

67. Diksyonaryo Judeo Espanyol-Turko = Ladino-Türkçe sözlük [2012]

 • Green Library : Stacks : PC4813.4 .D55 2012

68. Feżâ'il : inceleme - çevriyazı - dizin - tıpkıbasım [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K633 2012

69. Hadîkatü'l Fünûn : Türkçe teʼlîf edilmiş bir belâgat kitabı [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL179.S474 2012

70. Kâmûs-ı Türkî : Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat [2012]

 • Green Library : Stacks : PL189 .S36 2012

71. Mawsūʻat al-muṣṭalaḥāt al-tārīkhīyah al-ʻUthmānīyah : ʻUthmānī-Turkī-ʻArabī [2012]

 • Green Library : Stacks : PL193 .A7 M48 2012

72. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e bir fikir adamı : Tahsin Banguoğlu [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109 .B35 B555 2012

73. A student grammar of Turkish [2012]

 • Green Library : Stacks : PL139 .K48 2012

75. Török-magyar szótár [2012]

 • Green Library : Stacks : PL193 .H8 C83 2012

77. Türkiye türkologları ve Türk diline emek verenler [2012 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL109.A2 G85 2012 V.1

78. 100. yılında Yeni Lisan Hareketi ve millî edebiyat çalıştayı bildirileri [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL210.N37 A14 2011

79. Atatürk'ün "Dil yazıları" [2011 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL113 .A82 2011 V.1

81. Edebî sanatlar ansiklopedisi [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL220 .T65 2011

82. Kamus-i Türkî (Latin harfleriyle) : Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat [2011]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL189 .S36 2011

83. Milon ʻIvri-Turki Turki-ʻIvri [2011]

 • Green Library : Stacks : PL193 .H4 M55 2011

85. (Tanıklarıyla) Osmanlı argosu sözlüğü [2011]

 • Green Library : Stacks : PL199 .B565 2011

86. Ansiklopedik halk edebiyat sözlüğü [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL202 .A53 2010

87. Belâgat ve edebî sanatlar lügati [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL175 .U98 2010

88. Çokkültürlülük ve çevirmenler : Osmanlı devleti'nde çeviri etkinliĝi ve çevirmenler [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL180.5 .E78 2010

89. Kırım Karaycasının Katık mecmuası : Metin-Sözlük-Dizin [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL66.4 .C85 2010

90. Örnekleriyle büyük deyimler sözlüğü [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL195 .S369 2010

91. Türk argosu üzerinde incelemeler [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL199 .E77 2010

92. Türk devriminin temel belgeleri : siyasal belgeler, anayasalar, yasalar [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .K375 2010

93. Türk dilinin sözlükleri ve sözlükçülük kaynakçası [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL187 .E64 2010

95. Arapça-Türkçe Sözlük [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PJ6636 .T8 K1613 2009

96. Argo kitabı [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL199 .A77 2018

97. Denizli İzli, Serinhisar İlçesi, Yukarı Karaçay (Kocapınar) köyü ağzı : inceleme ve sözlük [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .D46 C34 2009

98. Eski Anadolu türkçesi ve örnek metinler [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .Y458 2009

99. Giresun İli ve Yöresi Ağızları : (Tarih, Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük) [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL198 .G5 D45 2009

100. Gökkonuksal avrat : Türkçenin Türkçesi [2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PL115 .T444 2009