%{search_type} search results

20 catalog results

RSS feed for this result

1. Qu lun yu qu shi : Yuan Ming Qing xi qu shi kao [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2357 .L669 2014

2. Yuan Ming Qing Qu Yuan xi kao lun = Yuan Ming Qing Quyuan xi kaolun [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .H438 2014

3. Yuan Ming Qing shao shu min zu Han yu wen chuang zuo shi wen xu lu [2014]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2278.5 .M55 D86 2014 V.2

4. Yuan Ming Qing xi qu kao lun [2013]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2387 .C464 2013

5. Qu zhong you zhen yi : "Yuan Ming Qing san qu" li de mei li qing gan [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2354.4 .Z4355 2011

6. Yun he cheng shi yu shi min wen xue [2010]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2292.5 .Z47 2010

7. Wen xian yu wen xin : Yuan Ming Qing wen xue lun kao [2009]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2294 .D8 2009

8. Zheng Zhenduo cang gu Wu lian shao lu chao ben xi qu bai zhong [2009]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Chinese Collection : PL2567 .Z455 2009 V.1

9. Yuan Ming Qing xi ju : fen lei xuan jiang [2007]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2567 .Y8 2007

10. Zhi fei ji [2006]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2294 .L825 2006

11. Zhongguo ge min zu wen xue guan xi yan jiu. Yuan Ming Qing juan [2005]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2294 .Z46 2005

12. Zhongguo gu dai xi ju xuan [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2594 .N56 2003

13. Yuan Ming Qing ci jian shang ci dian [2002]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2324 .Y84 2002

14. Yuan Ming Qing wen xue fang yan su yu ci dian [1998]

 • East Asia Library : Reference : PL2504 .Y785 1998

15. Zhongguo wen xue shi hua [1998]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2264 .C494 1998 V.1

16. Yuan Ming Qing shi jian shang ci dian [1994]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2324 .Y83 1994

17. Yuan Ming Qing san qu san bai shou [1992]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2355 .Y86 1992

18. Zhongguo gu dai xi qu ming zhu jian shang ci dian [1992]

 • East Asia Library : Reference : PL2354.6 .C54 1992

19. Wu da ming ju lun [1984]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2384 .T85 1984 V.1-2

20. Jin Yuan Ming Qing ci xuan [1983]

 • East Asia Library : Chinese Collection : PL2343 .J378 1983